Pani Józefa Szczurek-Żelazko wypowiada się w sprawie sztandarowego projektu nowego ministra zdrowia tj. wprowadzenia stanowiska sekretarki medycznej – asystenta medycznego. My dobrze wiemy, że to zasłona dymna dla braku realnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Jedyne realne rozwiązanie (i to na już) to podwyżki TYLKO dla lekarzy.

2 min czytania
Aktualności

 


Odpowiedź na interpelację w sprawie odbiurokratyzowania pracy lekarza poprzez stworzenie stanowiska sekretark medycznej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 19796 Pana Pawła Skuteckiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie „odbiurokratyzowania pracy lekarza poprzez stworzenie stanowiska sekretarki medycznej”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

W odniesieniu do pytania pierwszego w sprawie planowanych działań na rzecz wprowadzenia sekretarek medycznych do systemu ochrony zdrowia należy zauważyć, iż wśród stanowisk pracy określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) zostały uwzględnione stanowiska sekretarki medycznej i starszej sekretarki medycznej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem na przedmiotowym stanowisku może być zatrudniona osoba posiadająca wykształcenie średnie, natomiast na stanowisku starszej sekretarki medycznej – osoba posiadająca dodatkowo 5-letnie doświadczenie zawodowe.

W związku z powyższym, przepisy prawa umożliwiają zatrudnianie w podmiotach leczniczych osób mogących odciążyć lekarzy w realizacji obowiązków administracyjnych.

Należy jednakże mieć na względzie, iż w aktualnie obowiązującym porządku prawnym nie funkcjonuje regulowane kształcenie w zawodzie sekretarki medycznej (nie ujęto tego zawodu w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622 i 2356) .

W związku z powyższym, mając na względzie nowe wyzwania związane z informatyzacją systemu ochrony zdrowia i obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w resorcie zdrowia analizowane są nowe zakresy kompetencji na stanowisku sekretarki medycznej, bądź innego zawodu, który zostałby wprowadzony do systemu ochrony zdrowia w celu odciążenia profesjonalistów medycznych od obowiązków administracyjnych. Ponadto należy zauważyć, iż podejmowane w tym zakresie działania stanowią realizację postulatów partnerów społecznych zgłaszanych m.in. na posiedzeniach Zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Zgodnie bowiem z rekomendacją ww. Zespołu istnieje potrzeba odciążenia personelu medycznego od wykonywania części czynności administracyjnych poprzez wprowadzenie nowej grupy pracowników, która – w ścisłej współpracy z osobą wykonującą zawód medyczny – realizować będzie zadania asystenta ds. administracyjnych.

W odniesieniu do pytania drugiego dotyczącego regulacji zasad wykonywania zawodu sekretarki medycznej informuję, iż w resorcie zdrowia trwają analizy w zakresie zgodnym z Porozumieniem Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 8 lutego 2018 r. Jednocześnie należy zauważyć, iż § 11 ust. 1 ww. Porozumienia stanowi, że Minister Zdrowia przygotuje i przedłoży Radzie Ministrów projekty odpowiednich przepisów prawnych umożliwiających wprowadzenie w placówkach ochrony zdrowia, całkowicie lub częściowo finansowanych ze środków publicznych, stanowiska sekretarki medycznej – asystenta medycznego, której zadaniem będzie przejęcie biurokratycznych obowiązków lekarzy i pielęgniarek. Jednocześnie Minister Zdrowia ustali wymogi i normy zatrudnienia sekretarek medycznych w koszyku świadczeń gwarantowanych i warunkach zawierania kontraktów z płatnikiem do końca roku 2018 r.

Z wyrazami szacunku,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa, 16-04-2018


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7694 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek zbiera podpisy.

3 min czytania
Związek pielęgniarek organizatorem konferencji prasowej W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie zarządu regionów, w trybie nadzwyczajnym. Na posiedzeniu gościliśmy zaprzyjaźnione reprezentacje związkowe…
Aktualności

Wszywka alkoholowa Warszawa - leczenie choroby alkoholowej, czy to możliwe

4 min czytania
Choroba alkoholowa rozwija się stopniowo. To proces, w którym jednostka ma coraz mniejszą kontrolę nad własnym życiem. To proces, który stopniowo odbiera…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek: różnice w grupach zbliżą się do 600 PLN.

3 min czytania
Związek pielęgniarek zbiera podpisy pod ustawą dyskryminującą pielęgniarki Radio.lublin.pl w dniu 21 marca 2023 roku informowało: Ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem…
Komentarze