Zobacz ile pielęgniarek i położnych w ostatnich latach przeszło przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu. Tysiące.. Może im bardziej należałoby przyznać stypendia?

Pielęgniarstwo 2018.

 


Pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu

II. Informacja na temat liczby pielęgniarek i położnych skierowanych

na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu

Analizując dane za lata 2011-2016 dotyczące liczby pielęgniarek i położnych, które odbyły przeszkolenie w związku z niewykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat należy zauważyć, że średnia liczba osób w skali w roku, które odbyły takie przeszkolenie wynosi 521.

Przy funkcjonowaniu 45 okręgowych izb pielęgniarek i położnych na terenie kraju, w skali roku na obszarze każdej z okręgowych izb, średnio przypada około 12 pielęgniarek/położnych, które odbyły powyższe przeszkolenie.

Należy zauważyć, że najczęstszy okres przedmiotowego przeszkolenia pielęgniarki/położnej wynosił 3 miesiące, co stanowiło około 40,56% wszystkich przeszkoleń. Pozostałe przeszkolenia obejmujące okres od 4 do 6 miesięcy – łącznie stanowiły 58,64% całości.

Powyższe dane pokazują, że w skali roku liczba pielęgniarek/położnych pragnących powrócić do wykonywania zawodu, w związku z jego niewykonywaniem łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat, w okresie ostatnich 6 lat jest stosunkowo niewielka. 

źródło: ministerstwo zdrowia