Jak ocenić postępowanie pracodawcy, który odmawia udostępnienia pielęgniarkom do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone ich wynagrodzenie i nie potrafi wyjaśnić indywidualnie zasad wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, pochodnych, wyrównania od 1 lipca 2017 roku oraz rozliczenia środków otrzymanych z NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek?

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Bezpłatny miesięcznik dla pielęgniarek i położnych

Nakład 30 tysięcy egzemplarzy...

Poniżej okładka wydania marcowego...


Dołącz do grupy na facebooku: My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!


Warszawa, dnia 23.01.2018 r.

ZK-71/VII/2018

 

Pan
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektor Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w pierwszej kolejności dziękuję Panu za umożliwienie bezpośredniego spotkania w dniu 17 stycznia 2018 r. naszej organizacji związkowej z Państwową Inspekcją Pracy w celu przekazania problemów związanych ze stosowaniem w praktyce Ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473), zwanej dalej Ustawą. Taka wersja "roboczego" spotkania w mojej ocenie pozwoliła w sposób bezpośredni na przekazanie Państwu ilości i skali problemów, jakie powstały na tle stosowania Ustawy.

Liczę na to, że podjęta przez Pana decyzja o zwołaniu Komisji Prawnej GIP dla opracowania wytycznych dla inspektorów pracy prowadzących kontrolę podmiotów leczniczych na podstawie art. 4 pkt. 2 Ustawy pozwoli przynajmniej ujednolicić zasady oceny prawnej podobnych sytuacji w różnych podmiotach leczniczych w Polsce.

Zgodnie z umową przedstawiam poniżej podstawowe kwestie sporne, które w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie powinny znaleźć próbę odpowiedzi w wytycznych.

-wyciąg-

(...)

7. Wiele zastrzeżeń dotyczy procedury wprowadzania zmian w zakresie wejścia w życie skutków Ustawy, tj. obowiązku prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi w sprawie zawarcia porozumienia co najmniej do dnia 16.09.2017 r. (wynika to wprost z treści art. 8 Ustawy).

7.1. Jak ocenić w trakcie kontroli sytuację, gdy pracodawca w ogóle nie przeprowadził rozmów z uprawnionymi związkami zawodowymi w sprawie zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy?

7.2. Jak ocenić w trakcie kontroli postępowanie pracodawcy, który – nie prowadząc żadnych rozmów ze związkami zawodowymi – wydał jednostronne zarządzenie dotyczące sposobu podwyżki wynagrodzeń zasadniczych jeszcze przed 16 września 2017 r.?

7.3. Jak ocenić w trakcie kontroli postępowanie pracodawcy, który w ogóle nie zawarł porozumienia, ani nie wydał zarządzenia w tej sprawie, bądź wydał wprawdzie zarządzenie, ale go w ogóle nie ogłosił na terenie zakładu pracy (pracownicy i związki zawodowe dowiedziały się o jego istnieniu dopiero podczas kontroli prowadzonej przez inspektorów pracy)? Od  kiedy zatem obowiązuje zarządzenie pracodawcy, które nie było ogłoszone na terenie zakładu pracy, a pracownicy nie zostali zapoznani z jego treścią?
7.4. Jak ocenić w trakcie kontroli postępowanie pracodawcy, który odmawia udostępnienia pracownikom do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone ich wynagrodzenie i nie potrafi wyjaśnić indywidualnie zasad wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, pochodnych, wyrównania od 01.07.2017 r. oraz rozliczenia środków otrzymanych z NFZ na podstawie Rozporządzenia MZ (jest to przecież obowiązek pracodawcy wynikający z art. 85 § 5 k.p., a ponadto pracownik powinien co miesiąc otrzymywać od pracodawcy – jako płatnika składek – tzw. imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA, w którym znajdują się informacje na temat wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych zasiłków)?

7.5. W jakim terminie pracodawca winien był wydać zarządzenie na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy i - w konsekwencji - od jakiego terminu można uznać, że pracodawca jest spóźniony z zapłatą wyrównania wynagrodzenia zasadniczego (zdarzały się przypadki wpisywania do zarządzeń odroczonego terminu dokonania wyrównania wynagrodzenia zasadniczego dopiero na listopad lub grudzień 2017 r.)?

7.6. Czy pracodawca, który nie wypłaca niezwłocznie po wejściu w życie Ustawy należnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, ponosi odpowiedzialność z art. 282 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy i czy inspektor pracy prowadzący kontrolę po ujawnieniu tej okoliczności ma obowiązek kierować takie sytuacje do organów ścigania?

 

Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

24 marca 2018 roku - Międzyresortowy zespół roboczy przygotowuje pakiet ułatwień dla pracowników zza wschodniej granicy., w tym pielęgniarek.  Ułatwienia mają dotyczyć procedury uznawania dyplomów, czy też notyfikacji oraz znajomość języka.

Aktualności według działów:

Pielęgniarka kontraktowa
Kontrakty pielęgniarek w szpitalach
Związkowy zakaz kontraktów

22 marca 2018 - Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko o: dodatkach brutto brutto, ustawie o najniższych wynagrodzeniach oraz wyjazdach pielęgniarek za granicę.

23 marca 2018 - Wideo - ministerstwo zdrowia podało dane odnośnie liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalach powiatowych. Ile z nich wykonuje zawód w ramach umów kontraktowych?

23 marca 2018 - Pielęgniarki i położne nie otrzymają żadnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, a także nie otrzymają wyrównania wynagrodzenia zasadniczego, bowiem do ich wynagrodzenia zasadniczego doliczany jest "fikcyjnie" dokonany wzrost miesięcznego wynagrodzenia realizowany z dodatków brutto brutto!

23 marca 2018 - Dlaczego pielęgniarki i położne zawsze są gorzej traktowane? Sejm uchwalił ustawę o e-receptach. Żeby wystawić e-receptę trzeba będzie mieć dostęp do certyfikatu ZUS. Jest nie do uwierzenia, że pielęgniarki do tego certyfikatu nie będą miały dostępu!

Komentarze użytkowników

#1  2018.03.29 15:15:31 ~motyl

To że pracodawcy od wielu już lat mają dokumentację , dotyczącą umów kontraktowych z NFZ zamkniętą na klucz albo trzymają w domu to proste jak budowa cepa .Bo przecież tam są dane dotyczące Waszych realnych WYNAGRODZEŃ , które powinnyście otrzymać za prac ę ( a nie te OCHŁAPY CO WAM rzucają ze swojego , pańskiego stołu " .Taka jest PRAWDA - UWIEŻCIE MI . JESTEŚCIE KAŻDEGO DNIA OKRADANE Z WASZYCH REALNYCH WYNAGRODZEŃ . OTO JEST POWÓD I CAŁA PRAWDA . A najbardziej bolesne TO ŻE NIKT ALE TO NIKT DO TEJ PORY Z Inspekcji Pracy nie wykonał ŻADNEJ KONTROLI W TYM KIERUNKU - TO JEST NAJBARDZIEJ PRZYKRE . A IZBY ( I. zdy ) ŚPIĄ i UDAJĄ ŻE JEST OK .

#2  2018.03.29 16:17:54 ~Nikt

Nie rozumie dlaczego nikt nie mowi o jakie pieniadze w tych podwyzkach chodzi. tak wiec o 1 zloty i siedemdziesiat groszy naprzyklad. pieniadze te zabrano oczywiscie z dodatku. brutto brutto. jak zobaczylam ta kwiote to nie wiedzialam czy mam sie smiac czy plakac.Tak wygladaja te podwyzki. Dramat.

#3  2018.03.29 16:41:41 ~Aga

W Poz to jest dramat żadnych praw ,żadnych kontroli nie można się upomnieć o pieniądze, bo zaraz masz pomniejszoną premię.Bogowie nieboją się nikogo co tam jakaś kara finansowa ?

#4  2018.03.29 17:30:15 ~omcmgr

O nieprawidłowościach w wypłacaniu dodatku "zembalowego" należy informować wyłącznie NFZ- jest on płatnikiem i otrzymuje w takich przypadkach sfałszowane dane od oszustów - pracodawców. Żadne izby, związki a nawet PIP nic nam nie pomoże. Oszustów może wykryć wyłącznie NFZ. Informacja niekoniecznie musi zawierać dane osobowe autora.

Dodaj komentarz