Jak ocenić postępowanie pracodawcy, który odmawia udostępnienia pielęgniarkom do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone ich wynagrodzenie i nie potrafi wyjaśnić indywidualnie zasad wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, pochodnych, wyrównania od 1 lipca 2017 roku oraz rozliczenia środków otrzymanych z NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek?

3 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemuNowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.
Jak ocenić postępowanie pracodawcy, który odmawia udostępnienia pielęgniarkom do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone ich wynagrodzenie i nie potrafi wyjaśnić indywidualnie zasad wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, pochodnych, wyrównania od 1 lipca 2017 roku oraz rozliczenia środków otrzymanych z NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek?

 


Warszawa, dnia 23.01.2018 r.

ZK-71/VII/2018

 

Pan
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektor Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w pierwszej kolejności dziękuję Panu za umożliwienie bezpośredniego spotkania w dniu 17 stycznia 2018 r. naszej organizacji związkowej z Państwową Inspekcją Pracy w celu przekazania problemów związanych ze stosowaniem w praktyce Ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473), zwanej dalej Ustawą. Taka wersja "roboczego" spotkania w mojej ocenie pozwoliła w sposób bezpośredni na przekazanie Państwu ilości i skali problemów, jakie powstały na tle stosowania Ustawy.

Liczę na to, że podjęta przez Pana decyzja o zwołaniu Komisji Prawnej GIP dla opracowania wytycznych dla inspektorów pracy prowadzących kontrolę podmiotów leczniczych na podstawie art. 4 pkt. 2 Ustawy pozwoli przynajmniej ujednolicić zasady oceny prawnej podobnych sytuacji w różnych podmiotach leczniczych w Polsce.

Zgodnie z umową przedstawiam poniżej podstawowe kwestie sporne, które w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie powinny znaleźć próbę odpowiedzi w wytycznych.

-wyciąg-

(…)

7. Wiele zastrzeżeń dotyczy procedury wprowadzania zmian w zakresie wejścia w życie skutków Ustawy, tj. obowiązku prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi w sprawie zawarcia porozumienia co najmniej do dnia 16.09.2017 r. (wynika to wprost z treści art. 8 Ustawy).

7.1. Jak ocenić w trakcie kontroli sytuację, gdy pracodawca w ogóle nie przeprowadził rozmów z uprawnionymi związkami zawodowymi w sprawie zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy?

7.2. Jak ocenić w trakcie kontroli postępowanie pracodawcy, który – nie prowadząc żadnych rozmów ze związkami zawodowymi – wydał jednostronne zarządzenie dotyczące sposobu podwyżki wynagrodzeń zasadniczych jeszcze przed 16 września 2017 r.?

7.3. Jak ocenić w trakcie kontroli postępowanie pracodawcy, który w ogóle nie zawarł porozumienia, ani nie wydał zarządzenia w tej sprawie, bądź wydał wprawdzie zarządzenie, ale go w ogóle nie ogłosił na terenie zakładu pracy (pracownicy i związki zawodowe dowiedziały się o jego istnieniu dopiero podczas kontroli prowadzonej przez inspektorów pracy)? Od  kiedy zatem obowiązuje zarządzenie pracodawcy, które nie było ogłoszone na terenie zakładu pracy, a pracownicy nie zostali zapoznani z jego treścią?
7.4. Jak ocenić w trakcie kontroli postępowanie pracodawcy, który odmawia udostępnienia pracownikom do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone ich wynagrodzenie i nie potrafi wyjaśnić indywidualnie zasad wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, pochodnych, wyrównania od 01.07.2017 r. oraz rozliczenia środków otrzymanych z NFZ na podstawie Rozporządzenia MZ (jest to przecież obowiązek pracodawcy wynikający z art. 85 § 5 k.p., a ponadto pracownik powinien co miesiąc otrzymywać od pracodawcy – jako płatnika składek – tzw. imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA, w którym znajdują się informacje na temat wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych zasiłków)?

7.5. W jakim terminie pracodawca winien był wydać zarządzenie na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy i – w konsekwencji – od jakiego terminu można uznać, że pracodawca jest spóźniony z zapłatą wyrównania wynagrodzenia zasadniczego (zdarzały się przypadki wpisywania do zarządzeń odroczonego terminu dokonania wyrównania wynagrodzenia zasadniczego dopiero na listopad lub grudzień 2017 r.)?

7.6. Czy pracodawca, który nie wypłaca niezwłocznie po wejściu w życie Ustawy należnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, ponosi odpowiedzialność z art. 282 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy i czy inspektor pracy prowadzący kontrolę po ujawnieniu tej okoliczności ma obowiązek kierować takie sytuacje do organów ścigania?

 

Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8115 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Baleriny medyczne dla personelu medycznego.

1 min czytania
Obuwie medyczne na pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych można znaleźć obuwie medyczne męskie oraz damskie stworzone z myślą o…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zaskoczone pielęgniarki usłyszały w sejmie: stawka lekarza to 60 zł/godz.

3 min czytania
Stanowisko lekarzy wobec projektu ustawy autorstwa związku pielęgniarek Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach redakcyjnych przekazuje czytelnikom portalu…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
Komentarze