Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki - uwagi Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Zgłoś swoje uwagi...

Pielęgniarstwo 2017.


(2) Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy

dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej

j) jest już nowy zawód medyczny, kolejne są zbędne. Szczegółowy opis na podstawie doświadczeń z Finlandii, Hiszpanii i Polski - Załącznik nr 1
k) normy zatrudnienia - tzw. „opiekun medyczny” nie może powodować redukcji etatów pielęgniarskich z uwagi na koszty czy inne przesłanki
l) należy uaktualnić katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego - Uchwała Nr 176/ VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 marca 2014 r. - gdyż nie obejmuje on szeregu czynności, które powinny być uwzględnione
m) załącznik nr 1.

n) jasno należy określić, kto zleca czynności „opiekunowi medycznemu”
o) ponadto Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wygenerowała tabelę: „Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby niesamodzielnej na zlecenie pielęgniarki i pod nadzorem pielęgniarki”; uważamy, że tabela wymaga nowelizacji oraz dopracowania, gdyż zawód opiekuna medycznego powinien być traktowany jako samodzielny i pielęgniarka nie powinna ponosić odpowiedzialności za wykonywane czynności opiekuna, tak jak lekarz nie ponosi takiej odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonywanie jego zleceń przez pielęgniarkę czy położną.

Opracował Zespół Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Zobacz pozostałe części:

(1) Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych

(3) Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia

(4) Normy zatrudnienia i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń

(5) Warunki pracy, wynagrodzenia, i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych