Jak ocenić postępowanie pracodawcy, który odmawia udostępnienia pielęgniarkom do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone ich wynagrodzenie i nie potrafi wyjaśnić indywidualnie zasad wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, pochodnych, wyrównania od 1 lipca 2017 roku oraz rozliczenia środków otrzymanych z NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek?

3 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemuNowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.
Jak ocenić postępowanie pracodawcy, który odmawia udostępnienia pielęgniarkom do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone ich wynagrodzenie i nie potrafi wyjaśnić indywidualnie zasad wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, pochodnych, wyrównania od 1 lipca 2017 roku oraz rozliczenia środków otrzymanych z NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek?

 


Warszawa, dnia 23.01.2018 r.

ZK-71/VII/2018

 

Pan
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektor Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w pierwszej kolejności dziękuję Panu za umożliwienie bezpośredniego spotkania w dniu 17 stycznia 2018 r. naszej organizacji związkowej z Państwową Inspekcją Pracy w celu przekazania problemów związanych ze stosowaniem w praktyce Ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473), zwanej dalej Ustawą. Taka wersja "roboczego" spotkania w mojej ocenie pozwoliła w sposób bezpośredni na przekazanie Państwu ilości i skali problemów, jakie powstały na tle stosowania Ustawy.

Liczę na to, że podjęta przez Pana decyzja o zwołaniu Komisji Prawnej GIP dla opracowania wytycznych dla inspektorów pracy prowadzących kontrolę podmiotów leczniczych na podstawie art. 4 pkt. 2 Ustawy pozwoli przynajmniej ujednolicić zasady oceny prawnej podobnych sytuacji w różnych podmiotach leczniczych w Polsce.

Zgodnie z umową przedstawiam poniżej podstawowe kwestie sporne, które w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie powinny znaleźć próbę odpowiedzi w wytycznych.

-wyciąg-

(…)

7. Wiele zastrzeżeń dotyczy procedury wprowadzania zmian w zakresie wejścia w życie skutków Ustawy, tj. obowiązku prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi w sprawie zawarcia porozumienia co najmniej do dnia 16.09.2017 r. (wynika to wprost z treści art. 8 Ustawy).

7.1. Jak ocenić w trakcie kontroli sytuację, gdy pracodawca w ogóle nie przeprowadził rozmów z uprawnionymi związkami zawodowymi w sprawie zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy?

7.2. Jak ocenić w trakcie kontroli postępowanie pracodawcy, który – nie prowadząc żadnych rozmów ze związkami zawodowymi – wydał jednostronne zarządzenie dotyczące sposobu podwyżki wynagrodzeń zasadniczych jeszcze przed 16 września 2017 r.?

7.3. Jak ocenić w trakcie kontroli postępowanie pracodawcy, który w ogóle nie zawarł porozumienia, ani nie wydał zarządzenia w tej sprawie, bądź wydał wprawdzie zarządzenie, ale go w ogóle nie ogłosił na terenie zakładu pracy (pracownicy i związki zawodowe dowiedziały się o jego istnieniu dopiero podczas kontroli prowadzonej przez inspektorów pracy)? Od  kiedy zatem obowiązuje zarządzenie pracodawcy, które nie było ogłoszone na terenie zakładu pracy, a pracownicy nie zostali zapoznani z jego treścią?
7.4. Jak ocenić w trakcie kontroli postępowanie pracodawcy, który odmawia udostępnienia pracownikom do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone ich wynagrodzenie i nie potrafi wyjaśnić indywidualnie zasad wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, pochodnych, wyrównania od 01.07.2017 r. oraz rozliczenia środków otrzymanych z NFZ na podstawie Rozporządzenia MZ (jest to przecież obowiązek pracodawcy wynikający z art. 85 § 5 k.p., a ponadto pracownik powinien co miesiąc otrzymywać od pracodawcy – jako płatnika składek – tzw. imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA, w którym znajdują się informacje na temat wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych zasiłków)?

7.5. W jakim terminie pracodawca winien był wydać zarządzenie na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy i – w konsekwencji – od jakiego terminu można uznać, że pracodawca jest spóźniony z zapłatą wyrównania wynagrodzenia zasadniczego (zdarzały się przypadki wpisywania do zarządzeń odroczonego terminu dokonania wyrównania wynagrodzenia zasadniczego dopiero na listopad lub grudzień 2017 r.)?

7.6. Czy pracodawca, który nie wypłaca niezwłocznie po wejściu w życie Ustawy należnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, ponosi odpowiedzialność z art. 282 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy i czy inspektor pracy prowadzący kontrolę po ujawnieniu tej okoliczności ma obowiązek kierować takie sytuacje do organów ścigania?

 

Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7791 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Ministerstwo przeniosło pielęgniarki z licencjatem do innej grupy na wniosek izby i związku.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy fragment interpelacji do ministra zdrowia w sprawie realizacji Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 90 PLN/godz. Wymagana specjalizacja i studia.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Klinika, która oferuje zabiegi z zakresu: ortopedii, chirurgii plastycznej, laryngologii poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Praca na część…
AktualnościUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarki - minister dookreśli kompetencje z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

2 min czytania
Ministerstwo prowadzi prace mające na celu dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych Dnia 14 kwietnia 2023 r. Posłowie RP – Marcelina Zawisza,…
Komentarze