Pielęgniarki na zwolnieniach otrzymują sms... Zobacz odpowiedź pielęgniarek...

Pielęgniarki na zwolnieniach.

 


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH 

SMS do pielęgniarek 

Odpowiedź pielęgniarek


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

Zobacz informację prasową zakładowej organizacji związku pielęgniarek i położnychktóra jest odniesieniem do powyższego pisma dyrektora szpitala.