"Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety na temat występowania zjawiska agresji horyzontalnej w grupie polskich pielęgniarek i pilęgniarzy. Badanie ankietowe ma na celu wykazać poziom natężenia oraz rodzaje występowania tego rodzaju agresji".

Pielęgniarstwo 2017.


Badanie występowania zjawiska agresji horyzontalnej

w grupie pielęgniarek i pielęgniarzy
 

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo uczelni Collegium Medicum Uniwerytetu Jagiellońskiego.

Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety na temat występowania zjawiska agresji horyzontalnej w grupie polskich pielęgniarek i pilęgniarzy. Badanie ankietowe ma na celu wykazać poziom natężenia oraz rodzaje występowania tego rodzaju agresji.

Agresja horyzontalna to występowanie aktów wrogości u pracowników będących na tym samym poziomie w hierarchii organizacji czyli przykładowo konflikty na linii pielęgniarka-pielęgniarka.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Udzielone odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów naukowych.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Przejdź do ankiety...