Teraz się dowiadujemy, że "praca w obszarze pielęgniarstwa staje się jeszcze bardziej stabilna finansowo". Dzięki komu? "Dzięki propozycjom NRPiP oraz ministerstwa zdrowia". Dlaczego pani Małas bierze udział w kampanii rządowej promującej zawód pielęgniarki i położnej? Zobacz zdjęcia...

Rząd promuje zawód pielęgniarki...

 

6 czerwca 2018 roku 

Musimy zaproponować młodym ludziom wejście do tego zawodu. Rozpoczynamy pozytywną kampanię bo praca w tym obszarze, dzięki propozycjom Ministerstwa Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, staje się jeszcze bardziej stabilna finansowo – zauważa Violetta Porowska, wicewojewoda opolski, która zapowiada promocję pielęgniarstwa i położnictwa. To pierwsza inicjatywa w Polsce, podjęta przez wojewodę.

Jak przedstawiają statystyki, co roku z opolskiej szkoły medycznej wychodzi 100 absolwentów pielęgniarstwa, a w Opolu pozostaje zaledwie 20. W skali kraju jest blisko 260 tysięcy pielęgniarek, z czego 5 tysięcy na Opolszczyźnie. To oznacza, że średnio 5 pielęgniarek przypada na 1000 pacjentów. W krajach Unii Europejskiej to 9,4. Wyniki te wskazują, że obecnie wciąż brakuje na polskim rynku chętnych do podjęcia tego zawodu. – 70 procent osób pracujących w tym zawodzie to kobiety powyżej 50 roku życia. Wciąż brakuje młodszych osób – komentuje Violetta Porowska, wicewojewoda opolski. Porowska zaznacza, że konieczne jest natychmiastowe działanie, polegające na promocji obu zawodów, a więc pielęgniarki i położnej, gdyż – w perspektywie najbliższych ośmiu lat, aktywnych w tym fachu będzie jedynie 33 tysiące osób. – W 90 szkołach kształcimy i jednocześnie rocznie wypuszczamy 5 tysięcy osób rocznie – dodaje wicewojewoda opolski.

Aby odwrócić niekorzystny trend, Violetta Porowska zapowiedziała start pozytywnej kampanii promocyjnej oba ww. zawody.- Zaczynamy pozytywną promocję już w przedszkolu, szkole średniej, ale też szkole podstawowej. Musimy rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, którzy kiedyś będą decydowali o swojej przyszłości, że to jest piękny zawód - dodaje wicewojewoda Porowska.

- To pierwszy tego typu pomysł w Polsce! Musimy społeczeństwo zaprogramować na pielęgniarstwo – zauważa Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Prezes zauważa, że to co na co dzień widzą pacjenci jest jedynie wycinkiem zawodowych obowiązków pielęgniarek i położnych. – Musimy pokazać prace pielęgniarek na oddziałach takich jak interna, pediatria czy chirurgia – zauważa Małas.

Prezes Małas, podczas dzisiejszego briefingu prasowego wicewojewody opolskiego, zadeklarowała, że będzie rekomendować ideę promocji autorstwa Violetty Porowskiej, także w Warszawie. – Trzeba zbudować od nowa etos pielęgniarki i położnej i zaakcentować atrakcyjność i prestiż tego zawodu.

5 czerwca wicewojewoda opolski spotkała się z pielęgniarkami i położnymi, podczas konferencji pn. „Zdarzenia niepożądane w pielęgniarstwie i położnictwie, prawa pacjenta” w PMWSZ w Opolu.

O szczegółach akcji już niebawem na stronie OUW!

źródło (tekst + zdjęcie): strona internetowa Urzędu Wojewódzkiego w Opolu