Minister zdrowia docenił pielęgniarkę... w randze wiceministra. W 2017 roku przyznał pani Józefie Szczurek-Żelazko nagrody w wysokości... "W Polsce pielęgniarek nie cenią..." nieaktualne?

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

               

                 

 

23 lutego 2018 roku - Darmowe kursy języka niemieckiego dla dyplomowanych pielęgniarek i położnych - zobacz więcej informacji...


Odpowiedź na interpelację w sprawie przyznanych

przez Ministerstwo Zdrowia nagród w 2017 r.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Krzysztofa Brejzy w sprawie przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia nagród w 2017 r., przekazuję następujące dane:

Ad 1.
Uprzejmie informuję, że Pani Józefie Szczurek-Żelazko – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w 2017 r. przyznane zostały nagrody w łącznej wysokości
48.500 zł.

Ad 2.

Poniżej przedstawiam wykaz osób zajmujących w Ministerstwie Zdrowia stanowiska Podsekretarzy Stanu wraz z łączną kwotą nagród przyznanych w 2017 r.:
Warczyński Piotr – 2.900 zł;
Łanda Krzysztof – 8.700 zł;
Głowala Katarzyna – 51.400 zł;
Gryza Piotr – 51.400 zł;
Tombarkiewicz Marek – 51.400 zł;
Król J. Zbigniew – 45.600 zł;
Czech Marcin – 30.500 zł.

Jednocześnie informuję, że nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe każdorazowo przyznawane są decyzją Prezesa Rady Ministrów.

Ad 3
Łączna kwota nagród finansowanych ze środków budżetu państwa, wypłaconych członkom korpusu służby cywilnej oraz pracownikom nieobjętym mnożnikowym systemem wynagradzania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wyniosła 1 435 445 zł.

Łączę wyrazy szacunku,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Zbigniew J. Król