Pytanie (4) do pani Ptok i Małas: dlaczego podpisały się panie pod porozumieniem, którego niektóre ustalenia uwłaczają zdrowemu rozsądkowi? Czy panie czytały to porozumienie ze zrozumieniem przed jego podpisaniem? Wiemy, że była 22.47 ale ...

Pielęgniarki na zwolnieniach. Strajki pielęgniarek.

 


11 lipca 2018 godz. 18.00

TREŚĆ POROZUMIENIA

(kliknij, aby zobaczyć całość)

Kliknij powyżej, aby czytać całość...

Pytanie (4) do pani Ptok i Małas: dlaczego podpisały się panie pod porozumieniem, którego niektóre ustalenia uwłaczają zdrowemu rozsądkowi? 

W powyższym porozumieniu zapisano:

"Strony deklarują, że w ramach Rady Dialogu Społecznego w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia zainicjują prace nad zmianą współczynników pracy określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), tak aby współczynniki   te   odzwierciedlały   wykształcenie,   kompetencje oraz odpowiedzialność".

Dlaczego w porozumieniu uzgadniają panie, że w ciągu trzech miesięcy "zainicjują prace" nad czymś co jest przedmiotem rozmów z ministerstwem od co najmniej dwóch lat? Gdzie sens i logika? Czy panie czytały to porozumienie ze zrozumieniem przed jego podpisaniem? Wiem, że była 22.47 ale ...

Mariusz Mielcarek