Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki - uwagi Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Zgłoś swoje uwagi...

Pielęgniarstwo 2017.


(2) Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy

dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej

j) jest już nowy zawód medyczny, kolejne są zbędne. Szczegółowy opis na podstawie doświadczeń z Finlandii, Hiszpanii i Polski - Załącznik nr 1
k) normy zatrudnienia - tzw. „opiekun medyczny” nie może powodować redukcji etatów pielęgniarskich z uwagi na koszty czy inne przesłanki
l) należy uaktualnić katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego - Uchwała Nr 176/ VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 marca 2014 r. - gdyż nie obejmuje on szeregu czynności, które powinny być uwzględnione
m) załącznik nr 1.

n) jasno należy określić, kto zleca czynności „opiekunowi medycznemu”
o) ponadto Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wygenerowała tabelę: „Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby niesamodzielnej na zlecenie pielęgniarki i pod nadzorem pielęgniarki”; uważamy, że tabela wymaga nowelizacji oraz dopracowania, gdyż zawód opiekuna medycznego powinien być traktowany jako samodzielny i pielęgniarka nie powinna ponosić odpowiedzialności za wykonywane czynności opiekuna, tak jak lekarz nie ponosi takiej odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonywanie jego zleceń przez pielęgniarkę czy położną.

Opracował Zespół Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe