Wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko o "zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych" dla pielęgniarek i położnych w ramach rządowego programu "mieszkanie+".

Strategia dla pielęgniarstwa autorstwa wiceministra Józefy Szczurek-Żelazko


Ile jest w stanie wymyślać władza,

byle nie podnieść wynagrodzeń? 

Pani wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zapisała w Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Dokument opublikowano w dniu 9 stycznia 2018 roku.

Cytuję:

Działanie 6. Podejmowanie działań mających na celu stworzenie mechanizmów dających pielęgniarkom i położnym możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych na preferencyjnych zasadach (np. w ramach programu „mieszkanie+”)

Podjęcie współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz samorządami lokalnymi z regionów, gdzie odnotowano najniższe wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych, w celu stworzenia możliwości formalno-prawnych zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych w ramach rządowego programu dla pielęgniarek i położnych deklarujących chęć podjęcia pracy w tych regionach.

Termin realizacji: od III kwartału 2018 r. – realizacja na bieżąco do 2020 r.
Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MIiB, samorządy lokalne

Ze strategii wybrał: Mariusz Mielcarek