Białystok. 80% pielęgniarek na zwolnieniach. Pielęgniarki zawarły porozumienie. Zobacz nową siatkę płac w grupie zawodowej pielęgniarek. Najniższa podwyżka to 165 zł brutto, najwyższa - prawie 500 zł. Jej wysokość jest zależna od stażu w zawodzie... Zobacz reportaż telewizyjny.

Pielęgniarki na zwolnieniach


7 czerwca 2018 roku godz. 07,00

 

Białystok. 80% pielęgniarek na zwolnieniach. Pielęgniarki zawarły porozumienie. Zobacz nową siatkę płac w grupie zawodowej pielęgniarek. Najniższa podwyżka to 165 zł brutto, najwyższa - prawie 500 zł. Jej wysokość jest zależna od stażu w zawodzie...

Zobacz szczegłówe informacje...

Zobacz reportaż telewizyjny...