Pytanie (3) do pani Ptok i Małas: dlaczego zobowiązały się panie w porozumieniu do "niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 r.".

Pielęgniarki na zwolnieniach. Strajki pielęgniarek.

Pielęgniarski mem (13) - à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Rząd rozpoczął kampanię promującą zawód pielęgniarki... "Zaczynamy już od przedszkola, zaczniemy już od przedszkola, przyjdziemy już do przedszkoli i będziemy pokazywać pielęgniarki jako zawód wyjątkowy, pielęgniarzy jako zawód naprawdę dający satysfakcję, pójdziemy do szkół podstawowych, pójdziemy do szkół średnich...". Zobacz reportaż telewizyjny o tych frapujących działaniach...

Zobacz cały mem pielęgniarki (13) 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Rząd promuje zawód pielęgniarki...


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Pielęgniarski mem (11) - à propos wspólnego zobowiązania pań w czepkach i ministra zdrowia o "nie ujawnianiu szczegółów będących przedmiotem rozmów."

Pielęgniarski mem (10) - à propos wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście zwolnień L4.

Pielęgniarski mem (9) - à propos działalności wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko. Prosimy o propozycje dokończenia memu...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


11 lipca 2018 godz. 18.00

TREŚĆ POROZUMIENIA

(kliknij, aby zobaczyć całość)

Kliknij powyżej, aby czytać całość...

Pytanie (3) do pani Ptok i Małas: dlaczego zobowiązały się panie w porozumieniu do "niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 r.".

W powyższym porozumieniu zapisano:

"OZZPIP zobowiązuje się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 r., pod warunkiem realizacji postanowień niniejszego Porozumienia".

Dlaczego podpisały się panie pod tą regulacją zawartą w przedmiotowym porozumieniu? 

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Pytanie (1) do pani Ptok i Małas: czy panie od dzisiaj będą jeździć i gasić strajki pielęgniarek oraz leczyć pielęgniarki na zwolnieniach realizując zapisy porozumienia z ministrem zdrowia z dnia 9 lipca 201 8 roku z godz 22.47?

Pytanie (2) do pani Ptok i Małas: dlaczego poparły panie działania ministra zdrowia do "do zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych podejmujących dobrowolnie służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej".


STRAJK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Bieżące informacje w sprawie strajku znajdzesz na:

https://web.facebook.com/Zakladowaorganizacjazwiazkowa/

!!! W ramach poparcia strajku pielęgniarek i położnych polub powyższy fanpage !!!


10 lipca 2018 roku

Strajk pielęgniarek trwa. Bez przełomu po spotkaniu z wiceminister zdrowia

Zobacz szczegóły...

Pielęgniarki z Lublina strajkują mimo strachu przed zwolnieniami? [AUDIO]

Zobacz szczegóły...

Pielęgniarki w szpitalu klinicznym nr 4 w Lublinie kontynuują rozpoczęty w poniedziałek strajk. Domagają się podwyżek płac. Dotychczasowe rozmowy z dyrekcją nie przyniosły porozumienia. Kolejne mają się odbyć w środę rano.

Zobacz szczegóły...


9 lipca 2018 roku 

Zobacz reportaż telewizyjny nr 1 z dnia 9 lipca 2018 

Zobacz reportaż telewizyjny nr 2 z dnia 9 lipca 2018 

Zobacz reportaż telewizyjny nr 3 z dnia 9 lipca 2018


9 lipca 2018 roku

Komentarz na pielegniarki.info.pl: 

Dlaczego Związek do tej pory nie przyznał się do błędu jakim było podpisanie dodatku zembalowego? Jakim prawem wtedy Związek podzielił pielęgniarki na te ze szpitali, poz, dps i stacji krwiodawstwa? Czy Związek wtedy nie wiedział ze wszystkie jesteśmy pielęgniarkami z prawem wykonywania zawodu? Myślę, ze gdyby wtedy Związek twardo zażądał 2 średnich krajowych i pozwolił odwiesić spory zbiorowe to teraz miałybyśmy sytuacje inna! Potem byłby czas na dodatki, specjalizacje, wskaźniki, grupy! Ale byłby to punkt wyjściowy w całym kraju! 

Zobacz komentowany artykuł


7 lipca 2018 roku

"Szczurek-Żelazko podkreśliła, że podczas ostatniego spotkania z władzami związku minister zaproponował kontynuowanie podwyżek płac pielęgniarek o 400 zł w 2019 r. - Do tej pory funkcjonuje ten dodatek znany pod nazwą 4 razy 400 zł. W tym roku miała być ostatnia transza tego dodatku i ona oczywiście będzie. Minister zdrowia zaproponował, aby w 2019 roku była kolejna transza 400 zł, czyli deklaruje sukcesywny wzrost wynagrodzeń. Nie spotkało się to z akceptacją związku zawodowego, w związku z tym to kolejne spotkanie w piątek, które będzie dotyczyło wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – poinformowała.

Źródło informacji zobacz tutaj...


7 lipca 2018 roku

Radio tokfm.pl: Sytuacja jest bardzo napięta. Myślę, że będziemy zamykać oddziały, ewakuować pacjentów i konsolidować działania ochrony zdrowia w mniejszej liczbie jednostek - Przewodnicząc Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Zobacz całą informację na www.tokfm.p

6 lipca 2018 roku

Pielęgniarki ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych sygnalizują, że lekarze są zastraszani i nie chcą wypisywać zwolnień ich chorym i przemęczonym koleżankom. Ujawniły także paski z zarobkami pielęgniarek...

Zobacz szczegóły...


KOMUNIKAT Dyrekcji Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Mielcu z dnia 06.07.2018.

W dniu 5 lipca br. dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego odbyła rozmowy z przedstawicielami personelu pielęgniarskiego, spośród którego przeszło 140 osób przebywa na zwolnieniu chorobowym. 

Dyrekcja zaproponowała personelowi pielęgniarskiemu 400 zł brutto przesunięcia środków w ramach dodatku ministerialnego do podstawy wynagrodzenia zasadniczego. Wszystkie pochodne liczone od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 400 zł byłyby sfinansowane z budżetu szpitala (kwota ok. 1,7 miliona zł rocznie).

W dniu 6 lipca br. propozycja została odrzucona przez personel.

Jednocześnie dyrekcja informuje, że w dniu 6 lipca br. rozpoczęły się mediacje w sprawie trwającego od kwietnia br. sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi.


PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARSTWO 2018

6 lipca 2018 roku

Porównując rok 2016 do 2017 mamy 10 tys. pielęgniarek więcej w zawodzie. Coś drgnęło do przodu. Myślę, że pielęgniarki wracają z innych zawodów chociażby z powodów finansowych – powiedział w czwartkowym programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam prof. Łukasz Szumowski. Minister zdrowia odniósł się także do masowych zwolnień lekarskich pielęgniarek oraz stypendiów dla studentek położnictwa...

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w Rzeszowie

5 lipca 2018 roku

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko i wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w podkarpackich szpitalach.

Wojewoda Ewa Leniart przekazała informację dotyczącą sytuacji związanej z absencją średniego personelu medycznego (głównie pielęgniarek) w niektórych podkarpackich szpitalach.  Według stanu na 5 lipca br.  w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przedłożono 130 zwolnień lekarskich na 488 pielęgniarek i położnych ogółem.  W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie złożono 191 zwolnień lekarskich na 1021 pielęgniarek i położnych ogółem. Natomiast w Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu odnotowano 218 zwolnień lekarskich na 405 pielęgniarek i położnych.

– System państwowego ratownictwa medycznego działa w sposób właściwy.  Otrzymujemy wsparcie i realizowane są przyjęcia do szpitali powiatowych z terenu województwa, jak też do szpitali niepublicznych z terenu miasta Rzeszowa. Pragnę wyrazić podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się aktywnie w to, aby sytuacja została opanowana i abyśmy mogli zapewnić właściwe funkcjonowanie systemu szpitalnego w naszym województwie. Dziękuję tym pielęgniarkom i położnym, które wykonują pracę i świadomie, odpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że wizyta w województwie podkarpackim ma na celu ocenę sytuacji, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa pacjentów. Wiceminister przedstawiła również działania i rozwiązania już przyjęte, jak również te będące na etapie projektu, prowadzane przez resort zdrowia w kierunku poprawy warunków pracy i płacy pracowników służby zdrowia, w tym również pielęgniarek i położnych.

– Będziemy spotykać się z kadrą kierowniczą, ale przede wszystkim chciałabym się spotkać  z pielęgniarkami i  porozmawiać na temat aktualnych problemów, oczekiwań środowiska pielęgniarskiego po to, aby ułatwić dialog, który w mojej ocenie i ocenie ministra zdrowia został nieco zakłócony. Ministrowi zdrowia bardzo zależy na tym, alby te rozwiązania, które są możliwe do wprowadzenia, były wprowadzane niezwłocznie.  Chciałabym poinformować środowisko pracowników ochrony zdrowia o podjętych działaniach  w celu poprawy funkcjonowania placówek medycznych – powiedziała minister Szczurek–Żelazko w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowem.  – Zainwestowaliśmy ponad 3 mld zł w infrastrukturę techniczną, wykorzystaliśmy środki unijne, dzięki czemu doposażyliśmy podmioty lecznicze  w specjalistyczny sprzęt, przygotowaliśmy projekty, na bazie których zwiększono liczbę miejsc na studiach medycznych po to, aby zareagować na niekorzystną dynamikę związaną z odchodzeniem pracowników medycznych od zawodu.  Od 2016 roku została zwiększona liczba miejsc na uczelniach medycznych kształcących lekarzy. Powstały dodatkowe miejsca, które kształcą pielęgniarki – powiedziała wiceminister. Dodała, że równocześnie są podejmowane działania związane z uatrakcyjnieniem finansowym tego zawodu – m. in. jest realizowane porozumienie zawarte w 2015 r.,  na mocy którego corocznie pielęgniarki otrzymują 400 zł jako świadczenie dodatkowe, obok wynagrodzenia zasadniczego, wspomniała również o obowiązującej ustawie o minimalnym wynagrodzeniu personelu medycznego. Wiceminister zapowiedziała wprowadzenie obowiązku zatrudniania przez dyrektorów szpitali opiekunów medycznych, którzy będą odciążać pielęgniarki. Dodała, że trwają prace nad wprowadzeniem tzw. porady pielęgniarskiej i położnej (pielęgniarki będą mogły m.in. wypisywać recepty na określone leki).

Podczas pobytu na Podkarpaciu sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko spotkała się również z przedstawicielami podmiotów leczniczych i środowisk pielęgniarskich oraz złożyła wizytę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, po zakończeniu której ponownie spotkała się z mediami podczas briefingu prasowego.

– Podejmujemy działania, aby  zaistniała sytuacja nie zagrażała bezpieczeństwu pacjentów, aby uzyskali niezbędną pomoc – podkreśliła raz jeszcze wiceminister po spotkaniu z pracownikami i dyrekcją szpitala. Spotkałam się z przedstawicielami załogi. Rozmawialiśmy na temat problemów, które artykułują pracownicy szpitala. Te problemy dotyczą warunków świadczenia pracy i warunków wynagradzania, przy czym przedstawiciele związków zawodowych akcentują, że powodem trudnej sytuacji są nie tylko żądania płacowe, wchodzą w grę inne kwestie związane z organizacją i warunkami pracy. Pracownicy oczekują ze zostaną podjęte konkretne decyzje, aby je zniwelować. Apelowałam do wszystkich stron – do strony samorządowej, do przedstawicieli dyrekcji, jak również pracowników, aby wrócili do rozmów, bo tylko w  takiej sytuacji można uzyskać kompromis – mówiła w Rzeszowie Józefa Szczurek-Żelazko.

źródło: strona Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

6 lipca 2018 roku

 

Sprawdziły się nasze wczorajsze informacje. Pani Józefa Szczurek-Żelazko pojechała do województwa podkarpackiego, gdzie już ponad 500 pielęgniarek jest na zwolnieniach. W ramach radosnej urzędniczej twórczości zakomunikowała jak to wiele się robi, ale "docierają do nas sygnały, że nasze informacje nie zawsze są komunikowane pracownikom".

Zobacz relację


Dyrektor podzielił pielęgniarki na 3 grupy. Przedziały pensji: pierwszy: 4 461 a 5 000 zł; drugi: 5 000 do 5 842 zł; trzeci: 5 842 do 7 679 zł. Skąd pieniądze? Z zembalowego. Pielęgniarki mówią STRAJK!

Zobacz szczegóły...

5 lipca 2018 roku

Pielęgniarki jednak nie dogadały się... od poniedziałku 9 lipca strajk... "Dyrekcja przesuwa pieniądze z tabelki do tabelki, a my chcemy realnego wzrostu wynagrodzeń" Ostatecznie okazało się, że obiecany wzrost płac pochodzi z... zembalowego! 

Zobacz szczegóły...

5 lipca 2018 roku

Pielęgniarki na zwolnieniach - dochodzenie prokuratury - "poprzez podstępne wprowadzenie w błąd lekarzy co do stanu zdrowia uzyskały zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.

Zobacz szczegóły...

4 lipca 2018 roku 

Wojewoda informuje opinię publiczną ile zarabiają pielęgniarki na podkarpaciu

Posłuchaj jak mówi wojewoda

3 lipca 2018 roku 

Jak powiedział marszałek Ortyl, w większości złożone w szpitalach zwolnienia lekarskie pielęgniarek mają wymiar... – To jest to, co nas bardzo dziwi – komentuje Władysław Ortyl.

Zobacz więcej informacji...


Do grona szpitala z pielęgniarkami na zwolnieniach w dniu dzisiejszym po Tarnobrzegu (szpital powiatowy) dołączył kolejny szpital. Tym razem kliniczny! Dyrekcja na pomoc wezwała ratowników. 35 zł za godz. Odmówili? NIE!

Paraliż w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. 104 pracowników nie przyszło dziś do pracy

Zobacz więcej informacji o pielęgniarkach na zwolnieniach...


Część pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu nie stawiła się dzisiaj na dyżurach. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy tylko pacjentom w stanie zagrażającym życiu.

Zobacz szczegółowe informacje...


Wybory samorządowe są dla nas ważne. Chcemy przejąć władzę, ale nie dla samej władzy - zapewniał na niedzielnym spotkaniu z mieszkańcami Lublina Stanisław Karczewski, marszałek senatu. W trakcie został poproszony m.in. o skomentowanie tego co dzieje się w służbie zdrowia.

Zobacz co powiedział marszałek senatu o pielęgniarkach...


WOJEWODA O PIELĘGNIARKACH NA ZWOLNIENIACH

W związku z lawinową liczbą zachorowań pielęgniarek wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotkał się z dyrektorem Radosławem Starownikiem z SPSK 4. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele rektora Uniwersytetu Medycznego, który jest organem prowadzącym tego szpitala, wojewódzki inspektor sanitarno-epidemiologiczny Irmina Nikiel, a także przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
– Spotkanie dotyczyło lawinowych chorób pielęgniarek, które dzisiaj – w świetle informacji, które dostałem – w liczbie 242 (na ponad 1100 zatrudnionych) przebywają na zwolnieniach lekarskich, to jest około 20 proc. stanu. Niestety powoduje to poważne uciążliwości w działaniu szpitala, zwłaszcza na tych oddziałach, które są jedynymi w regionie. Szpital jak na razie radzi sobie z tym problemem. Niemniej jednak ta sytuacja, gdyby miała się rozwijać, rzeczywiście byłaby niekorzystna dla pacjentów – poinformował wojewoda na spotkaniu z dziennikarzami.
 
– Chcę powtórzyć i podkreślić jedną rzecz: wojewoda lubelski zajmuje się tym tylko i wyłącznie dlatego, że chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów z województwa lubelskiego. Wojewoda nie jest organem prowadzącym dla żadnego szpitala w regionie. To są szpitale, dla których organem prowadzącym jest województwo lubelskie samorządowe, czyli Zarząd Województwa Lubelskiego z PO i PSL-u, albo są to szpitale kliniczne, dla których organem prowadzącym jest rektor Uniwersytetu Medycznego. Niemniej jednak ponieważ chodzi o potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów to rzeczywiście to spotkanie było konieczne – precyzował wojewoda.
 
Wojewoda przedstawił efekty spotkania. – Zostałem poinformowany przez pana dyrektora Starowinika z SPSK 4 oraz przedstawicieli pana rektora Dropa, że zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury, zawiadomienie w dwóch kierunkach, z czego jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze, zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów potencjalne, ale po drugie w kierunku podejrzenia wyłudzania świadczeń przez pielęgniarki. Spodziewam się, że przedmiotem tego postępowania będą zarówno świadczenia pielęgniarek, czyli to potencjalny wyłudzanie tych świadczeń, jak i zachowania lekarzy, którzy te zwolnienie lekarskie wystawiali.
 
– Sytuacja w której 242 pielęgniarki naraz w środku lata są chore jest sytuacją dość dziwną, dlatego też poprosiłem panią Irminę Nikiel, żeby zbadała sytuację epidemiologiczną w szpitalu przy ul. Jaczewskiego, tak jak i w innych szpitalach, w których ewentualnie te masowe zwolnienia lekarskie mają miejsce, bo my od naszych służb epidemiologicznych nie otrzymujemy żadnego komunikatu, żebyśmy mieli jakikolwiek problem z jakąkolwiek epidemią. Tymczasem problemy mają te szpitale. Należy przypuszczać, że są to zwolnienia fałszywe. Ja rozumiem formy protestu różne, różnego rodzaju, ale nie rozumiem ewentualnego wyłudzenia świadczeń, powtarzam ewentualnego, to jest zadanie prokuratury, żeby to zbadała. Ale też nie rozumiem igrania z życiem i zdrowiem pacjentów – zaznaczył wojewoda.
 
Poinformował także o zaangażowaniu w wyjaśnianie sprawy jeszcze jednej instytucji publicznej. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych szczególnie wnikliwie bada każdy przypadek zwolnienia lekarskiego zarówno od strony lekarza, który wystawia zwolnienie lekarskie, jak i do strony pielęgniarki, która to zwolnienie lekarskie otrzymuje. Nie taka powinna być forma protestu.

źródło: (tekst i zdjęcie) strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego


1 lipca 2018 roku 

Radio Maryja: Prokuratura bada masowe zwolnienia lekarskie pielęgniarek z dwóch szpitali klinicznych w Lublinie. Na tzw. L4 przebywa tam ok. 1/5 tego personelu.

Zobacz poniżej materiał telewizyjny...

Komentarze użytkowników

#1  2018.07.11 11:41:35 ~anna p

Zwiazek umywa rece od wszelkich akcji protestacyjnych! a jak nas powstrzyma? za kare pojdziemy do wojska a moze zwiazek bedzie skladal doniesienia do prokuratora? Smieszne . malostkowe czepkowe! Zwiazek funkcjonuje o b o k nas ,na pewno nie z nami!

#2  2018.07.11 12:15:57 ~a_

"spolegliwość" pańć ze związków i izb. Mamy milczeć i pracować za 2 czasem za 3 pielęgniarki. Na trzy lata ma być spokój. Mamy być "wdzięczne" za 1100 zł. oczywiście brutto-raz brutto czy 2 x brutto? gdzie się podziała ostatnia transza? pańcie? halo! Po ostatnie: jak można było zgodzić się na trzecią podwyżkę ciągle z tych samych pieniędzy? Pańcie, czy pod tymi waszymi loczkami są chociaż ze trzy szare komórki? Pewnie błąkają się bezwładnie to tu , to tam. Wy od dawna nas nie reprezentujcie. Za naszą kasę żyjecie w rzeczywistości równoległej.

#3  2018.07.11 13:24:16 ~Piel.

A co w Lublinie?

#4  2018.07.11 13:45:38 ~piel-ki

Do 3 w Lublinie nadal trwa strajk (wg info radia TOK-FM) prosimy redakcję o info na ten temat.

#5  2018.07.11 14:23:51 ~nurse

To ile do podstawy w końcu będzie? bo już się pogubiłam jak mam teraz podstawy 2700 to o ile ta podstawa wzrośnie?

#6  2018.07.11 14:28:09 ~P-NIARKI

STRAJK W LUBLINIE TRWA NADAL I TEN TEMAT POWINNYŚMY KONTYNUOWAĆ TU W TYM PORTALU I NA INNYCH - POWINNA NASTĄPIĆ KONSOLIDACJA W CAŁEJ POLSCE TAK JAK TO ROBIĄ POLICJANCI ONI MÓWIĄ O DEFICYCIE KADROWYM A U NAS TO CO NADMIAR LUDZI ? POLICJANCI MAJĄ CO ROK PODWYŻKI I DALEJ WALCZĄ W TYM O PRZYWRÓCENIE WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR A MY O CO WALCZYMY I JAK - TYLKO W LUBLINIE ? ŻENADA ! TERAZ PRZED WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI I OGROMNYM BRAKU PIELĘGNIAREK WALCZMY RAZEM WSZYSCY - TO NAJLEPSZY CZAS TYM BARDZIEJ ŻE LUBLIN DAJE NAM PRZYKŁAD !

#7  2018.07.11 14:28:58 ~do 6

Tak popieram ten wątek Lublina i walki w całym kraju !

#8  2018.07.11 14:49:10 ~Info

Lublin wspieramy was - podawajcie info do ogólnopolskich mediów !

#9  2018.07.11 14:49:43 ~Joanna

Do 6 super, brawo, popieram

#10  2018.07.11 14:52:11 ~obserwator

Pielęgniarki z Lublina jesteście wielkie - nie dałyście się zastraszyć zakazem strajków do 2022 r! Trzymajcie się - jesteśmy z wami!

#11  2018.07.11 15:06:58 ~info

W Lublinie strajk trwa - pielęgniarki nieustraszone zakazem protestów do 2022 roku - ludzi przybywa. Wejdzcie na stronę zoz ozzpip spsk 4 Lublin i udostępniajcie aktualny przekaz z Lublina sprzed 40 minut - wywiad prowadzi tv tvn ( jak wynika z zamieszczonego zdjęcia) - pewnie dziś w wieczornych Faktach będzie temat poruszony - oglądajcie - interesujcie się na bieżąco !

#12  2018.07.11 15:12:15 ~piel

Dil

#13  2018.07.11 15:15:11 ~Do#5

Do podstawy, którą miałaś przed 1 września 2015 roku dodaj sobie 1100 zł i otrzymasz nowe wynagrodzenie zasadnicze od 1 września 2018 r. Jesteś wdzięczna ( jak niektóre koleżanki z innych postów ) "pańciom" ?

#14  2018.07.11 15:26:12 ~#

Policjanci walczą o podwyżki, przywrócenie przywileju 100 % płatnych zwolnień lekarskich, emerytur po 25 latach pracy bez względu na wiek co w praktyce oznacza w wielu przypadkach 40- kilku letnich emerytów. To główne żadania . Niby nie mogą strajkować ale na ich formach protestu państwo( to my) codziennie traci duże pieniądze. Nikt nie zarzuca im nieetycznego zachowania.

#15  2018.07.11 16:12:25 ~###

Do 14 zgadza się a my co ? Wygłupy z L-4 w 3 szpitalach i wcześniej same punktowce i zero solidarności z pozostałymi - jeszcze ten Lublin najodważniejszy a pozostałe dno - jak wam nie wstyd żebraczki pazerne co tak szybko ogłosiłyście swoje zwycięstwo - wszystkie miasta przed Lublinem ! Gdzie walka o godne warunki płacy i pracy, przywileje w tym emerytalne, urlopy zdrowotne - to nauczyciel ma a i tak ma tyle wolnego.Tym bardziej przy takich brakach - od kiedy praca na 1 etat ? Kiedy w końcu zaczniecie myśleć i działać wspólnie ?

#16  2018.07.11 17:42:26 ~U

Dlaczego te stare pruk. .y za nas decydują?

#17  2018.07.11 18:15:54 ~Piel specj

Stare i na dodatek nie mające pojęcia jak w tych czasach Nasza praca wygląda! Kto im pozwolił Nas reprezentować! Okradli pielegniarki z 400 zł , czyli ostatniej transzy i zadowolone .

#18  2018.07.11 20:03:40 ~Dr do 13

To zupełnie nie o to chodzi. Po co Pani sieje zamęt jeśli nie ma Pani pojęcia o ci chodzi

#19  2018.07.11 20:16:36 ~Pielęgniar

Do 18 niestety Pani 13 ma rację i wcale nie sieje zamętu tylko przedstawia realia porozumienia. Na zero lub lekki plus wyjdą osoby posiadające około 20 procent wysługi, gdy w 2015 miały powyżej 3000 podstawy i pracują w zmianach. Jednozmianowy niestety zarobią mniej niż gdyby dostały 4x400. Łatwo obliczyć 3000 podstawy plus 1100 odjąć odjąć wszystkie należne odliczenia wyjdzie około 2700. Natomiast 1 procent więcej daje składkę na IP o jakieś 11 złotych większą x 30 tyś x 12 miesięcy robi około 4 milionów- czyli można?

#20  2018.07.11 20:28:00 ~Gal

Na taczkach wywieźć "panie w czepkach" razem ze stołkami do których je przyspawało

#21  2018.07.11 21:01:10 ~Do#18

Cytat z porozumienia - "Wzrost wynagrodzenia zasadniczego, o którym powyżej, uwzględni dotychczasową wysokość wzrostu tego wynagrodzenia pokrywaną w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia wejścia w życie zmian w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ze środków finansowych, o których mowa w tych rozporządzeniach. Informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u danego świadczeniodawcy zawód będą przekazywane dwa razy do roku" - poczytaj dokładnie aby nie być rozczarowaną.

#22  2018.07.11 21:44:33 ~Do#18

Wszystkie nasze podwyżki wynagrodzenia zasadniczego były od 1 września realizowane z "zembalowego" . I tak będzie nadal - wbrew temu co piszą niektóre koleżanki nikt nas z czwartej transzy nie okradł - od 1 września NFZ będzie przekazywał 1600 zł/etat. Po odliczeniu kosztów pracodawcy ( ok. 20,5 %) zostanie dla nas ok. 1272 zł, oczywiście brutto. I tyle dostawałaby każda z nas przy dwóch założeniach - „zembalowe” pracodawca każdej z nas przydzielałby taką samą kwotę oraz nie byłoby najnowszego porozumienia. Każda z nas sama musi zrobić własny bilans zysków lub strat. Przy dużych dodatkach za noce, święta i stażowe będzie to jakiś zysk. W skrajnym przypadku dla pielęgniarki pracującej na jedną zmianę ( bez nocy i świąt ) oraz bez stażowego będzie to strata w wysokości 172 zł. Ta podwyżka została wyliczona tak, aby środki otrzymywane z NFZ bilansowały się z wydatkami pracodawcy. W sumie niektóre z nas w nowym systemie stracą, inne zyskają, pracodawca wyjdzie na zero. A zyskają izby o czym w #19 – składka to 1% wynagrodzenia zasadniczego, a to każdej z nas wzrośnie. I to nie jest sianie zamętu a pojęcia nie masz Ty, choć nibyś Dr .

#23  2018.07.11 22:23:48 ~Di

Przecież to żadne podwyżki to pieniądze z roku 2015 a gdzie te obiecane podwyżki? O co tu chodzi, żeby niby dać pieniądze które już były dane, tego jeszcze nie było

#24  2018.07.11 22:31:52 ~ewka

A to cytat z wywiadu z p. Małas po podpisaniu porozumienia "Ministerstwo zdrowia proponowało, by dodać do pensji 900 zł, czyli tyle, ile pielęgniarki dostawały na rękę z „zembalowki&rdquo, ale my razem ze Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych zgodnie wnioskowaliśmy, że chcemy, by do pensji dodano 1200 zł i ostatecznie resort przystał na tę kwotę." Powyższe zdanie wskazuje że Pielęgniarki dostaną 1200 zł netto do podstawy ? Dlaczego w takim razie w innych mediach piszą że będzie to 1200 zł brutto. Wtedy porównania pani Małas czyli 900 zł " na rękę" do tych 1200 zł wynegocjowanych jest manipulacją ponieważ netto z 1200 zł wyniesie mniej niż 900 zł.

#25  2018.07.11 23:20:30 ~Anna p

Przykre ale 22 ma racje ! Takie zawarto nieporozumienie! Pani wyliczenie jest logiczne i prawidłowe. Zostałyśmy wprowadzone w błąd. Każda z nas myślała ze negocjują podwyzki! Co zrobimy teraz z nimi? Można złożyć wotum nieufności wobec nrpip i ozzpip! Myśle, ze taka manipulacja, ukrywanie przed pielęgniarkami i po prostu krętactwo powinno skończyć sie przynajmniej sadem koleżeńskim! To było graniem naszym zdrowiem i ludzka przyzwoitością! Co je podkusiło do podpisania czegoś o wojsku, o strajku? Przecież strajk jest naszym prawem! Tak to jest jak w izbach sa "13", po kilkanaście tys pensji, na etatach zwiazkowych to samo plus 30 tys rocznej premii za zasiadanie w RDS !

#26  2018.07.11 23:20:38 ~Anna p

Przykre ale 22 ma racje ! Takie zawarto nieporozumienie! Pani wyliczenie jest logiczne i prawidłowe. Zostałyśmy wprowadzone w błąd. Każda z nas myślała ze negocjują podwyzki! Co zrobimy teraz z nimi? Można złożyć wotum nieufności wobec nrpip i ozzpip! Myśle, ze taka manipulacja, ukrywanie przed pielęgniarkami i po prostu krętactwo powinno skończyć sie przynajmniej sadem koleżeńskim! To było graniem naszym zdrowiem i ludzka przyzwoitością! Co je podkusiło do podpisania czegoś o wojsku, o strajku? Przecież strajk jest naszym prawem! Tak to jest jak w izbach sa "13", po kilkanaście tys pensji, na etatach zwiazkowych to samo plus 30 tys rocznej premii za zasiadanie w RDS !

#27  2018.07.11 23:25:30 ~Anna p

Przykre ale 22 ma racje ! Takie zawarto nieporozumienie! Pani wyliczenie jest logiczne i prawidłowe. Zostałyśmy wprowadzone w błąd. Każda z nas myślała ze negocjują podwyzki! Co zrobimy teraz z nimi? Można złożyć wotum nieufności wobec nrpip i ozzpip! Myśle, ze taka manipulacja, ukrywanie przed pielęgniarkami i po prostu krętactwo powinno skończyć sie przynajmniej sadem koleżeńskim! To było graniem naszym zdrowiem i ludzka przyzwoitością! Co je podkusiło do podpisania czegoś o wojsku, o strajku? Przecież strajk jest naszym prawem! Tak to jest jak w izbach sa "13", po kilkanaście tys pensji, na etatach zwiazkowych to samo plus 30 tys rocznej premii za zasiadanie w RDS !

#28  2018.07.12 07:29:17 ~Do#24

Twoje wynagrodzenie zasadnicze ( oczywiście brutto ) wzrośnie o 1100 zł od 1 września 2018 r. w stosunku do wynagrodzenia jakie miałaś przed 1 września 2015 r.

#29  2018.07.12 07:29:17 ~Do#24

Twoje wynagrodzenie zasadnicze ( oczywiście brutto ) wzrośnie o 1100 zł od 1 września 2018 r. w stosunku do wynagrodzenia jakie miałaś przed 1 września 2015 r.

#30  2018.07.12 09:55:13 ~joanna

Do 25 co teraz zrobimy ? - natychmiast w całym kraju strajk - jedyne wyjście - Lublin wspieramy was jesteście wielkie bo strajk przedtem tylko zwolnienia i szybkie wzięcie jałmużny np.w Lodzi ! Dołączajmy do Lublina ! Do 15 popieram - prawda napisana o nas wprost

#31  2018.07.12 13:15:09 ~Joanna d`A

To zwykła zrobienie nas w jajo. A nawet więcej, bo wiele z nas straci jeszcze na tym "interesie". Kpina w żywe oczy ! Wypisujcie się z tych pseudo-związków ! Ja już dawno nie należę.

Dodaj komentarz