Do egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego przystąpiło 187 osób. Egzamin odbył się według nowych zasad. Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 94 punkty.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

 


Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego z dnia 25 kwietnia 2018 roku:

Wyniki egzaminu w nowym trybie 

Zobacz wyniki innych egzaminów...