Do redakcji portalu: W imieniu Zarządu OZZPiP ZOZ przy SPSK nr 1 w Lublinie uprzejmie proszę o upublicznienie załączonych treści ... Co też czynimy... Zobacz informację...

Pielęgniarki na zwolnieniach

 


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

Uwaga!!! Poseł pyta wiceministra zdrowia o pielęgniarki na zwolnieniach na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Odpowiedź wiceministra? Przeczytajcie sami...


22 czerwca 2018 roku

Lublin, dnia 21 czerwca 2018 r.

Stanowisko organizacji związkowych działających w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie w sprawie postulatów przedstawionych przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy SPSK nr 1 w Lublinie dotyczących wzrostu wynagrodzenia i zmiany warunków pracy pielęgniarek i położnych, zatrudnionych w SPSK nr 1 w Lublinie (pismo 8-Z-2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.)

W związku z przedstawionym nam pismem z postulatami Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy SPSK nr 1 w Lublinie (znak: 8-Z-2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.), a dotyczącymi wzrostu wynagrodzenia i zmiany warunków pracy pielęgniarek i położnych, pragniemy poinformować, iż w całości popieramy treść wszystkich postulatów.

Uważamy, że grupa zawodowa pielęgniarek i położnych, pracująca w formie umowy o pracę w SPSK nr 1 w Lublinie w chwili obecnej posiada wynagrodzenia jedne z najniższych w Lublinie. Mimo dodatniego wyniku finansowego szpitala i kolejnych wzrostów wynagrodzenia dla grupy zawodowej lekarzy oraz dwukrotnego zwiększenia pracownikom wykonującym zawody niemedyczne procentowej kwoty wzrostu wynagrodzenia (w stosunku do roku poprzedniego), pielęgniarki i położne są w Naszej opinii dyskryminowane w kwestii wynagrodzeń, premii i dodatków (te 2 ostatnie elementy cały czas rozdzielane są w zdecydowanej większości wśród lekarzy, przy ciągłym pomijaniu całej naszej grupy).

W chwili obecnej jest jeszcze w Naszym szpitalu duża grupa pielęgniarek i położnych, które za chwilę będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze niewiele większe niż minimalne wynagrodzenia w Polsce!

Pielęgniarki i położne stanowią największą grupę zawodową w SPSK nr 1 w Lublinie i bez ich ciężkiej, sumiennej i oddanej pracy szpital nie mógłby działać. Stosowane obecnie w szpitalu regulacje dla naszej grupy zawodowej dla bardzo wąskiego grona osób, tylko skłócają nasze środowisko i Nas dyskryminują. Na to nie może być zgody!

Mając na uwadze powyższe, uważamy, iż przedstawione nasze stanowisko i żądania OZZPiP ZOZ przy SPSK nr 1 w Lublinie są w pełni zasadne i powinny być uwzględnione przez Dyrekcję Szpitala.

Popieramy w całości postulaty przedstawione przez OZZPiP ZOZ przy SPSK nr 1 w Lublinie!