Wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko: "Kończymy z taką tymczasowością, jeżeli chodzi o wynagradzanie pracowników ochrony zdrowia i organizację pracy".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018.

Pielęgniarski mem (13) - à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Rząd rozpoczął kampanię promującą zawód pielęgniarki... "Zaczynamy już od przedszkola, zaczniemy już od przedszkola, przyjdziemy już do przedszkoli i będziemy pokazywać pielęgniarki jako zawód wyjątkowy, pielęgniarzy jako zawód naprawdę dający satysfakcję, pójdziemy do szkół podstawowych, pójdziemy do szkół średnich...". Zobacz reportaż telewizyjny o tych frapujących działaniach...

Zobacz cały mem pielęgniarki (13) 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Rząd promuje zawód pielęgniarki...


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Pielęgniarski mem (11) - à propos wspólnego zobowiązania pań w czepkach i ministra zdrowia o "nie ujawnianiu szczegółów będących przedmiotem rozmów."

Pielęgniarski mem (10) - à propos wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście zwolnień L4.

Pielęgniarski mem (9) - à propos działalności wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko. Prosimy o propozycje dokończenia memu...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


11 lipca 2018 godz. 18.00

TREŚĆ POROZUMIENIA

(kliknij, aby zobaczyć całość)

Kliknij powyżej, aby czytać całość...Wiceminister zdrowia w Lublinie:

Kończymy z tymczasowością


Strajk pielęgniarek w SPSK 4 w Lublinie był głównym tematem posiedzenia Społecznej Rady ds. Ochrony Zdrowia działającej przy wojewodzie lubelskim. W spotkaniu, które odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, uczestniczyły wszystkie strony konfliktu.
 
W próbę rozwiązania sporu pomiędzy dyrekcją szpitala a pielęgniarkami zaangażowali się też wojewoda Przemysław Czarnek i wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, która przyjechała do Lublina na uroczystości tzw. czepkowania, czyli wręczenia tytułu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa absolwentom Uniwersytetu Medycznego.
 
– Kończymy z taką tymczasowością, jeżeli chodzi o wynagradzanie pracowników ochrony zdrowia i organizację pracy – podkreśliła Szczurek- Żelazko na briefingu po posiedzeniu rady.
 
Wiceminister przekazała też informację o podpisaniu przez ministra Łukasza Szumowskiego ogólnopolskiego porozumienia ze związkiem zawodowym pielęgniarek i położnych. – Chcemy ujednolicić system wynagradzania. Stąd propozycja włączenia wszystkich dodatków, cztery razy 400 zł, do wynagrodzenia zasadniczego. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia pracowników, ponieważ gwarantuje to stabilizację tego wynagrodzenia – dodała.
 
Wojewoda podkreślił, że strony sporu w SPSK4 rozstały się po posiedzeniu rady w pozytywnych nastrojach. – Aczkolwiek przed dyrekcją szpitala i pielęgniarkami jest jeszcze dużo pracy, żeby dojść do porozumienia – powiedział Przemysław Czarnek.
 
Dlatego rozmowy protestujących pielęgniarek i dyrekcji szpitala przy ul. Jaczewskiego mają być kontynuowane. – Mam nadzieję, że to porozumienie, które zostało podpisane przez ministra zdrowia i przez reprezentację środowisk pielęgniarskich będzie dobrym podkładem do podpisywania kolejnych, już na poziomie poszczególnych podmiotów leczniczych – dodała Szczurek-Żelazko.
 
Mimo napiętej sytuacji bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców woj. lubelskiego nie jest zagrożone. Wszystkie świadczenia zdrowotne są udzielane, szczególnie te w stanach zagrożenia życia.

źródło: strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego


PIĘĆ PIERWSZYCH PYTAŃ DO PAŃ W CZEPKACH

W SPRAWIE (NIE)POROZUMIENIA Z MINISTREM ZDROWIA

Pytanie (1) do pani Ptok i Małas: czy panie od dzisiaj będą jeździć i gasić strajki pielęgniarek oraz leczyć pielęgniarki na zwolnieniach realizując zapisy porozumienia z ministrem zdrowia z dnia 9 lipca 201 8 roku z godz 22.47?

Pytanie (2) do pani Ptok i Małas: dlaczego poparły panie działania ministra zdrowia do "do zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych podejmujących dobrowolnie służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej".

Pytanie (3) do pani Ptok i Małas: dlaczego zobowiązały się panie w porozumieniu do "niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 r.".

Pytanie (4) do pani Ptok i Małas: dlaczego podpisały się panie pod porozumieniem, którego niektóre ustalenia uwłaczają zdrowemu rozsądkowi? 

Pytanie (5) do pani Ptok i Małas: dlaczego panie zgodziły się na takie zapisy w porozumieniu, dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek, które umożliwiają ministrowi zdrowia na zdecydowanie, że np. te normy wejdą w życie w 2153 roku?


STRAJK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Bieżące informacje w sprawie strajku znajdzesz na:

https://web.facebook.com/Zakladowaorganizacjazwiazkowa/

!!! W ramach poparcia strajku pielęgniarek i położnych polub powyższy fanpage !!!


12 lipca 2018 roku

Strajk pielęgniarek mimo podpisanego (NIE)porozumienia przez panie w czepkach trwa! Dzień czwarty strajku: "Dyrekcja odwołuje się do naszych sumień, wskazuje na zbyt małą obsadę na oddziałach. Pielęgniarka powinna być w pracy i nic nie oczekiwać. Takie traktowanie pozbawia nas godności".

Zobacz szczegóły...


11 lipca 2018 roku

Trzeci dzień strajku i brak porozumienia w SPSK 4! Pielęgniarki twierdzą, że to emocjonalna manipulacja. Dyrekcja rozważa ewakuację szpitala [AUDIO]

Zobacz szczegóły...

Strajk pielęgniarek. Jest wstępne porozumienie, ale pieniędzy brak (http://www.tvn24.pl)

Zobacz reportaż telewizyjny...


10 lipca 2018 roku

Strajk pielęgniarek trwa. Bez przełomu po spotkaniu z wiceminister zdrowia

Zobacz szczegóły...

Pielęgniarki z Lublina strajkują mimo strachu przed zwolnieniami? [AUDIO]

Zobacz szczegóły...

Pielęgniarki w szpitalu klinicznym nr 4 w Lublinie kontynuują rozpoczęty w poniedziałek strajk. Domagają się podwyżek płac. Dotychczasowe rozmowy z dyrekcją nie przyniosły porozumienia. Kolejne mają się odbyć w środę rano.

Zobacz szczegóły...


9 lipca 2018 roku 

Zobacz reportaż telewizyjny nr 1 z dnia 9 lipca 2018 

Zobacz reportaż telewizyjny nr 2 z dnia 9 lipca 2018 

Zobacz reportaż telewizyjny nr 3 z dnia 9 lipca 2018


9 lipca 2018 roku

Komentarz na pielegniarki.info.pl: 

Dlaczego Związek do tej pory nie przyznał się do błędu jakim było podpisanie dodatku zembalowego? Jakim prawem wtedy Związek podzielił pielęgniarki na te ze szpitali, poz, dps i stacji krwiodawstwa? Czy Związek wtedy nie wiedział ze wszystkie jesteśmy pielęgniarkami z prawem wykonywania zawodu? Myślę, ze gdyby wtedy Związek twardo zażądał 2 średnich krajowych i pozwolił odwiesić spory zbiorowe to teraz miałybyśmy sytuacje inna! Potem byłby czas na dodatki, specjalizacje, wskaźniki, grupy! Ale byłby to punkt wyjściowy w całym kraju! 

Zobacz komentowany artykuł


7 lipca 2018 roku

"Szczurek-Żelazko podkreśliła, że podczas ostatniego spotkania z władzami związku minister zaproponował kontynuowanie podwyżek płac pielęgniarek o 400 zł w 2019 r. - Do tej pory funkcjonuje ten dodatek znany pod nazwą 4 razy 400 zł. W tym roku miała być ostatnia transza tego dodatku i ona oczywiście będzie. Minister zdrowia zaproponował, aby w 2019 roku była kolejna transza 400 zł, czyli deklaruje sukcesywny wzrost wynagrodzeń. Nie spotkało się to z akceptacją związku zawodowego, w związku z tym to kolejne spotkanie w piątek, które będzie dotyczyło wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – poinformowała.

Źródło informacji zobacz tutaj...


7 lipca 2018 roku

Radio tokfm.pl: Sytuacja jest bardzo napięta. Myślę, że będziemy zamykać oddziały, ewakuować pacjentów i konsolidować działania ochrony zdrowia w mniejszej liczbie jednostek - Przewodnicząc Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Zobacz całą informację na www.tokfm.p

6 lipca 2018 roku

Pielęgniarki ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych sygnalizują, że lekarze są zastraszani i nie chcą wypisywać zwolnień ich chorym i przemęczonym koleżankom. Ujawniły także paski z zarobkami pielęgniarek...

Zobacz szczegóły...


KOMUNIKAT Dyrekcji Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Mielcu z dnia 06.07.2018.

W dniu 5 lipca br. dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego odbyła rozmowy z przedstawicielami personelu pielęgniarskiego, spośród którego przeszło 140 osób przebywa na zwolnieniu chorobowym. 

Dyrekcja zaproponowała personelowi pielęgniarskiemu 400 zł brutto przesunięcia środków w ramach dodatku ministerialnego do podstawy wynagrodzenia zasadniczego. Wszystkie pochodne liczone od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 400 zł byłyby sfinansowane z budżetu szpitala (kwota ok. 1,7 miliona zł rocznie).

W dniu 6 lipca br. propozycja została odrzucona przez personel.

Jednocześnie dyrekcja informuje, że w dniu 6 lipca br. rozpoczęły się mediacje w sprawie trwającego od kwietnia br. sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi.


PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARSTWO 2018

6 lipca 2018 roku

Porównując rok 2016 do 2017 mamy 10 tys. pielęgniarek więcej w zawodzie. Coś drgnęło do przodu. Myślę, że pielęgniarki wracają z innych zawodów chociażby z powodów finansowych – powiedział w czwartkowym programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam prof. Łukasz Szumowski. Minister zdrowia odniósł się także do masowych zwolnień lekarskich pielęgniarek oraz stypendiów dla studentek położnictwa...

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w Rzeszowie

5 lipca 2018 roku

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko i wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w podkarpackich szpitalach.

Wojewoda Ewa Leniart przekazała informację dotyczącą sytuacji związanej z absencją średniego personelu medycznego (głównie pielęgniarek) w niektórych podkarpackich szpitalach.  Według stanu na 5 lipca br.  w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przedłożono 130 zwolnień lekarskich na 488 pielęgniarek i położnych ogółem.  W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie złożono 191 zwolnień lekarskich na 1021 pielęgniarek i położnych ogółem. Natomiast w Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu odnotowano 218 zwolnień lekarskich na 405 pielęgniarek i położnych.

– System państwowego ratownictwa medycznego działa w sposób właściwy.  Otrzymujemy wsparcie i realizowane są przyjęcia do szpitali powiatowych z terenu województwa, jak też do szpitali niepublicznych z terenu miasta Rzeszowa. Pragnę wyrazić podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się aktywnie w to, aby sytuacja została opanowana i abyśmy mogli zapewnić właściwe funkcjonowanie systemu szpitalnego w naszym województwie. Dziękuję tym pielęgniarkom i położnym, które wykonują pracę i świadomie, odpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że wizyta w województwie podkarpackim ma na celu ocenę sytuacji, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa pacjentów. Wiceminister przedstawiła również działania i rozwiązania już przyjęte, jak również te będące na etapie projektu, prowadzane przez resort zdrowia w kierunku poprawy warunków pracy i płacy pracowników służby zdrowia, w tym również pielęgniarek i położnych.

– Będziemy spotykać się z kadrą kierowniczą, ale przede wszystkim chciałabym się spotkać  z pielęgniarkami i  porozmawiać na temat aktualnych problemów, oczekiwań środowiska pielęgniarskiego po to, aby ułatwić dialog, który w mojej ocenie i ocenie ministra zdrowia został nieco zakłócony. Ministrowi zdrowia bardzo zależy na tym, alby te rozwiązania, które są możliwe do wprowadzenia, były wprowadzane niezwłocznie.  Chciałabym poinformować środowisko pracowników ochrony zdrowia o podjętych działaniach  w celu poprawy funkcjonowania placówek medycznych – powiedziała minister Szczurek–Żelazko w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowem.  – Zainwestowaliśmy ponad 3 mld zł w infrastrukturę techniczną, wykorzystaliśmy środki unijne, dzięki czemu doposażyliśmy podmioty lecznicze  w specjalistyczny sprzęt, przygotowaliśmy projekty, na bazie których zwiększono liczbę miejsc na studiach medycznych po to, aby zareagować na niekorzystną dynamikę związaną z odchodzeniem pracowników medycznych od zawodu.  Od 2016 roku została zwiększona liczba miejsc na uczelniach medycznych kształcących lekarzy. Powstały dodatkowe miejsca, które kształcą pielęgniarki – powiedziała wiceminister. Dodała, że równocześnie są podejmowane działania związane z uatrakcyjnieniem finansowym tego zawodu – m. in. jest realizowane porozumienie zawarte w 2015 r.,  na mocy którego corocznie pielęgniarki otrzymują 400 zł jako świadczenie dodatkowe, obok wynagrodzenia zasadniczego, wspomniała również o obowiązującej ustawie o minimalnym wynagrodzeniu personelu medycznego. Wiceminister zapowiedziała wprowadzenie obowiązku zatrudniania przez dyrektorów szpitali opiekunów medycznych, którzy będą odciążać pielęgniarki. Dodała, że trwają prace nad wprowadzeniem tzw. porady pielęgniarskiej i położnej (pielęgniarki będą mogły m.in. wypisywać recepty na określone leki).

Podczas pobytu na Podkarpaciu sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko spotkała się również z przedstawicielami podmiotów leczniczych i środowisk pielęgniarskich oraz złożyła wizytę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, po zakończeniu której ponownie spotkała się z mediami podczas briefingu prasowego.

– Podejmujemy działania, aby  zaistniała sytuacja nie zagrażała bezpieczeństwu pacjentów, aby uzyskali niezbędną pomoc – podkreśliła raz jeszcze wiceminister po spotkaniu z pracownikami i dyrekcją szpitala. Spotkałam się z przedstawicielami załogi. Rozmawialiśmy na temat problemów, które artykułują pracownicy szpitala. Te problemy dotyczą warunków świadczenia pracy i warunków wynagradzania, przy czym przedstawiciele związków zawodowych akcentują, że powodem trudnej sytuacji są nie tylko żądania płacowe, wchodzą w grę inne kwestie związane z organizacją i warunkami pracy. Pracownicy oczekują ze zostaną podjęte konkretne decyzje, aby je zniwelować. Apelowałam do wszystkich stron – do strony samorządowej, do przedstawicieli dyrekcji, jak również pracowników, aby wrócili do rozmów, bo tylko w  takiej sytuacji można uzyskać kompromis – mówiła w Rzeszowie Józefa Szczurek-Żelazko.

źródło: strona Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

6 lipca 2018 roku

 

Sprawdziły się nasze wczorajsze informacje. Pani Józefa Szczurek-Żelazko pojechała do województwa podkarpackiego, gdzie już ponad 500 pielęgniarek jest na zwolnieniach. W ramach radosnej urzędniczej twórczości zakomunikowała jak to wiele się robi, ale "docierają do nas sygnały, że nasze informacje nie zawsze są komunikowane pracownikom".

Zobacz relację


Dyrektor podzielił pielęgniarki na 3 grupy. Przedziały pensji: pierwszy: 4 461 a 5 000 zł; drugi: 5 000 do 5 842 zł; trzeci: 5 842 do 7 679 zł. Skąd pieniądze? Z zembalowego. Pielęgniarki mówią STRAJK!

Zobacz szczegóły...

5 lipca 2018 roku

Pielęgniarki jednak nie dogadały się... od poniedziałku 9 lipca strajk... "Dyrekcja przesuwa pieniądze z tabelki do tabelki, a my chcemy realnego wzrostu wynagrodzeń" Ostatecznie okazało się, że obiecany wzrost płac pochodzi z... zembalowego! 

Zobacz szczegóły...

5 lipca 2018 roku

Pielęgniarki na zwolnieniach - dochodzenie prokuratury - "poprzez podstępne wprowadzenie w błąd lekarzy co do stanu zdrowia uzyskały zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.

Zobacz szczegóły...

4 lipca 2018 roku 

Wojewoda informuje opinię publiczną ile zarabiają pielęgniarki na podkarpaciu

Posłuchaj jak mówi wojewoda

3 lipca 2018 roku 

Jak powiedział marszałek Ortyl, w większości złożone w szpitalach zwolnienia lekarskie pielęgniarek mają wymiar... – To jest to, co nas bardzo dziwi – komentuje Władysław Ortyl.

Zobacz więcej informacji...


Do grona szpitala z pielęgniarkami na zwolnieniach w dniu dzisiejszym po Tarnobrzegu (szpital powiatowy) dołączył kolejny szpital. Tym razem kliniczny! Dyrekcja na pomoc wezwała ratowników. 35 zł za godz. Odmówili? NIE!

Paraliż w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. 104 pracowników nie przyszło dziś do pracy

Zobacz więcej informacji o pielęgniarkach na zwolnieniach...


Część pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu nie stawiła się dzisiaj na dyżurach. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy tylko pacjentom w stanie zagrażającym życiu.

Zobacz szczegółowe informacje...


Wybory samorządowe są dla nas ważne. Chcemy przejąć władzę, ale nie dla samej władzy - zapewniał na niedzielnym spotkaniu z mieszkańcami Lublina Stanisław Karczewski, marszałek senatu. W trakcie został poproszony m.in. o skomentowanie tego co dzieje się w służbie zdrowia.

Zobacz co powiedział marszałek senatu o pielęgniarkach...


WOJEWODA O PIELĘGNIARKACH NA ZWOLNIENIACH

W związku z lawinową liczbą zachorowań pielęgniarek wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotkał się z dyrektorem Radosławem Starownikiem z SPSK 4. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele rektora Uniwersytetu Medycznego, który jest organem prowadzącym tego szpitala, wojewódzki inspektor sanitarno-epidemiologiczny Irmina Nikiel, a także przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
– Spotkanie dotyczyło lawinowych chorób pielęgniarek, które dzisiaj – w świetle informacji, które dostałem – w liczbie 242 (na ponad 1100 zatrudnionych) przebywają na zwolnieniach lekarskich, to jest około 20 proc. stanu. Niestety powoduje to poważne uciążliwości w działaniu szpitala, zwłaszcza na tych oddziałach, które są jedynymi w regionie. Szpital jak na razie radzi sobie z tym problemem. Niemniej jednak ta sytuacja, gdyby miała się rozwijać, rzeczywiście byłaby niekorzystna dla pacjentów – poinformował wojewoda na spotkaniu z dziennikarzami.
 
– Chcę powtórzyć i podkreślić jedną rzecz: wojewoda lubelski zajmuje się tym tylko i wyłącznie dlatego, że chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów z województwa lubelskiego. Wojewoda nie jest organem prowadzącym dla żadnego szpitala w regionie. To są szpitale, dla których organem prowadzącym jest województwo lubelskie samorządowe, czyli Zarząd Województwa Lubelskiego z PO i PSL-u, albo są to szpitale kliniczne, dla których organem prowadzącym jest rektor Uniwersytetu Medycznego. Niemniej jednak ponieważ chodzi o potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów to rzeczywiście to spotkanie było konieczne – precyzował wojewoda.
 
Wojewoda przedstawił efekty spotkania. – Zostałem poinformowany przez pana dyrektora Starowinika z SPSK 4 oraz przedstawicieli pana rektora Dropa, że zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury, zawiadomienie w dwóch kierunkach, z czego jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze, zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów potencjalne, ale po drugie w kierunku podejrzenia wyłudzania świadczeń przez pielęgniarki. Spodziewam się, że przedmiotem tego postępowania będą zarówno świadczenia pielęgniarek, czyli to potencjalny wyłudzanie tych świadczeń, jak i zachowania lekarzy, którzy te zwolnienie lekarskie wystawiali.
 
– Sytuacja w której 242 pielęgniarki naraz w środku lata są chore jest sytuacją dość dziwną, dlatego też poprosiłem panią Irminę Nikiel, żeby zbadała sytuację epidemiologiczną w szpitalu przy ul. Jaczewskiego, tak jak i w innych szpitalach, w których ewentualnie te masowe zwolnienia lekarskie mają miejsce, bo my od naszych służb epidemiologicznych nie otrzymujemy żadnego komunikatu, żebyśmy mieli jakikolwiek problem z jakąkolwiek epidemią. Tymczasem problemy mają te szpitale. Należy przypuszczać, że są to zwolnienia fałszywe. Ja rozumiem formy protestu różne, różnego rodzaju, ale nie rozumiem ewentualnego wyłudzenia świadczeń, powtarzam ewentualnego, to jest zadanie prokuratury, żeby to zbadała. Ale też nie rozumiem igrania z życiem i zdrowiem pacjentów – zaznaczył wojewoda.
 
Poinformował także o zaangażowaniu w wyjaśnianie sprawy jeszcze jednej instytucji publicznej. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych szczególnie wnikliwie bada każdy przypadek zwolnienia lekarskiego zarówno od strony lekarza, który wystawia zwolnienie lekarskie, jak i do strony pielęgniarki, która to zwolnienie lekarskie otrzymuje. Nie taka powinna być forma protestu.

źródło: (tekst i zdjęcie) strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego


1 lipca 2018 roku 

Radio Maryja: Prokuratura bada masowe zwolnienia lekarskie pielęgniarek z dwóch szpitali klinicznych w Lublinie. Na tzw. L4 przebywa tam ok. 1/5 tego personelu.

Zobacz poniżej materiał telewizyjny...

Komentarze użytkowników

#1  2018.07.13 11:10:21 ~a_

I obiecuję, że będę obiecywała hehehehe Już w NIC nie wierzę! Zwłaszcza że po raz trzeci z tych samych pieniędzy dostałyśmy "podwyżki". Szczurek chyba myśli, że pielęgniarki to idiotki i jakoś z nimi sobie poradzi. Chociaż jej samej dupa się zaczęła palić.

#2  2018.07.13 11:15:16 ~Od Terrmed

Dziś na stronie "Terrmedi" : "Porozumienie z pielęgniarkami : pracodawcy proszą o pilne zwołanie zespołu trójstronnego" Info sprzed chwili - będą bronić swoich milionów bo nie przeżyją ?

#3  2018.07.13 11:16:01 ~ja

Do 1 prawda ale o dupę zadba

#4  2018.07.13 11:19:58 ~nurse

Pieniądze są ważne ale powinniśmy postulować o lepsze warunki pracy, normy zatrudnienia, urlopy zdrowotne a tak jesteśmy postrzegani przez społeczeństwo jako te "co ciągle im mało ,siedzą, kawę piją i wiecznie mają mało" poczytałam komentarze pod artykułami o protestach pielęgniarek, niestety ludzie piszą o nas bardzo niepochlebne komentarze:)na pewno jest to podyktowane ogólnie złą opinią o ochronie zdrowia ale krytyka w dużym stopniu dotyczy pielęgniarek

#5  2018.07.13 11:27:21 ~nurse

Oczywiście dodatek zębalowy powinien być wcielony do podstawy już w 2015 roku a teraz podwyżki a tak w świat poszedł przekaz" w 2015 dostały 1600 teraz 1110 więc chyba mało nie zarabiają" tak działa medialna manipulacja a lud to łyka:)

#6  2018.07.13 11:53:12 ~a_

Też przed chwilą czytałam komentarze : 80 % to trolle, którzy napieprzają w klawiaturę za kilka złotych /tak zarabiają na życie/, 10% to fani seriali paramedycznych- te grupy celują w prymitywnych i złośliwych opiniach. Pozostałe 10 % to ludzie którzy mają choćby minimalne pojęcie o naszej pracy. Na trolle szkoda kalorii: idiota zawsze będzie starał sprowadzić cię do swojego poziomu. Manipulacja opinią publiczną tj. kłamstwo że dostałyśmy "podwyżkę" zostanie kłamstwem.

#7  2018.07.13 12:11:45 ~do 6

Nic nie wynika z twojego komentarza oprócz kompleksów gospodyni domowej.My wiemy jakich racji bronimy,więc nie zamartwiajmy się,że prostak coś napisze.

#8  2018.07.13 12:15:46 ~Gg

W dupe niech mnie pocaluja nie dali mi znowu dodatku pielegniarka u podwykonawcy to kto? kim ja właściwie jestem pani Szczurek pani żelazko no kim jak nie pielegniarka odechciewa mi się pracować jaka płaca taka praca

#9  2018.07.13 12:16:15 ~Gg

W dupe niech mnie pocaluja nie dali mi znowu dodatku pielegniarka u podwykonawcy to kto? kim ja właściwie jestem pani Szczurek pani żelazko no kim jak nie pielegniarka odechciewa mi się pracować jaka płaca taka praca

#10  2018.07.13 12:40:57 ~Pi

Spoleczenstwo nas ocenia a ja oceniam spoleczenstwo mam znajomych 45 letnich co jeszcze nie popracowali tylko imprezy i jak tu pasozytowac w tym kraju bo się należy to jest ich motto życia . A ja przepracowalam ponad 30 lat w zawodzie i znam życie wiem jaki to chleb nie życzę sobie aby mnie obrażano bo ja się poświęciłam dla ludzi.

#11  2018.07.13 13:25:21 ~położna

Trolli zawsze wszędzie pełno - za pieniądze czy z samej żądzy trollowania. Nic nie poradzimy. Najlepiej ignorować debili.

#12  2018.07.13 13:34:43 ~a_

Do # 7 , co konkretnego wniósł Twój komentarz? Daruj sobie wszelkiego rodzaju pouczania, mam prawo wyrazić swoje zdanie, nie pouczam nikogo i nie wypowiadam się z pkt. widzenia osoby wszystko wiedzącej. Wypowiadam się we własnym imieniu, tam gdzie słabe argumenty jest zaimek "my". Bez odbioru.

#13  2018.07.13 13:52:23 ~ja

Gazeta Prawna podała: ".Szczegóły porozumienia Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotychczasowe dodatki dla pielęgniarek zostaną włączone do wynagrodzenia zasadniczego, a od 1 września br. wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek wzrośnie o 1100 zł." Tak więc w eter poszło , że dostałyśmy właśnie KOLEJNE DWIE NOWE PODWYŻKI - bo taki jest SENS tego fragmentu artykułu. Dlaczego takie przekłamanie ? Czy to kiepski język polski u autora czy celowa robota? Jakim sposobem coś takiego poszło do druku? Tak naprawdę od 2015 roku nie dostałyśmy żadnej podwyżki ( teraz również). Jest to jedynie przesunięcie tamtej z 2015 roku ( 4 x 400 zł - od ministra Zembali) w inne miejsce wynagrodzenia a dotąd jest nam płacone nie w całości a po kawałku. Wtedy też poszło w eter, że dostałyśmy 1600 zł podwyżki ! Nikt ze społeczeństwa nie kuma co to za podwyżka, której tzw formuła " brutto brutto" spowodowała , że "na rękę "tak naprawdę dostałyśmy nieznacznie ponad połowę.

#14  2018.07.13 13:54:33 ~do // 7

To niegrzeczne

#15  2018.07.13 15:14:45 ~Piel

Czy w jakiejś firmie czy zakladzie pracy istnieje brutto brutto w naliczniu pensji?

#16  2018.07.13 15:23:20 ~Do#15

Tak,w każdej. Jeżeli pracodawca przeznacza na podwyżki pewną kwotę ( to jest właśnie brutto brutto ) już na starcie musi odjąć od niej ok. 20,5 % kosztów ponoszonych przez siebie. Resztę może podzielić uwzględniając wynikające z wynagrodzenia zasadniczego dodatki i dopiera wtedy może ustalić wzrost stawki zasadniczej.

#17  2018.07.13 15:52:02 ~No no

Zdaje mi się,że nasz Rząd zgodzie na podwyżki wszystkich grup zawodowych.To nakręci inflację.Nie liczę już na nic.Żal mi emerytów czy rencistów,którzy otrzymują grosze.Wszyscy będziemy mieć więcej czyli nadal nic.

#18  2018.07.13 15:55:18 ~No no

.zgodzi się na podwyżki.

#19  2018.07.13 15:57:20 ~nurse

Chcemy realnego wzrostu płacy tu i teraz a nie jakieś dodatki z 2015 r, chcemy aby na oddziale nie dyżurowała 1 pielęgniarka, chcemy urlopów zdrowotnych przede wszystkim jasno określonego zakresu obowiązków a nie jak jest teraz że robimy wszystko za wszystkich( salowe ,opiekunów ,lekarzy,sekretarki) bo musi być zrobione-dlaczego tyle lat czekamy aż ktoś w końcu zrobi z tym porządek:)

#20  2018.07.13 16:00:40 ~Ela

Do 16 TYLKO I WYŁĄCZNIE BRUTTO, BRUTTO W PIELĘGNIARSTWIE, NIGDZIE WIĘCEJ!

#21  2018.07.13 16:32:46 ~Piel

Do 20 dziękuję tak myślałam ja i moje koleżanki .

#22  2018.07.13 17:04:01 ~Joanna

Do 12 popieram i też będę trollowa ? Nie przejmuję się jednakże tymi co piszą po prostacku i nie dorastają mi do pięt. Komentarze aut. ~a_ lubię czytać, zawsze na temat i na poziomie - zawsze merytoryczne a co wnosi taki pusty krytykant ano nic - jest takim nikim - więc dobrze by było by tu nie bywał i nie skłócał nas.Prawda jest taka, że jako środowisko pielęgniarskie powinnyśmy być w walce o swoje p.w, odważne, asertywne i solidarne - takie OAS - zapamiętajcie sobie ten skrót. Dlaczego taki ważny i do zapamiętania? Przyjrzyjmy się dzisiejszym i niedawnym protestom pielęgniarskim (dobrze, że są) ale przez to, że są spontaniczne - są trudne i słabo słyszalne.Dziś do Warszawy przyjechali sadownicy, rolnicy bardzo dużą grupą i zaprotestowali wspólnie - nie w swoich gminach czy pobliskich miastach i wyartkuowali o co im chodzi - konkretnie. Czy pielęgniarki nie mogą nagłośnić w swoich protestach warunków pracy do mediów ogólnopolskich - wszystkich, napisać na transparentach, bilbordach, itp.nawet mówić to pacjentom i ich rodzinom - jak dziś wygląda opieka pielęgniarska w Polsce (jesteśmy w ogonie Europy pod względem liczby pielęgniarek! ), ile jest pielęgniarek na dyżurze, że nie mają salowej czy pomocy pielęgniarskie do pomocy, o braku norm zatrudnienia, o niepłaconej szkodliwości, o charakterze pracy - ruch ciągły, noce, święta, o starzejących się pielęgniarkach i ich emeryturach 1,300 zł po ciężkiej i wieloletniej pracy w szpitalu, o braku pakietu zdrowotnego i urlopu na podratowanie zdrowia jak mają nauczyciele (a o ile przecież praca pielęgniarek i pielęgniarzy jest cięższa i odpowiedzialna - walka o życie, przywracanie zdrowia), o braku jakichkolwiek przywilejów - trzynastek, premii i należnych dodatków, itp. Byłoby moc transparentów i bilbordów a dla dziennikarzy był by to obiektywny materiał. NA CO CZEKAMY TERAZ - DLACZEGO TYLKO LUBLIN strajkuje ? Najgorzej jest, wracając do 6 jak ktoś jest TROLLEM i tu pisze!

#23  2018.07.13 17:04:43 ~do 22

Bardzo dobrze i konkretnie napisane - działajmy ?

#24  2018.07.13 17:05:05 ~My

Pozdrawiamy Lublin!

#25  2018.07.13 17:06:54 ~ja

Do 17 a mnie jest żal harujących ciężko pielęgniarek których brakuje i boję się pójścia do szpitala w przyszłości

#26  2018.07.13 17:09:22 ~$$$

Do 17 nie bądż śmieszna PIS się nigdy nie przejmował pielęgniarkami i nic im nie dał - chyba,że pielęgniarki tym razem się zjednoczą i zaczną mądrą walkę !

#27  2018.07.13 17:11:00 ~do 22

Super komentarz do wyróżnienia

#28  2018.07.13 17:22:57 ~!!!

Sama Szczurek mówi "kończymy z tą tymczasowością itd" i powinna głośno powiedzieć jeszcze, że zawsze byłyśmy oszukiwane i przeprosić, że dopiero teraz dodatek został włączony do pensji! Publicznie w mediach ogólnopolskich wyjaśnić w tych swoich rządowych Wiadomościach TVP1 !

#29  2018.07.13 17:23:18 ~do 28

Prawda !

#30  2018.07.13 17:23:55 ~Jolka

Lublin trzymajcie się :)

#31  2018.07.13 17:48:37 ~Do20,21

Pewnie to zbyt trudne, ale może zrozumiecie. Jesteście pracodawcami, właścicielami małej firmy zatrudniającej 4 pracowników.Z bilansu wynikło wam, że jesteście w stanie podnieść im płace i przeznaczyć na to miesięcznie 1000 zł. Czy dacie każdemu z nich po 250 zł ? . Analogicznie jest teraz w pielęgniarstwie - czy jeżeli NFZ da na każdą pielęgniarkę 1200 zł to czy wasz pracodawca tyle ma dać każdej z Was ? . Poczytajcie sobie w sieci co to są koszty pracodawcy i wtedy być może zrozumiecie, że Wasze brutto + koszty pracodawcy to właśnie brutto brutto. W pierwszym przypadku to ten 1000 zł, w drugim - 1200 zł. Zatem źle myślicie Wy i Wasze koleżanki. "Z pustego i Salomon nie naleje".

#32  2018.07.13 18:38:53 ~piel.

Już od wielu lat PIS traktuje pielęgniarki jak zło konieczne. Kiedy w 2007r. protestowały pielęgniarki i zorganizowały białe miasteczko, to Kaczyński wyraznie pokazał swój stosunek do nas. Powiedział o głodujących pielęgniarkach, że na razie nie zjadły tylko kolacji i nikomu to jeszcze nie zaszkodziło. Ciągle rząd nas lekceważy i chyba myślą tak jak kiedyś, że w Polsce żadna pielęgniarka jeszcze z głodu nie umarła więc po co im cokolwiek dawać. NIE MOŻEMY SIĘ PODDAWAĆ. MUSIMY WALCZYĆ O GODNE ŻYCIE.

#33  2018.07.14 14:26:06 ~erka

Do 32 tak zgadza się - minister zdrowia już wyleciał do USA by nawiązać współpracę w zakresie biomedycyny - pieniądze pójdą na naukę i drogie szkolenia dla lekarzy. Oczywiście jestem za, ale pielęgniarki będą daleko w tyle za tego ministra - moja intuicja zawsze mi dobrze podpowiada :(

#34  2018.07.14 14:26:51 ~Ja

Do 28, 33 popieram

Dodaj komentarz