Niesamowite, że papier jest w stanie wchłonąć tyle wazeliny... Panie w czepkach napisały list gratulacyjny do ministra zdrowia...

Działalność związku pielęgniarek i położnych.


Poprawnie zadresowane poniższe pismo (urzędowe!!!), powinno być w następujący sposób:

Pan

Łukasz Szumowski 

Ministr Zdrowia 

Mariusz Mielcarek