Nowy minister zdrowia odpowiadał na pytania związkowców o podwyżki przyznane lekarzom. "Po zdawkowych odpowiedziach na pytania minister opuścił obrady...". Zobacz komunikat.

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

                 

                 

 

W dniu 16 lutego nowy minister zdrowia powiedział w RadioMaryja.pl, o porozumieniu z lekarzami z dnia 8 lutego 2018 roku, w którym lekarze przyznali tylko sobie, podwyżki wynagrodzenia zasadniczego (grupie zawodowej najlepiej wynagradzaniej w ochronie zdrowia):

"Tam nie chodziło o podwyżki,

(…) ale działania propaństwowe”

 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Rada Dialogu Społecznego

Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia

Przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawcy wysłuchali dziś informacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat aktualnej sytuacji w branży. Niestety minister przedstawiając relacje ze swojej aktywności skoncentrował się głównie na tym w jaki sposób gasił protesty i jakie zawierał porozumienia. Nie potrafił odnieść się do pytań o systemowe rozwiązania dla całego środowiska pracowniczego,które powinny być dyskutowane i podpisywane z partnerami społecznymi. Ostrej krytyce poddane zostały separatystyczne porozumienie ze środowiskiem lekarskim, których skutków finansowych (pytanie pracodawców) minister nie potrafił ocenić. Poinformował że w przyszłym miesiącu ma zostać zapoczątkowana ogólnopolska debata na temat ustroju polskiej służby zdrowia do której już dziś zaprasza związkowców i pracodawców.

Przewodnicząca M. Ochman doceniając fakt przedstawienia projektu nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej stanowczo podkreśliła że wskaźniki zaproponowane w projekcie są nie do zaakceptowania, podobnie jak kolejna próba "segregowania" pracowników. Po zdawkowych odpowiedziach na pytania partnerów społecznych minister opuścił obrady.

Irytacji przebiegiem dzisiejszego spotkania z ministrem zdrowia nie krył przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Szef Związku zwrócił się do minister E. Rafalskiej, obecnej przewodniczącej RDS o poinformowanie ministra zdrowia o jego obowiązkach wynikających z bycia członkiem Rady jak i znajomości zasad ustawy, która wyraźnie określa zasady dialogu społecznego i jego partnerów.

Temat zdrowia na wniosek Forum Związków Zawodowych ma być ponownie przedmiotem najbliższych obrad RDS. 

We wtorek, 20 lutego podczas spotkania Zespołu ds Usług Publicznych będzie omawiany projekt zmian w ustawie "podwyżkowej", do której Sekretariat Ochrony Zdrowia przedstawi swoje uwagi dotyczące zarówno wysokości wskaźników jak też zakresu podmiotowego ustawy.

Tekst pochodzi ze strony intenetowej - http://www.solidarnosc.org.pl/soz/ - 16 lutego 2018 roku

Zobacz treść całego porozumienia...