Pielęgniarki będą walczyć w sądzie o prawidłowe naliczenie podwyżek...

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki z Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o w związku z wydanym przez prezesa spółki w poniedziałek 13 listopada zarządzeniem nie mają wyboru i będą dochodzić prawidłowego naliczenia podwyżki na drodze sądowej. Szczegóły...

Zapytano ile jest pielęgniarek, które mają najniższe wynagrodzenie i zgodnie z ustawą należy podnieść do minimalnej kwoty 2490 zł ich pensję oraz ile jest tych z najwyższą pensją. Odpowiedź: że 50, 60 SZTUK ma 1750 zł brutto.