Zobacz propozycję sposobu wynagradzania pielęgniarek i położnych opracowaną przez Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych.

Działalność Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe


Warunki pracy, wynagrodzenia, i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach; jeśli uznaje się licencjat lub magistra lub specjalizację ratownika, psychologa, laboranta czy rehabilitanta oraz bierze się pod uwagę ich staż pracy, to takie same wskaźniki należy zastosować wobec naszego środowiska, aby zawód pielęgniarki/położnej i podwyższone kwalifikacje były tak samo cenione jak inne zawody. Grupy powinny wyglądać następująco: 7: Pielęgniarka lub położna ze specjalizacją i tyt. mgr - współczynnik 1,05, 8: Pielęgniarka albo położna z tyt. mgr lub specjalizacją - współczynnik - 1,0 oraz dla wszystkich pielęgniarek i położnych - 0,73, stosując analogiczne wyznaczniki jak dla grup: 5 i 6.

Opracował Zespół Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe