Poseł PiS (lekarz) wypowiedział się na sejmowej komisji zdrowia w sprawie czasu wykonywania jednej iniekcji przez pielęgniarki. Wyraża także opinię w zakresie liczby wykonywanych iniekcji przez pielęgniarkę w ciągu.... jednej minuty.

Pielęgniarstwo w sejmie.Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, w dniu 7 lutego 2018 roku w sprawie przyjętej metodologii oraz postępie prac nad taryfikacją świadczeń medycznyc:


Poseł Andrzej Sośnierz (PiS):

(...)

Już zwracałem uwagę na to, że w ogóle zbieranie kosztów na podstawie tego, co nam przyślą, jest obarczone ogromnym błędem. Przed laty robiłem wiele w związku z tym i wiem, że jedynym sposobem – i też niedoskonałym – było wysłanie ankietera do zakładu opieki zdrowotnej, bo wszyscy, jeśli mają powiedzieć, ile czasu wykonują daną czynność, to podają, że dużo dłużej niż naprawdę ją wykonują. Pielęgniarki przez kilka minut podają jedną iniekcję, a de facto w ciągu jednej minuty robią trzy. Zatem, kiedy coś robi się nominalnie, to jest zupełnie inaczej, niż w naturze.

(...)

wybrał: Mariusz Mielcarek