Pani wiceminister zdrowia opowiada ile to podwyżki przypada na jedną pielęgniarkę i położną z dodatków brutto brutto. 1 600 zł (4x400 zł). Potem dodaje, że brutto to 1 334 zł (4x333 zł). Szkoda, że zabrakło odwagi, aby powiedzieć, że netto to 944 zł (4x236 zł). Nie wspomniała także, jak się to ma, do ponad 40% podwyżek dla lekarzy?

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

 

Z ostatniej chwili... Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach z nowym podziałem pielęgniarek i położnych na grupy. 

W załączniku do ustawy podzielono pielęgniarki i położne następująco: 

W uzasadnieniu do projektu zmiany podziału pielęgniarek i położnych pani wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko napisała:

"Wskazane wydatki skalkulowane zostały przy założeniu, że koszty podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych częściowo zostaną pokryte środkami na podwyżki wynagrodzeń ww. grupy zawodowej przeznaczonymi na realizację przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Łącznie skutek finansowy podwyżek wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej zwane: „OWU”) przypadający na jedną pielęgniarkę /położną to kwota 1600 zł brutto z kosztami pracodawcy (4 x 400 zł) co daje kwotę ok. 1334 zł brutto podwyżki na jedną pielęgniarkę / położną (4 x 333,6 zł)".

Kolejne informacje wkrótce...

Więcej informacji o nowej siatce płac pielęgniarek i położnych 

Mariusz Mielcarek