Pani Józefa Szczurek-Żelazko wypowiada się w sprawie sztandarowego projektu nowego ministra zdrowia tj. wprowadzenia stanowiska sekretarki medycznej – asystenta medycznego. My dobrze wiemy, że to zasłona dymna dla braku realnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Jedyne realne rozwiązanie (i to na już) to podwyżki TYLKO dla lekarzy.

Sekretarka medyczna – asystent medyczny

Zobacz także:

12 maja 2018 roku - Latający cyrk monty pythona - 12 maja - życzenia dla pielęgniarek i położnych: pani Ptok mówi o "obsłudze", pani Małas życzy "żebyśmy umiały i miały czas zachować umiar i dystans między pracą zawodową a życiem osobistym i rodzinnym", pani Szczurek-Żelazko wspomina o pielęgniarce wyniesionej w dniu 28 kwietnia na ołtarze, a minister Szumowski, życzy aby satysfakcja i "radość" rekompensowały trudy pracy!

Poniżej publikujemy pielegniarski mem nr 6 z okazji 12 maja...

Zobacz inne pielęgniarskie memy... 

Zobacz całość memu pielęgniarskiego nr 6 


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (5) - à propos ustawowego zmuszenia pielęgniarek i położnych do wypisywania druków L4. Cel? Optymalne wykorzystani czasu lekarza.

Pielęgniarski mem (4) - à propos zapowiedzi rządu, że dyrektor szpitala będzie mógł wziąć pod opiekę pielęgniarkę z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (3) - à propos pielęgniarek z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (2) - à propos rozpoczynającej się w dniu dzisiejszym (18 kwietnia) "debacie o zdrowiu" ministra Szumowskiego w kontekście obecnej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych...

Pielęgniarski mem (1) - à propos "sytuacji punktowych" wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko......


Odpowiedź na interpelację w sprawie odbiurokratyzowania pracy lekarza poprzez stworzenie stanowiska sekretarki medycznej


Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 19796 Pana Pawła Skuteckiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie „odbiurokratyzowania pracy lekarza poprzez stworzenie stanowiska sekretarki medycznej”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

W odniesieniu do pytania pierwszego w sprawie planowanych działań na rzecz wprowadzenia sekretarek medycznych do systemu ochrony zdrowia należy zauważyć, iż wśród stanowisk pracy określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) zostały uwzględnione stanowiska sekretarki medycznej i starszej sekretarki medycznej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem na przedmiotowym stanowisku może być zatrudniona osoba posiadająca wykształcenie średnie, natomiast na stanowisku starszej sekretarki medycznej – osoba posiadająca dodatkowo 5-letnie doświadczenie zawodowe.

W związku z powyższym, przepisy prawa umożliwiają zatrudnianie w podmiotach leczniczych osób mogących odciążyć lekarzy w realizacji obowiązków administracyjnych.

Należy jednakże mieć na względzie, iż w aktualnie obowiązującym porządku prawnym nie funkcjonuje regulowane kształcenie w zawodzie sekretarki medycznej (nie ujęto tego zawodu w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622 i 2356) .

W związku z powyższym, mając na względzie nowe wyzwania związane z informatyzacją systemu ochrony zdrowia i obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w resorcie zdrowia analizowane są nowe zakresy kompetencji na stanowisku sekretarki medycznej, bądź innego zawodu, który zostałby wprowadzony do systemu ochrony zdrowia w celu odciążenia profesjonalistów medycznych od obowiązków administracyjnych. Ponadto należy zauważyć, iż podejmowane w tym zakresie działania stanowią realizację postulatów partnerów społecznych zgłaszanych m.in. na posiedzeniach Zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Zgodnie bowiem z rekomendacją ww. Zespołu istnieje potrzeba odciążenia personelu medycznego od wykonywania części czynności administracyjnych poprzez wprowadzenie nowej grupy pracowników, która – w ścisłej współpracy z osobą wykonującą zawód medyczny – realizować będzie zadania asystenta ds. administracyjnych.

W odniesieniu do pytania drugiego dotyczącego regulacji zasad wykonywania zawodu sekretarki medycznej informuję, iż w resorcie zdrowia trwają analizy w zakresie zgodnym z Porozumieniem Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 8 lutego 2018 r. Jednocześnie należy zauważyć, iż § 11 ust. 1 ww. Porozumienia stanowi, że Minister Zdrowia przygotuje i przedłoży Radzie Ministrów projekty odpowiednich przepisów prawnych umożliwiających wprowadzenie w placówkach ochrony zdrowia, całkowicie lub częściowo finansowanych ze środków publicznych, stanowiska sekretarki medycznej – asystenta medycznego, której zadaniem będzie przejęcie biurokratycznych obowiązków lekarzy i pielęgniarek. Jednocześnie Minister Zdrowia ustali wymogi i normy zatrudnienia sekretarek medycznych w koszyku świadczeń gwarantowanych i warunkach zawierania kontraktów z płatnikiem do końca roku 2018 r.

Z wyrazami szacunku,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa, 16-04-2018Komentarze użytkowników

#1  2018.05.14 21:11:09 ~piel.

Kiedyś słyszałam że sekretarki miały odciążać lekarzy i pielęgniarki, dziś już tylko lekarzy?

#2  2018.06.09 22:31:30 ~Sekretarka

Tak, sekretarka w końcu będzie miała zakres obowiązków. Obecnie wszyscy dają im rozkazy, oddziałowa, pielęgniarki i wszyscy dookoła. Najlepiej żeby sekretarki robiły za pielęgniarki wszystkie papiery, a opiekunowie odwalali całą robotę przy pacjencie-bo tak obecnie jest. Za najniższą krajową! Otóż w końcu nie! I to was boli,bo w końcu będzie określone kto co ma robić. Boli Was ,że i one lepiej zarobią? Dostałyście podwyżki tak jak lekarze. Reszta ma tylko zap.lać? W końcu ktoś się za to wziął. Macie się za kogoś lepszego? Już teraz większość sekretarek ma wyższe wykształcenie. Więc zacznijcie w końcu szanować opiekunów medycznych i sekretarki medyczne. Boli Was,że lekarze więcej zarabiają i teraz was boli,że wyzyskiwany personel w końcu zostanie wpisany w personel medyczny-bo taki od zawsze jest! Wara od opiekunów i sekretarek.

#3  2018.06.09 22:39:04 ~Sekretarka

Sekretarka medyczna będzie wsparciem dla lekarzy-a nie dla pielęgniarek. Wsparciem pielęgniarek będzie opiekun medyczny! Dwa różne zawody.Widzę,że Panie pielęgniarki źle interpretują, jak zawsze na swoją korzyść. Chcecie zrzucić swoje papiery na sekretarki medyczne? Nie za dobrze by było? Opieka nad pacjentem-to ma robić opiekun, a papiery-sekretarka medyczna? I jeszcze dać wam podwyżki nie? Chyba Wam się już całkiem pomieszało w główkach. Jak nie chcecie pracować to się zwolnijcie!

Dodaj komentarz