Zobacz pełną treść porozumienia pomiędzy paniami w czepkach a ministrem zdrowia.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Pielęgniarski mem (13) - à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Rząd rozpoczął kampanię promującą zawód pielęgniarki... "Zaczynamy już od przedszkola, zaczniemy już od przedszkola, przyjdziemy już do przedszkoli i będziemy pokazywać pielęgniarki jako zawód wyjątkowy, pielęgniarzy jako zawód naprawdę dający satysfakcję, pójdziemy do szkół podstawowych, pójdziemy do szkół średnich...". Zobacz reportaż telewizyjny o tych frapujących działaniach...

Zobacz cały mem pielęgniarki (13) 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Rząd promuje zawód pielęgniarki...


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Pielęgniarski mem (11) - à propos wspólnego zobowiązania pań w czepkach i ministra zdrowia o "nie ujawnianiu szczegółów będących przedmiotem rozmów."

Pielęgniarski mem (10) - à propos wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście zwolnień L4.

Pielęgniarski mem (9) - à propos działalności wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko. Prosimy o propozycje dokończenia memu...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


POROZUMIENIE PAŃ  W CZEPKACH Z MINISTREM ZDROWIA 

10 lipca 2018 godz. 14.07

Wczoraj o godz. 23 panie w czepkach podpisały z ministrem zdrowia porozumienie...

Zobacz szczegóły..


10 lipca 2018 godz. 15.00

Konferencja prasowa o porozumieniu pań w czepkach z ministrem 2018. Występują: Szumowski, Ptok, Małas. 

Zobacz konferencję prasową


10 lipca 2018 godz. 16.00

Podpisano porozumienie z pielęgniarkami i położnymi
Po trwających pół roku negocjacjach, 9 lipca o godzinie 22:47,

strony zawarły porozumienie.

Strony zawarły porozumienie  w zakresie:

1. Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
2. Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 roku;
3. Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
4. Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;
5. Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., celem przedłożenia Radzie Ministrów. 

źródło informacji: strona ministerstwa zdrowia - 10 lipca 2018 


10 lipca 2018 godz. 18.00

TREŚĆ POROZUMIENIA

(kliknij, aby zobaczyć całość)

Kliknij powyżej, aby czytać całość...


SŁOWA MINISTRA ZDROWIA

Minister zdrowia wczoraj rozmawiał z paniami w czepkach. Powiedział: "Mam nadzieję, że te rozmowy przyniosą pozytywne rezultaty w najbliższym czasie". Miejmy nadzieję, że minister nie chce przekazać informacji dla pielęgniarek na zwolnieniach oraz strajkujących: ja i tak dogadam się z paniami w czepkach!

Zobacz więcej informacji w sprawie...

PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

Ile doniesień do prokuratury mogłyby złożyć pielęgniarki? Zawiadomienie, które wpłynęło do prokuratury, dotyczące pielęgniarek na zwolnieniach,  zarejestrowano w kierunku narażenia pacjentów na utratę zdrowia lub życia przez osoby odpowiedzialne za ich opiekę. Pielęgniarki: ZUS nie zakwestionował wystawionych zwolnień w żadnym przypadku.

Zobacz więcej informacji...


STRAJK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

10 lipca 2018 roku 

Nonszalanckie wypowiedzi ministra zdrowia w obliczu pielęgniarek na zwolnieniach i trwających akcji strajkowych to zapewne element strategii władz. Minister: Mam nadzieję, że nadzieję, że "sytuacja jest stabilna a protesty pielęgniarek na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zostaną zakończone".

Zobacz szczegóły...


9 lipca 2018 roku 

Bieżące informacje w sprawie strajku znajdzesz na:

https://web.facebook.com/Zakladowaorganizacjazwiazkowa/

!!! W ramach poparcia strajku pielęgniarek i położnych polub powyższy fanpage !!!


Zobacz reportaż telewizyjny nr 1 z dnia 9 lipca 2018 

Zobacz reportaż telewizyjny nr 2 z dnia 9 lipca 2018 


9 lipca 2018 roku

Komentarz na pielegniarki.info.pl: 

Dlaczego Związek do tej pory nie przyznał się do błędu jakim było podpisanie dodatku zembalowego? Jakim prawem wtedy Związek podzielił pielęgniarki na te ze szpitali, poz, dps i stacji krwiodawstwa? Czy Związek wtedy nie wiedział ze wszystkie jesteśmy pielęgniarkami z prawem wykonywania zawodu? Myślę, ze gdyby wtedy Związek twardo zażądał 2 średnich krajowych i pozwolił odwiesić spory zbiorowe to teraz miałybyśmy sytuacje inna! Potem byłby czas na dodatki, specjalizacje, wskaźniki, grupy! Ale byłby to punkt wyjściowy w całym kraju! 

Zobacz komentowany artykuł


7 lipca 2018 roku

"Szczurek-Żelazko podkreśliła, że podczas ostatniego spotkania z władzami związku minister zaproponował kontynuowanie podwyżek płac pielęgniarek o 400 zł w 2019 r. - Do tej pory funkcjonuje ten dodatek znany pod nazwą 4 razy 400 zł. W tym roku miała być ostatnia transza tego dodatku i ona oczywiście będzie. Minister zdrowia zaproponował, aby w 2019 roku była kolejna transza 400 zł, czyli deklaruje sukcesywny wzrost wynagrodzeń. Nie spotkało się to z akceptacją związku zawodowego, w związku z tym to kolejne spotkanie w piątek, które będzie dotyczyło wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – poinformowała.

Źródło informacji zobacz tutaj...


7 lipca 2018 roku

Radio tokfm.pl: Sytuacja jest bardzo napięta. Myślę, że będziemy zamykać oddziały, ewakuować pacjentów i konsolidować działania ochrony zdrowia w mniejszej liczbie jednostek - Przewodnicząc Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Zobacz całą informację na www.tokfm.p

6 lipca 2018 roku

Pielęgniarki ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych sygnalizują, że lekarze są zastraszani i nie chcą wypisywać zwolnień ich chorym i przemęczonym koleżankom. Ujawniły także paski z zarobkami pielęgniarek...

Zobacz szczegóły...


KOMUNIKAT Dyrekcji Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Mielcu z dnia 06.07.2018.

W dniu 5 lipca br. dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego odbyła rozmowy z przedstawicielami personelu pielęgniarskiego, spośród którego przeszło 140 osób przebywa na zwolnieniu chorobowym. 

Dyrekcja zaproponowała personelowi pielęgniarskiemu 400 zł brutto przesunięcia środków w ramach dodatku ministerialnego do podstawy wynagrodzenia zasadniczego. Wszystkie pochodne liczone od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 400 zł byłyby sfinansowane z budżetu szpitala (kwota ok. 1,7 miliona zł rocznie).

W dniu 6 lipca br. propozycja została odrzucona przez personel.

Jednocześnie dyrekcja informuje, że w dniu 6 lipca br. rozpoczęły się mediacje w sprawie trwającego od kwietnia br. sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi.


PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARSTWO 2018

6 lipca 2018 roku

Porównując rok 2016 do 2017 mamy 10 tys. pielęgniarek więcej w zawodzie. Coś drgnęło do przodu. Myślę, że pielęgniarki wracają z innych zawodów chociażby z powodów finansowych – powiedział w czwartkowym programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam prof. Łukasz Szumowski. Minister zdrowia odniósł się także do masowych zwolnień lekarskich pielęgniarek oraz stypendiów dla studentek położnictwa...

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w Rzeszowie

5 lipca 2018 roku

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko i wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w podkarpackich szpitalach.

Wojewoda Ewa Leniart przekazała informację dotyczącą sytuacji związanej z absencją średniego personelu medycznego (głównie pielęgniarek) w niektórych podkarpackich szpitalach.  Według stanu na 5 lipca br.  w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przedłożono 130 zwolnień lekarskich na 488 pielęgniarek i położnych ogółem.  W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie złożono 191 zwolnień lekarskich na 1021 pielęgniarek i położnych ogółem. Natomiast w Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu odnotowano 218 zwolnień lekarskich na 405 pielęgniarek i położnych.

– System państwowego ratownictwa medycznego działa w sposób właściwy.  Otrzymujemy wsparcie i realizowane są przyjęcia do szpitali powiatowych z terenu województwa, jak też do szpitali niepublicznych z terenu miasta Rzeszowa. Pragnę wyrazić podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się aktywnie w to, aby sytuacja została opanowana i abyśmy mogli zapewnić właściwe funkcjonowanie systemu szpitalnego w naszym województwie. Dziękuję tym pielęgniarkom i położnym, które wykonują pracę i świadomie, odpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że wizyta w województwie podkarpackim ma na celu ocenę sytuacji, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa pacjentów. Wiceminister przedstawiła również działania i rozwiązania już przyjęte, jak również te będące na etapie projektu, prowadzane przez resort zdrowia w kierunku poprawy warunków pracy i płacy pracowników służby zdrowia, w tym również pielęgniarek i położnych.

– Będziemy spotykać się z kadrą kierowniczą, ale przede wszystkim chciałabym się spotkać  z pielęgniarkami i  porozmawiać na temat aktualnych problemów, oczekiwań środowiska pielęgniarskiego po to, aby ułatwić dialog, który w mojej ocenie i ocenie ministra zdrowia został nieco zakłócony. Ministrowi zdrowia bardzo zależy na tym, alby te rozwiązania, które są możliwe do wprowadzenia, były wprowadzane niezwłocznie.  Chciałabym poinformować środowisko pracowników ochrony zdrowia o podjętych działaniach  w celu poprawy funkcjonowania placówek medycznych – powiedziała minister Szczurek–Żelazko w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowem.  – Zainwestowaliśmy ponad 3 mld zł w infrastrukturę techniczną, wykorzystaliśmy środki unijne, dzięki czemu doposażyliśmy podmioty lecznicze  w specjalistyczny sprzęt, przygotowaliśmy projekty, na bazie których zwiększono liczbę miejsc na studiach medycznych po to, aby zareagować na niekorzystną dynamikę związaną z odchodzeniem pracowników medycznych od zawodu.  Od 2016 roku została zwiększona liczba miejsc na uczelniach medycznych kształcących lekarzy. Powstały dodatkowe miejsca, które kształcą pielęgniarki – powiedziała wiceminister. Dodała, że równocześnie są podejmowane działania związane z uatrakcyjnieniem finansowym tego zawodu – m. in. jest realizowane porozumienie zawarte w 2015 r.,  na mocy którego corocznie pielęgniarki otrzymują 400 zł jako świadczenie dodatkowe, obok wynagrodzenia zasadniczego, wspomniała również o obowiązującej ustawie o minimalnym wynagrodzeniu personelu medycznego. Wiceminister zapowiedziała wprowadzenie obowiązku zatrudniania przez dyrektorów szpitali opiekunów medycznych, którzy będą odciążać pielęgniarki. Dodała, że trwają prace nad wprowadzeniem tzw. porady pielęgniarskiej i położnej (pielęgniarki będą mogły m.in. wypisywać recepty na określone leki).

Podczas pobytu na Podkarpaciu sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko spotkała się również z przedstawicielami podmiotów leczniczych i środowisk pielęgniarskich oraz złożyła wizytę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, po zakończeniu której ponownie spotkała się z mediami podczas briefingu prasowego.

– Podejmujemy działania, aby  zaistniała sytuacja nie zagrażała bezpieczeństwu pacjentów, aby uzyskali niezbędną pomoc – podkreśliła raz jeszcze wiceminister po spotkaniu z pracownikami i dyrekcją szpitala. Spotkałam się z przedstawicielami załogi. Rozmawialiśmy na temat problemów, które artykułują pracownicy szpitala. Te problemy dotyczą warunków świadczenia pracy i warunków wynagradzania, przy czym przedstawiciele związków zawodowych akcentują, że powodem trudnej sytuacji są nie tylko żądania płacowe, wchodzą w grę inne kwestie związane z organizacją i warunkami pracy. Pracownicy oczekują ze zostaną podjęte konkretne decyzje, aby je zniwelować. Apelowałam do wszystkich stron – do strony samorządowej, do przedstawicieli dyrekcji, jak również pracowników, aby wrócili do rozmów, bo tylko w  takiej sytuacji można uzyskać kompromis – mówiła w Rzeszowie Józefa Szczurek-Żelazko.

źródło: strona Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

6 lipca 2018 roku

Sprawdziły się nasze wczorajsze informacje. Pani Józefa Szczurek-Żelazko pojechała do województwa podkarpackiego, gdzie już ponad 500 pielęgniarek jest na zwolnieniach. W ramach radosnej urzędniczej twórczości zakomunikowała jak to wiele się robi, ale "docierają do nas sygnały, że nasze informacje nie zawsze są komunikowane pracownikom".

Zobacz relację


Dyrektor podzielił pielęgniarki na 3 grupy. Przedziały pensji: pierwszy: 4 461 a 5 000 zł; drugi: 5 000 do 5 842 zł; trzeci: 5 842 do 7 679 zł. Skąd pieniądze? Z zembalowego. Pielęgniarki mówią STRAJK!

Zobacz szczegóły...

5 lipca 2018 roku

Pielęgniarki jednak nie dogadały się... od poniedziałku 9 lipca strajk... "Dyrekcja przesuwa pieniądze z tabelki do tabelki, a my chcemy realnego wzrostu wynagrodzeń" Ostatecznie okazało się, że obiecany wzrost płac pochodzi z... zembalowego! 

Zobacz szczegóły...

5 lipca 2018 roku

Pielęgniarki na zwolnieniach - dochodzenie prokuratury - "poprzez podstępne wprowadzenie w błąd lekarzy co do stanu zdrowia uzyskały zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.

Zobacz szczegóły...

4 lipca 2018 roku 

Wojewoda informuje opinię publiczną ile zarabiają pielęgniarki na podkarpaciu

Posłuchaj jak mówi wojewoda

3 lipca 2018 roku 

Jak powiedział marszałek Ortyl, w większości złożone w szpitalach zwolnienia lekarskie pielęgniarek mają wymiar... – To jest to, co nas bardzo dziwi – komentuje Władysław Ortyl.

Zobacz więcej informacji...


Do grona szpitala z pielęgniarkami na zwolnieniach w dniu dzisiejszym po Tarnobrzegu (szpital powiatowy) dołączył kolejny szpital. Tym razem kliniczny! Dyrekcja na pomoc wezwała ratowników. 35 zł za godz. Odmówili? NIE!

Paraliż w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. 104 pracowników nie przyszło dziś do pracy

Zobacz więcej informacji o pielęgniarkach na zwolnieniach...


Część pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu nie stawiła się dzisiaj na dyżurach. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy tylko pacjentom w stanie zagrażającym życiu.

Zobacz szczegółowe informacje...


Wybory samorządowe są dla nas ważne. Chcemy przejąć władzę, ale nie dla samej władzy - zapewniał na niedzielnym spotkaniu z mieszkańcami Lublina Stanisław Karczewski, marszałek senatu. W trakcie został poproszony m.in. o skomentowanie tego co dzieje się w służbie zdrowia.

Zobacz co powiedział marszałek senatu o pielęgniarkach...


WOJEWODA O PIELĘGNIARKACH NA ZWOLNIENIACH

W związku z lawinową liczbą zachorowań pielęgniarek wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotkał się z dyrektorem Radosławem Starownikiem z SPSK 4. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele rektora Uniwersytetu Medycznego, który jest organem prowadzącym tego szpitala, wojewódzki inspektor sanitarno-epidemiologiczny Irmina Nikiel, a także przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
– Spotkanie dotyczyło lawinowych chorób pielęgniarek, które dzisiaj – w świetle informacji, które dostałem – w liczbie 242 (na ponad 1100 zatrudnionych) przebywają na zwolnieniach lekarskich, to jest około 20 proc. stanu. Niestety powoduje to poważne uciążliwości w działaniu szpitala, zwłaszcza na tych oddziałach, które są jedynymi w regionie. Szpital jak na razie radzi sobie z tym problemem. Niemniej jednak ta sytuacja, gdyby miała się rozwijać, rzeczywiście byłaby niekorzystna dla pacjentów – poinformował wojewoda na spotkaniu z dziennikarzami.
 
– Chcę powtórzyć i podkreślić jedną rzecz: wojewoda lubelski zajmuje się tym tylko i wyłącznie dlatego, że chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów z województwa lubelskiego. Wojewoda nie jest organem prowadzącym dla żadnego szpitala w regionie. To są szpitale, dla których organem prowadzącym jest województwo lubelskie samorządowe, czyli Zarząd Województwa Lubelskiego z PO i PSL-u, albo są to szpitale kliniczne, dla których organem prowadzącym jest rektor Uniwersytetu Medycznego. Niemniej jednak ponieważ chodzi o potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów to rzeczywiście to spotkanie było konieczne – precyzował wojewoda.
 
Wojewoda przedstawił efekty spotkania. – Zostałem poinformowany przez pana dyrektora Starowinika z SPSK 4 oraz przedstawicieli pana rektora Dropa, że zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury, zawiadomienie w dwóch kierunkach, z czego jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze, zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów potencjalne, ale po drugie w kierunku podejrzenia wyłudzania świadczeń przez pielęgniarki. Spodziewam się, że przedmiotem tego postępowania będą zarówno świadczenia pielęgniarek, czyli to potencjalny wyłudzanie tych świadczeń, jak i zachowania lekarzy, którzy te zwolnienie lekarskie wystawiali.
 
– Sytuacja w której 242 pielęgniarki naraz w środku lata są chore jest sytuacją dość dziwną, dlatego też poprosiłem panią Irminę Nikiel, żeby zbadała sytuację epidemiologiczną w szpitalu przy ul. Jaczewskiego, tak jak i w innych szpitalach, w których ewentualnie te masowe zwolnienia lekarskie mają miejsce, bo my od naszych służb epidemiologicznych nie otrzymujemy żadnego komunikatu, żebyśmy mieli jakikolwiek problem z jakąkolwiek epidemią. Tymczasem problemy mają te szpitale. Należy przypuszczać, że są to zwolnienia fałszywe. Ja rozumiem formy protestu różne, różnego rodzaju, ale nie rozumiem ewentualnego wyłudzenia świadczeń, powtarzam ewentualnego, to jest zadanie prokuratury, żeby to zbadała. Ale też nie rozumiem igrania z życiem i zdrowiem pacjentów – zaznaczył wojewoda.
 
Poinformował także o zaangażowaniu w wyjaśnianie sprawy jeszcze jednej instytucji publicznej. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych szczególnie wnikliwie bada każdy przypadek zwolnienia lekarskiego zarówno od strony lekarza, który wystawia zwolnienie lekarskie, jak i do strony pielęgniarki, która to zwolnienie lekarskie otrzymuje. Nie taka powinna być forma protestu.

źródło: (tekst i zdjęcie) strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego


1 lipca 2018 roku 

Radio Maryja: Prokuratura bada masowe zwolnienia lekarskie pielęgniarek z dwóch szpitali klinicznych w Lublinie. Na tzw. L4 przebywa tam ok. 1/5 tego personelu.

Zobacz poniżej materiał telewizyjny...

Komentarze użytkowników

#1  2018.07.10 18:13:00 ~Ja

No to się pańcie napracowały z tym komunikatem - dziś już rządówka TVP 1 działa - już Teleexpres podał że dostałyśmy podwyżkę 1,100 no i teraz ludzie sobie zsumują dodatki (których nie będzie) i dadzą nam po 4 literach dopiero ! A pańcie teraz na Kanary czy Szeszele za nasze ? Może pocztówka dla niewolników?

#2  2018.07.10 18:14:31 ~piel.

Super to do 1 udostępniajcie na fejsbuku wszystko jest tyle grup pielęgniarskich różnych na fejsbuku - na co czekacie ?

#3  2018.07.10 18:22:42 ~Piel

Brawo! Zamiast 1200 które już podobno było. teraz będzie 1100 - chyba brak w tym logiki. i to jest to długo wyczekiwane porozumienie ? Zapraszamy Ministra Zdrowia jako pacjenta do jakiegokolwiek powiatowego szpitala, z 1 pielęgniarką na dyżurze na 50 pacjentów. Ale jak się leczy gdzieś indziej to skąd może wiedzieć jak jest ?

#4  2018.07.10 18:26:41 ~Szach?

Szach i mat i gramy dalej o swoje Drogie Panie i Panowie - motłochem nie jesteśmy i udowodnijmy im to !

#5  2018.07.10 18:27:24 ~Piel.

To dopiero początek walki !

#6  2018.07.10 18:28:21 ~:)))

Do 1 dobre, dobre :) może ostatni to ich wojaż ?

#7  2018.07.10 18:40:03 ~Piotr

Dziewczyny to jest wojna informacyjna. popatrzcie na onecie rmf interii itp wszędzie wiadomość o tym że dostałyśmy kolejne 1100 zł (do wcześniejszych 1600 zł od Zębali) musimy wchodzić na te fora i żądać od mediów podawania rzetelnych informacji oraz informować społeczeństwo że są to po raz trzecie dane te same pieniądze. Pod spodem na poparcie naszych słów wklejajcie treść porozumienia. Jeżeli społeczeństwo zrozumie oszustwo samo wywiezie tego ministra na taczkach. Wklejajcie: 1. Minister Zdrowia na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dokona nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), w celu zapewnienia pielęgniarkom położnym, o których mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od dnia 1 września 2018 r. – w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków NFZ przeznaczonych na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z mechanizmem określonym www. rozporządzeniach, również po dniu 31 sierpnia 2019 r. Dotyczy to także innych pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej.

#8  2018.07.10 18:46:39 ~P

Chyba podpisujący porozumienie powinni skorzystać z proponowanego leczenia z pełnym pakietem jaki można zaproponować w większości szpitali i przy maksymalnej obsadzie pielęgniarskiej jaką można zapewnić . Może by się oczy otworzyły? A tak, to nie ma o czym mówić bo syty, głodnego nigdy nie zrozumie. Mogą też w ramach promocji zawodu pielęgniarki, sami się przekwalifikować. dostaną stypendium i podwyżki.

#9  2018.07.10 18:46:54 ~piel.

Ile razy będą dawać nam te same pieniądze. Złodzieje. Przerzucają tylko z jednej naszej kieszeni do drugiej.

#10  2018.07.10 19:35:01 ~Dyplomowan

Spory zbiorowe we wszystkich szpitalach,legalne strajki,praca na 1 etat,zero dyżurów medycznych i.szybko okaże się,że bez pielęgniarek ten chory system nie istnieje!

#11  2018.07.10 21:03:05 ~specjalist

A co z całym progiem za wykształcenie to już nie aktualne ? tyle nad tym myśleli i nic to już przeszłość /

#12  2018.07.10 21:04:23 ~a_

To jest sztuczka! Kilka razy dawać podwyżkę z tej samej kupki! Dodatkowo "uzgodnić" spolegliwość na 3 lata. To pańcie w takiej tajemnicy smażyły! D*pa sie zapaliła pańciom przez nasze strajki! Jak wam nie wstyd po raz kolejny zrobić nas na szaro! pańcie z izb i związków? Jak wam nie wstyd! Koleżanki pielęgniarki z Lublina: determinacji życzę! I pozdrawiam.

#13  2018.07.10 22:59:08 ~El

Do #12 : Życzyć determinacji a być samemu zdeterminowanym to jest dopiero sztuczka !

#14  2018.07.10 23:03:10 ~13

Mało tego osoby które pracowały dodatkowo na umowie zleceniu wrócą do stawki wcześniejszej bez dodatku zembalowego bo ustawa mówi że podwyżka wynagrodzenia dotyczy tylko osób pozostających w stosunku pracy a taka umowa nie jest stosunkiem pracy. Czyli te osoby tracą pieniądze. Jeszcze nie widziałam negocjacji które by pogarszalo wynagrodzenie. Żenada

#15  2018.07.10 23:30:17 ~Położna

Przeczytałam dokładnie treść porozumienia. Komentarz: dostajemy szumowe! Co prawda to chyba nie do końca pielęgniarki na umowach cywilnoprawnych wrócą do starych stawek, bo jest mowa o równoważnikach etatów. Na tyle ile to porozumienie rozumiem. Jeśli ktoś mądrzejszy niech da odpowiedź, bo sama na takiej umowie niestety pracuję. I jeszcze coś, a gdzie nasze kolejne 400 zł? Trzeba być naprawdę dobrym negocjatorem by z 4x400 zrobić 1100 zł. Gratuluję naszym przedstawicielom!

#16  2018.07.10 23:39:03 ~13 do 15

Ja to rozumiem że na tych umowach nie dostaniemy, ja też na takiej pracuję, a o kolejnej transzy to chyba trzeba zapomnieć

#17  2018.07.10 23:40:50 ~13 do 15

Rownowaznik etatów to nic innego jak umowa o pracę w niepełnym wymiarze godzin ale nie umowa zlecenie

#18  2018.07.10 23:46:17 ~Tępota

Trzeba być tępym, żeby nie widzieć różnicy między 4x400 brutto brutto (czyt. około 870) a 1100 brutto do zasadniczej (czyli „na rękę”), co wychodzi więcej niż te zembalowe! Ja jestem wdzięczna związkom i nrpip!

#19  2018.07.10 23:51:55 ~15 do 13

W rozporządzeniach tzw zembalowych na podstawie właśnie tych równoważników przeliczano osoby na kontraktach. W porozumieniu też jest mowa o innych umowach, przeczytaj na stronie naczelnej izby, tam jest całość. Tylko zaznaczam, nie rozumiem tego do końca. Dlatego pytam czy nas kontraktowych też ujeli czy nie. Jutro trochę podzwonię, wrzucę czego się dowiem. Są szpitale gdzie 90 % pielęgniarek pracuje na kontraktach! Co z nami?

#20  2018.07.10 23:56:34 ~19-tko

A kontraktowe to chyba same dobie uzgadniają warunki kontraktu, co? Związkom nic do tego! Kontraktowe biorą dupy w triki i se idą do dyrekcji, prezesa czy innego diabła.

#21  2018.07.10 23:58:48 ~15

Nie we wszystkich szpitalach dodatki były brutto brutto, czy 870 zł. W założeniu zembalowe miało być od początku włączone do podsawy. Rozporządzenie było tak napisane, że dało taką możliwość wypłacania dodatków brutto brutto. Tu jest na razie samo porozumienie, a nie wiadomo jak będzie dokładnie , powtarzam dokładnie napisane rozporządzenie zmieniające. Może okazać sie kolejną wpadką dla nas.

#22  2018.07.11 00:00:50 ~Pan bez cz

Po raz kolejny szydzić tylko potrafi - błazenada!

#23  2018.07.11 00:05:14 ~Do 20

Nie, nie idą i nie uzgadniają warunków! Jeśli szpital zatrudnia tylko na kontraktach to nie ma żadnych negocjacji. I właśnie takie wpisy pokazują kim właściwie jesteśmy, jeżeli koleżanka koleżance tak pięknie pisze. Nigdy niczego nie wygramy bo nie jesteśmy jednością. czy myślisz że gdyby nie życie nie pracowałabym na etacie?

#24  2018.07.11 06:27:54 ~do 21

Racja! Zembalowe jest płacone jak się dyrekcjom podobało,była możliwość kombinowania z kwotami to kombinowali na niekorzyść pielęgniarek.W nowym porozumieniu z pewnością wszelkie kombinacje są uprawnione.

#25  2018.07.11 07:12:59 ~Do 18

Twój Nick mówi wszystko ! Nawet tych głupot nie chce mi się komentować związkowy , nie potrafiący liczyć lizusie!

#26  2018.07.11 07:30:22 ~do 18

Rekin biznesu z ciebie 1100 jest brutto czyli nie na rękę czyli około 832 zł netto

#27  2018.07.11 07:53:49 ~do 11

Do 11 na pewno jest aktualne przecież naszą grupę trzeba dotkliwie dzielić - metodyka państwa PIS a p.w. wielkiego stratega w osobie Szczurek i podobnych jej dwóch pań!

#28  2018.07.11 07:55:32 ~do 18

1,100 brutto czyli na rękę co za brednie trollu wypisujesz ?

#29  2018.07.11 07:57:26 ~piel.

Do 21 prawda czyli zmniejszenie naszego wynagrodzenia dla innych z PZM - którzy czekają na gotowca !

#30  2018.07.11 11:34:43 ~30

Drogi Panie! Poświęciłam swój czas i dotarłam do takiej oto informacji. 1100 zł to jest kwota do podstawy, od tego wszystkie dodatki za noce, święta itd. A jeśli chodzi o pielęgniarki i położne na innych umowach to mechanizm się nie zmienia, czyli my dalej dodatek tylko że w stawce godzinowej! Nie będziemyvpo prostu już pisać dodatek z NFZ. I to ma zagwarantować nowe rozporządzenie. Kończy się samowola dyrektorów szpitali, czy dadzą czy nie! Dokładnie proszę zapoznać się z komunikatem na stronie izby gdańskiej. Pozdrawiam koleżanki hejtujące inne na kontraktach! Życie pisze różne scenariusze, gdybyśmy miały wybór to taż byśmy były na etatach. Dziękuję naszym przedstawicielom, naprawdę tym razem jestem im wdziędzna!

#31  2018.07.11 12:04:29 ~!

A od kiedy to 4x400 to jest 1100? Tak na tajnym nocnym spotkaniu ustaliły nasze(nie nasze) związki z jaśnie panującym jeszcze ministrem . Obłuda i zakłamanie.ZLODZIEJE !

#32  2018.07.11 12:08:37 ~do 30

A za co? Za to że przerzucili ci pieniądze z jednej kieszenie drugiej? Dzięki takim jak ty mamy co mamy, naucz się liczyć!

#33  2018.07.11 13:09:53 ~Do 32

Widzę, że niektórzy nie umieją ani liczyć ani spokojnie się wypowiadać. Tylko nienawiść, wyzwiska itd. Tak jak w życiu tak i tutaj. Nie warto tu wchodzić.

#34  2018.07.11 14:36:41 ~do 30

życie samo nie pisze scenariuszy - my też w tym mamy swój udział i nie jest to hejtowanie tylko zaproszenie do pracy na jeden etat i wytrzymanie min.1-3 miesiące by góra odczuła jeszcze bardziej brak pielęgniarek ! To i finanse będą ulegać zmianie - ile raztyto można tłumaczyć a pazerstwo to pazerstwo i tak do niego możesz wrócić póżniej jak chcesz się zachetać. Jak patrzę na pielęgniarki te starsze i w średnim wieku to widzę szybkie starzenie i zmęczenie po ich twarzach - takie robotnice bo młode jeszcze jako tako świeże - pazerna harówka szybko ich zmieni.

#35  2018.07.11 14:40:04 ~Piel.

Popieram 34 a strajk w Lublinie trwa nadal - udostępniacie i popierajcie Koleżanki i Kolegów - proszę częściej odwiedzać stronę związkową szpitala w Lublinie ! Organizujmy się w każdym mieście w Polsce i podejmujmy konkretne wątki a nie jakieś tam życiowe scenariusze - każdy coś ma !

#36  2018.07.11 14:40:35 ~Ania

34, 35 - brawo - popieram

#37  2018.07.11 14:43:27 ~do 18, 33

Do 33 na bzdury reagujemy - nie podoba się proszę poszukać innego miejsca na wypociny.

#38  2018.07.11 14:43:58 ~piel.

Tak i co tam w Lublinie właśnie ?

#39  2018.07.11 15:06:27 ~Zuza do 18

Masz rację 1100 brutto do podstawy wraz z pochodnymi daje netto wiecej niz 4 transze brutto brutto obok podstawy.Niestety logika myślenia koleżanek jest kiepska.A larum podnoszą te które z dyzuru na dyzur latają

#40  2018.07.11 15:09:43 ~Piel.

Do 39 nie każdy ma pochodne jak zwykle myślenie o sobie i mamy znowu podziały - proszę myśleć.

#41  2018.07.11 15:12:56 ~do 38

Co wy z tym Lublinem.Co tam u pozostałych,zadowolone?

#42  2018.07.11 15:16:31 ~MY

Do 35 popieram! Udostępniacie na FB i innych mediach info ze strony związkowej zoz ozzipp spsk4 Lublin, dawajcie polubienia itp. Coraz więcej ludzi przybywa teraz info sprzed ok 40 minut - wywiad z tvp TVN - widać na zdjęciach - pewnie dziś będzie materiał w Faktach TVN o g. 19 WIELKIE BRAWA DLA PIELĘGNIAREK Z LUBLINA NIE WYSTRASZYŁY SIĘ ZAKAZEM STRAJKU DO 2022 - INNE MIASTA REAGUJCIE I ORGANIZUJCIE SIĘ WSPÓLNIE !

#43  2018.07.11 15:17:17 ~piel.

Do 42 dzięki - już działam

#44  2018.07.11 15:18:52 ~info

Do 41 no właśnie już wiemy strajk w Lublinie się rozszerza i trwa nadal

#45  2018.07.11 15:19:05 ~piel.

Wynika z tego że 4 transza jest dla dyrektorów na pochodne, bo przecież nie będą dawać ich ze środków własnych. Ręka rękę myje.

#46  2018.07.11 15:23:29 ~do 45

Zgadzam się, bo u mnie w szpitalu już jedną transzę dostaliśmy do podstawy a teraz od września mamy dostać kolejne dwie a ta czwarta będzie na pochodne. Tylko te dwie pewnie teraz będą okrojone o te 100zł co ma być w przyszłym roku.

#47  2018.07.11 15:48:46 ~w-wa

4 transza pewnie na zawody medyczne, które czekają na gotowe ! Lublin brawo trzymajcie się to nie Łódz !

#48  2018.07.11 15:52:27 ~ja

Do 47 zapewne tak jak zwykle na nas się wszystko opiera - ale jak śmierdzi na oddziale to wszyscy uciekają ! Brawo Lublin ! A pozostali co robią ?

#49  2018.07.11 15:54:53 ~Piel.

Do 46 czwartej transzy już nie będzie i po co o tym pisać

#50  2018.07.11 15:55:56 ~Aneta

Do 47 prawda - popieram

#51  2018.07.12 09:22:35 ~ela

Jedno pytanie, czy to co dostałyśmy w zeszłym roku wg. progów wykształcenia ówczesnego ministra zdrowia będzie odliczone od kwoty 1100 zł. Ja dostałam 5 zł, koleżanka 200 np

#52  2018.07.12 09:50:34 ~Do#51

Tak, będzie odliczone. Wynagrodzenie zasadnicze każdej z nas od 1 września 2018 r. będzie o 1100 zł wyższe niż wynagrodzenie przed 1 września 2015 r.

#53  2018.07.12 09:53:32 ~Do49,50

Nie piszcie bzdur - czwarta transza "zembalowego będzie. I tylko to umożliwi podwyżki określone w (nie)porozumieniu.

#54  2018.07.12 10:11:41 ~ja

Do 53 kto to pisał a kiedy to będzie ?

#55  2018.07.12 10:15:12 ~Piel.

Do 34 bardzo mądra wypowiedż

#56  2018.07.12 10:57:14 ~Do#54

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1146 ) - nadal obowiązuje. Poczytaj.

#57  2018.07.12 14:03:34 ~Ada

Czy dobrze rozumiem, że od września 2018 niezależnie od wykształcenia i aktualnej wysokości pensji każda pielęgniarka na etacie otrzyma 1100 brutto do podstawy czyli około 800 netto do podstawy zamiast dodatku zembalowego?

#58  2018.07.13 13:32:28 ~Do#57

Rozumiesz prawie dobrze. Tyle tylko, że to 1100 dodaj sobie do stawki jaką miałaś przed 1 września 2015 r. i otrzymasz nową zasadniczą.

#59  2018.07.24 14:27:34 ~zdziwiona

Chyba gro koleżanek była noga z matematyki i takie bzdury wypisuje a 18 szczególnie

Dodaj komentarz