Zobacz wywiad z mobbingowaną pielęgniarką. "Odebrano mi godność, szacunek i dorobek zawodowy".

#stopmobbingowiwochroniezdrowia


#stopmobbingowiwochroniezdrowia