Dlaczego panie w czepkach nie zajęły oficjalnego stanowiska w sprawie dyżurowania jednego lekarza na kilku oddziałach jednocześnie (lub jednocześnie na oddziale i w przychodni)? Czy takie rozwiązanie nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo pacjentów oraz warunki pracy pielęgniarek? Zobacz merytoryczne stanowisko w tej sprawie Związku Anestezjologów.

Pielęgniarstwo 2018.


Zobacz także:

20 grudnia 2017 roku - Dobra zmiana zmienia ochronę zdrowia w służbę zdrowia. Minister Radziwiłł zmienia przepisy tak, żeby zgodnie z prawem możliwe było pełnienie dyżuru przez jednego lekarza jednocześnie... na kilku oddziałach. Strach pomyśleć co w takim razie czeka pielęgniarki. Czytano ponad 6 000 razy. 33 KOMENTARZE!

3 lutego 2018 - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna ( z braku lekarzy) ma być tak zorganizowana: dyżury pełnione byłyby przez doświadczone pielęgniarki. "W przypadkach lżejszych lub nierozpoznanych przez pacjentów, siostra udzielałaby pierwszej pomocy albo decydowała o wyjeździe do szpitala". 


ZG ZZA negatywnie ocenia w całości projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego mający na celu zmniejszenie liczby personelu medycznego w polskich szpitalach.

W ocenie ZG ZZA w drastyczny sposób zwiększy ryzyko oraz częstość wystąpienia zdarzeń niepożądanych u hospitalizowanych pacjentów, spowodowanych brakiem odpowiedniej liczby personelu medycznego. ZG ZZA informuje, że po ewentualnym wejściu w życie w/w projektu rozporządzenia, wszystkie zdarzenia niepożądane w szczególności dotyczące zgonów hospitalizowanych pacjentów związane z brakiem personelu medycznego będą podawane do publicznej wiadomości i zgłaszane organom ścigania...

 Uwagi szczegółowe:

1. W § 4 ust. 4 Minister Zdrowia proponuje zniesienie obecnie obowiązującego przepisu dotyczącego zapewnienia w zakresie udzielania świadczeń na bloku operacyjnym co najmniej jednego etatu lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i proponuje zapis dotyczący zapewnienia ,,co najmniej części wymiaru etatu”.

ZG ZZA proponuje w całości wykreślić proponowane zmiany gdyż w sposób oczywisty zmniejszają one bezpieczeństwo pacjentów, którym udzielane są świadczenia na bloku operacyjnym, zwiększając częstość wystąpienia zdarzeń niepożądanych spowodowanych brakiem pełnego zabezpieczenia świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

2. W § 5 ust. 6-7 Minister Zdrowia proponuje żeby wymagania dotyczące lekarzy oraz ich czasu pracy w czasie pełnienia dyżuru medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych określał świadczeniodawca (dyrektor szpitala) praktycznie w sposób dowolny

ZG ZZA proponuje w całości wykreślić proponowane zmiany gdyż w sposób oczywisty zmniejszają one bezpieczeństwo pacjentów w poszczególnych szpitalach, uzależniając je od decyzji dyrektorów szpitali. W opinii ZG ZZA to Minister Zdrowia jest odpowiedzialny za określenie warunków udzielania i bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Powyższy zapis może spowodować drastyczne zmniejszenie liczby lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach koniecznych dla zapewnienia odpowiedniego leczenia i bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów.

3. W § 5 ust. 8 Minister Zdrowia przewiduje jednoczasowe przez lekarzy udzielanie świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

ZG ZZA proponuje w całości wykreślić proponowane zmiany gdyż zdezorganizują prace w szpitalach i spowodują zmniejszenie liczby świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych. Dotyczy to między innymi świadczeń realizowanych obecnie w poradniach leczenia bólu a w przyszłości także w planowanych poradniach anestezjologicznych.

ZG ZZA z ubolewaniem stwierdza, że Minister Zdrowia odpowiedzialny za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli przedstawił projekt rozporządzenia, który może spowodować drastyczne i katastrofalne skutki zdrowotne dla hospitalizowanych pacjentów.

źródło: zgzza.pl

Czytaj więcej i zobacz całe wydanie styczniowe (2018) miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Zobacz inne wydania miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Komentarze użytkowników

#1  2018.02.04 16:07:06 ~Po prostu

A nie Panie w czapkach. kur.a kiedy Wy Panowie nauczyciel się traktować nas z szacunkiem? A poza tym , nie przypominam sobie , żebyście stanęli kiedykolwiek po naszej stronie i nas wspierali!

#2  2018.02.04 16:08:41 ~Pieleg

Pielęgniarki a nie Panie w czepkach.tak miało być Wina slownika

#3  2018.02.05 16:50:02 ~a_

Nasze pańcie żyją w rzeczywistości równoległej. Po drugie: nie będą wychodzić przed szereg z dość prostej przyczyny, przecież NIC, absolutnie NIC nie może wpłynąć, ani tym bardziej zaburzyć strumyka kasy , zwanej dośc prosto: rządową dotacją. Czy to jest jasne? Jaśniej się nie da;-)

#4  2018.02.06 14:50:21 ~Pytanie

Wymień korzyści ,jakie dla pielęgniarki "odcinkowej"wynikają z istnienia od 27 lat Samorządu Pielęgniarek i Położnych/izb pielęgniarskich ?

#5  2018.02.06 14:52:57 ~Do #4

Brak danych.

#6  2018.02.08 08:22:35 ~tak że teg

Za każdym razem, gdy położne i pielęgniarki stawały po stronie lekarzy, kończyło się źle dla tych pierwszych. Lekarze zawsze ostatecznie wynegocjowali to chcieli. Podpisali porozumienie o pielęgniarkach i położnych zapominając.tak, że tego.

Dodaj komentarz