"Akcja protestacyjna pielęgniarek planowana jest na jeden dzień - 4 grudnia, choć były rozmowy o rozszerzeniu jej na tydzień, a nawet na cały grudzień".

"Jeden etat pielęgniarki 4 grudnia"


 
Akcja #JedenEtat
 
Media donoszą:
 
"Na 4 grudnia zapowiedziano jednodniowy protest pielęgniarek. Będzie on polegał na tym, że nie wezmą tego dnia dodatkowej pracy. Po wypełnieniu swoich obowiązków w podstawowym miejscu zatrudnienia, nie pójdą pracować do drugiego lub trzeciego miejsca. Dla nich będzie to oznaczało rezygnację z części wynagrodzenia, a pacjenci, którzy tego dnia mieli być pod ich opieką, będą musieli znaleźć pomoc gdzie indziej"