Pielęgniarka napisała pismo do ministra zdrowia. Zaczęła od sprawy "sukcesywnego pobierania pojedynczych jednostek krwi z banku krwi", a skończyła na "dużych różnicach płacowych w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych".

Pielęgniarki 2018.


Poniższe pismo pielęgniarka napisała w ramach konsultacji społecznych dotyczących rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych: