Poseł do ministra zdrowia: "Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów".

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek


 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zapewnienia dostatecznej obsady pielęgniarek i położnych podczas dyżurów w placówkach medycznych

Szanowny Panie Ministrze!

Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Konieczne jest wyeliminowanie jednoosobowych dyżurów pielęgniarek i położnych w placówkach medycznych, ponieważ taka praktyka nie pozwala na sprawowanie opieki z należytą starannością i z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów, co ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym także błędów medycznych. Według Raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z marca 2017 roku, który podaje, że wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pacjentem wynosi dla Polski 5,24. Wśród 13 wybranych krajów, wskaźnik ten sytuuje Polskę na ostatnim miejscu.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.) – uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia dostatecznej obsady pielęgniarek i położnych podczas dyżurów w placówkach medycznych?

Z poważaniem,
Andrzej Maciejewski
Poseł na Sejm RP
Warszawa, dnia 23 października 2017 r.
Data wpływu: 04-12-201
7

Komentarze użytkowników

#1  2017.12.12 22:35:41 ~Piel.

No jak to jakie? A dali nam przecież po furmance pieniędzy. I to dwa razy te same. Mało? I to wystarczy aby młode dziewczyny garnęły się do zawodu. A obsada na dyżurach przecież się zgadza. Jedna ma dyżur i owszem, ale wykazane są trzy bo normy zatrudnienia są mocno naciągnięte. Ale w razie akredytacji to nawet 5 jest( i to jest fakt). Akredytację dadzą? no pewnie, że dadzą, toż to dobrobyt. I tak to się kręci odkąd pamiętam a pan poseł dopiero teraz się zorientował i listy pisze. Śmiechu warte.

#2  2017.12.13 01:37:36 ~piel

Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów NIE ,może powodować, ALE POWODUJE obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz MA negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

#3  2017.12.13 01:42:43 ~ad 2.

cd.MA negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i pielęgniarek.

#4  2017.12.13 15:47:58 ~Pelka

Psy szczekają a karawana jedzie dalej.

#5  2017.12.14 01:05:39 ~motyl

Ja do Pani 4 - dobrze powiedziane .Teraz , kiedy WSZYSCY PODNIEŚLI ŁAPY ZA HANIEBNĄ USTAWĄ i ją przepchnęli UDAJĄ ŻE COŚ DZIAŁAJĄ - jakież to PRYMITYWNE . SAMI Z SIEBIE ROBIĄ ŚCIERY . Bo tutaj już na dzień dzisiejszy nie da się nic dodać ani ująć . I nie wymaga to zbyt wielkiego komentarza .Bo życie pokazało KIM tak naprawdę SĄ . Bardzo dobrze i z mistrzowskim talentem za to uprawiają DEMAGOGIĘ . Dobre i to .Bo lepsze to niż nudzenie się . I broszka w klapie już nie pomoże , potrzeba KONKRETÓW .

#6  2017.12.14 10:55:55 ~Do #5

"potrzeba KONKRETÓW", słusznie . A gdzie znajdujesz je w swoich licznych komentarzach o niczym ?

#7  2017.12.17 13:23:32 ~przed p

Głupie pielęgniarki ze na to się godzą i to one odpowiedzą przed prokuratorem!

Dodaj komentarz