Józefa Szczurek-Żelazko: Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych, opiekunów medycznych... dlatego wprowadzimy studia na kierunku pielęgniarstwo - zaoczne. Bezpłatne!

Studia na kierunku pielęgniarstwo

Zobacz także:

12 maja 2018 roku - Latający cyrk monty pythona - 12 maja - życzenia dla pielęgniarek i położnych: pani Ptok mówi o "obsłudze", pani Małas życzy "żebyśmy umiały i miały czas zachować umiar i dystans między pracą zawodową a życiem osobistym i rodzinnym", pani Szczurek-Żelazko wspomina o pielęgniarce wyniesionej w dniu 28 kwietnia na ołtarze, a minister Szumowski, życzy aby satysfakcja i "radość" rekompensowały trudy pracy!

Poniżej publikujemy pielegniarski mem nr 6 z okazji 12 maja...

Zobacz inne pielęgniarskie memy... 

Zobacz całość memu pielęgniarskiego nr 6 


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (5) - à propos ustawowego zmuszenia pielęgniarek i położnych do wypisywania druków L4. Cel? Optymalne wykorzystani czasu lekarza.

Pielęgniarski mem (4) - à propos zapowiedzi rządu, że dyrektor szpitala będzie mógł wziąć pod opiekę pielęgniarkę z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (3) - à propos pielęgniarek z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (2) - à propos rozpoczynającej się w dniu dzisiejszym (18 kwietnia) "debacie o zdrowiu" ministra Szumowskiego w kontekście obecnej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych...

Pielęgniarski mem (1) - à propos "sytuacji punktowych" wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko.....


Józefa Szczurek-Żelazko: Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych, opiekunów medycznych... dlatego wprowadzimy studia na kierunku pielęgniarstwo - zaoczne. Bezpłatne!

Zgodnie z art. 54 ust. 4 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 123) nie jest możliwe prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w formie niestacjonarnej. W związku z tym projektowana ustawa umożliwi podjęcie kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej przez osoby pracujące, w tym wykonujące inne zawody medyczne, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki lub położnej. Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych, opiekunów medycznych.

Powyższa zmiana wpłynie również na realizację jednego z priorytetów przyjętych w dokumencie o charakterze strategiczno-wdrożeniowym pn. „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, w tym celu operacyjnego, jakim jest „Wspieranie systemu kształcenia kadr medycznych” w kontekście
dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych. Zgodnie z ww. dokumentem w 2015 r. wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców w Rzeczypospolitej Polskiej wynosił 5,2, natomiast średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców w krajach OECD wzrósł z 7,3 w 2000 r. do 9,0 w 2015 r. (wg OECD).

Ponadto projektowana zmiana ustawy stworzy możliwość uczelniom publicznym i niepublicznym ubiegania się na równych zasadach o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w ramach Osi V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 w ramach planowanego do realizacji przez Ministra Zdrowia nowego projektu systemowego, mającego na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej (do wykorzystania w ramach POWER pozostało około 132 mln zł).

Dlatego też projektowana zmiana nie będzie powodować ponoszenia przez studentów kosztów związanych z usługą edukacyjną realizowaną w ramach ww. projektu i wpłynie na zwiększenie dostępu studentów do kształcenia na tych kierunkach, a tym samym przyczyni się do zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

Celem zmiany ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej jest wprowadzenie regulacji, która umożliwi większej liczbie osób podjęcie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej.

Projektowana zmiana gwarantuje, że treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach będą takie same, jak dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: II kwartał 2018 r.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czytaj więcej artykułów z majowego wydania Gazety dla Pielęgniarek i Położnych

Zobacz poprzednie wydania Gazety dla Pielęgniarek i Położnych

Komentarze użytkowników

#1  2018.05.16 06:31:38 ~Haha

Pobożne życzenia haha.Wala drzwiami i oknami :)

#2  2018.05.16 08:07:04 ~do

Józia zapraszam na internę bo nas tu mało i nikt nie chce

#3  2018.05.16 10:38:29 ~piel. dypl

Czy jak pielęgniarka zrobi licencjat z ratownictwa medycznego, położnictwa, kosmetologii to będzie miała uznane to jako specjalizacje na poziomie wyższego kształcenia medycznego w dziedzinie: położnictwa,ratownictwa medycznego, kosmetologii ?

#4  2018.05.16 18:49:18 ~Anna p

Swego czasu mówiło sie: nie robota z tata wariata! W Lodzi zakładowe org zwiazkowe powiedzą co wolno pielęgniarkom dopiero w czerwcu! Od 1 lipca podwyzki 20%! Ciekawe kiedy zaczną negocjować z pracodawcami? Czy znów Ozzpip pozwoli na zabranie części zembalowego na podwyzki? Dlaczego brak protestu w skali kraju tak jak zrobili to lekarze? Dlaczego maleje drastycznie ilośc członków zwiazku? Dlaczego na stronach Izb wiszą zdjecia i życzenia świąteczne a nie informacje? Dlaczego na fb Ozzpip regionu łódzkiego ciagle widać stare zdjęcie przewodniczącego regionu? Dlaczego Zarządy zakładowe jako osoby chronione nie składają pozwów do SP i PIP? Dlaczego O Z Z P i P oraz NRPiP nie maja wpływu na rozmowy w RDS? Jeszcze jest dużo: dlaczego?

#5  2018.05.16 18:56:21 ~Anna p

Swego czasu mówiło sie: nie robota z tata wariata! W Lodzi zakładowe org zwiazkowe powiedzą co wolno pielęgniarkom dopiero w czerwcu! Od 1 lipca podwyzki 20%! Ciekawe kiedy zaczną negocjować z pracodawcami? Czy znów Ozzpip pozwoli na zabranie części zembalowego na podwyzki? Dlaczego brak protestu w skali kraju tak jak zrobili to lekarze? Dlaczego maleje drastycznie ilośc członków zwiazku? Dlaczego na stronach Izb wiszą zdjecia i życzenia świąteczne a nie informacje? Dlaczego na fb Ozzpip regionu łódzkiego ciagle widać stare zdjęcie przewodniczącego regionu? Dlaczego Zarządy zakładowe jako osoby chronione nie składają pozwów do SP i PIP? Dlaczego O Z Z P i P oraz NRPiP nie maja wpływu na rozmowy w RDS? Jeszcze jest dużo: dlaczego?

#6  2018.05.16 18:56:21 ~Anna p

Swego czasu mówiło sie: nie robota z tata wariata! W Lodzi zakładowe org zwiazkowe powiedzą co wolno pielęgniarkom dopiero w czerwcu! Od 1 lipca podwyzki 20%! Ciekawe kiedy zaczną negocjować z pracodawcami? Czy znów Ozzpip pozwoli na zabranie części zembalowego na podwyzki? Dlaczego brak protestu w skali kraju tak jak zrobili to lekarze? Dlaczego maleje drastycznie ilośc członków zwiazku? Dlaczego na stronach Izb wiszą zdjecia i życzenia świąteczne a nie informacje? Dlaczego na fb Ozzpip regionu łódzkiego ciagle widać stare zdjęcie przewodniczącego regionu? Dlaczego Zarządy zakładowe jako osoby chronione nie składają pozwów do SP i PIP? Dlaczego O Z Z P i P oraz NRPiP nie maja wpływu na rozmowy w RDS? Jeszcze jest dużo: dlaczego?

#7  2018.05.17 03:03:53 ~Do#3

Oczywiście, że uzyskanie licencjatu z ratownictwa medycznego, położnictwa, kosmetologii zostanie uznane jako specjalizacja. Jednak dopiero wtedy, gdy będzie zmiana ustawowa uznająca uzyskanie licencjatu za uzyskanie specjalizacji.

#8  2018.05.17 15:07:43 ~do#7

Dlaczego tak jest, że od lat 70-tych XX w. kształcenie ogólne pielęgniarek jest na poziomie akademickim, a specjalizacje w pielęgniarstwie na poziomie średniego szkolnictwa medycznego od ok. 50 lat ?

#9  2018.05.17 17:16:47 ~do 2

Na internie przdałaby sie nie jedna Ziuta bo pielęgniarki nie wiedzą tam w co ręce włożyć .A ręce, nogi i kregosłupy mają już od dawna spracowane i chore. Tak więc wszystkie Ziuty ze zdrowym ,również moralnie ,kręgosłupem- oczekiwane.Będą robić za podnośniki bo tych w polskich szpitalach (również tych certyfikowanych) nie ma.

#10  2018.05.20 20:10:11 ~!!!

Do 9 skandal żeby to w biedronce było !

Dodaj komentarz