Zobacz reportaż - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ: inicjatywa jest bardzo cenna! Tak mówi o działaniach firmy, która zamierza sprowadzić do polski 300 absolwentów wyższych uczelni medycznych (po kierunku pielęgniarstwo) z krajów rosyjskojęzycznych. Firma ta zamierza do utworzenia filii rosyjskojęzycznych uczelni w Polsce, uruchomienia studiów pomostowych, wsparcia finansowego w postaci stypendiów.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi.

 


UWAGA!!! Nowa grupa na Facebooku:

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Grupa utworzona w celu integracji pielęgniarek absolwentów: Liceum Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Może odżyją dawne znajomości? Grupa  ma także na celu przeciwdziałanie deprecjacji absolwentów ww. szkół w regulacjach prawnych dotyczących wynagradzania oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek. Mamy swoje lata ale bezcenne doświadczenie oraz umiejętności! Zapraszamy do członkowstwa w grupie: Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

 

 

 


Certyfikat UE siostry medycznej...

Na stronie internetowej Fundacji Zdrowia i Sportu czytamy:

"Fundacja Wspierania Sportu i Zdrowia Realizując swoje działania statutowe w ramach OPP we współpracy z Akademią Zdrowia Seniora Sp. z o.o.wychodzi naprzeciw potrzebom kadrowym w zakresie Usług Medycznych w placówkach Medycznych na terenie RP. 

W związku z brakami kadry pielęgniarek / ratowników medycznych i innych pracowników w placówkach opiekuńczo-medycznych, pragniemy poinformować, że organizujemy Forum Usług Medycznych, którego celem jest przygotowanie kształcenia dla grupy ponad 900 studentów, którzy po wyrównaniu różnic programowych na Polskich Uczelniach, zostaną pracownikami usług medycznych w Polsce".


Ministerstwo zdrowia - Ratownik asystentem lekarza? TAK! Pielęgniarka asystentem lekarza? NIE! Zobacz kuriozalną argumentację ministerstwa.

Ministerstwo zdrowia - Ratownik asystentem lekarza? TAK! Pielęgniarka asystentem lekarza? NIE! Zobacz kuriozalną argumentację ministerstwa.

W nawiązaniu do rozważenia propozycji ustanowienia zawodu asystenta lekarza i pytania, czy w związku z określeniem w drodze rozporządzenia medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, możliwe byłoby wprowadzenie nowej ścieżki kariery dla zainteresowanych osób dysponujących odpowiednim przeszkoleniem medycznym (po spełnieniu nowych, ściśle określonych wymagań), pragnę zwrócić uwagę na przekazane w odpowiedzi na poprzednią interpelację Pana Posła w tej sprawie (nr 9996) wyjaśnienia i informacje.

Należy podkreślić, iż w toku przeprowadzonej wówczas analizy zasadności utworzenia zawodu asystenta lekarza, pojawiło się bardzo wiele wątpliwości i rozbieżności stanowisk dotyczących roli i miejsca asystenta lekarza w systemie ochrony zdrowia, w szczególności w kontekście uprawnień zawodowych oraz systemu kształcenia. Ponadto nazwa „asystent lekarza” budziła zastrzeżenia, gdyż mogłaby wprowadzać w błąd, mając na względzie istniejące już stanowiska, tj. m.in. starszy asystent lekarz lub lekarz dentysta, lekarz lub lekarz dentysta (asystent, specjalista), ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896), na których nie mogą być zatrudnione osoby niebędące lekarzami.

W odniesieniu do możliwości wprowadzenia ścieżki kariery polegającej na umożliwieniu uzyskania kompetencji do wykonywania zawodu asystenta lekarza m.in. ratownikom medycznym i pielęgniarkom należy mieć na względzie, że w obowiązującym porządku prawnym ratownik medyczny ma prawo do realizacji zadań zawodowych zarówno w szpitalach, jak i w lecznictwie otwartym, a dodatkowo posiada już uprawnienia w zakresie asystowania lekarzom przy drobnych zabiegach wykonywanych w podmiotach leczniczych, natomiast przekwalifikowanie pielęgniarek do wykonywania innego zawodu w obliczu braku personelu pielęgniarskiego nie jest uzasadnione.

źródło: Ministerstwo Zdrowia


 

UWAGA!!! Wszystkich zapraszam do członkowstwa w nowej grupie na facebooku o nazwie: 

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Bez jakieś spinki wspominamy dobre stare czasy... Szukamy starych znajomości...

Zamieszczmy zdjęcia, które są dla nas ogromną pamiątką...

W tej grupie czuje się bardzo dobrze... Zdjęcie profilowe grupy, to klasa z Liceum Medycznego w Poznaniu na ulicy Szamarzeskiego. Rocznik 78-83. Na schodach przed szkołą. Stoję tam jako pierwszy od prawej... Mogę na to zdjęcie patrzeć godzinami... Myśleć co los przyniósł naszej klasie... 

Bardzo dziękuje za zamieszczone zdjęcia. Wielu myśli z nas tak samo... 

Zapraszam...

Mariusz Mielcarek 

Komentarze użytkowników

#1  2018.08.17 13:59:47 ~adrinna

Kiedy wy się kobiety w końcu ogarniecie, w domu wszechwładne a w pracy tchórze. Na Ukrainki i Rosjanki jest a na Polskie Pielęgniarki nie. Jak długo jeszcze pozwolicie jeszcze sobie w kaszę dmuchać!

#2  2018.08.17 15:10:43 ~!

No tak darmowe kształcenie , darmowy pobyt a potem podziękują i wyjadą na zachód. A i tak ktoś na tym zarobi niezłe ppieniądze.A my nadal potulnie godzimy się na wszystko ,mam wrażenie , że te najbardziej przedsiębiorcze koleżanki już wyjechały . Próbuję pobudzić moje koleżanki do działania ale one tylko wzdychają i jadą na kolejny dyżur do drugiej i trzeciej pracy.

#3  2018.08.17 17:49:23 ~PIEL

Wykształcą się , dowiedzą się , że niedaleko dają 3 razy tyle i tyle ich zobaczą. Najpierw popracują u nas jako nasze pomocnice, a niewykluczone , że będą zależne od naszej pozytywnej opinii. Tak jest u mnie na OIT, a dotyczy to oczywiście polskich pielęgniarek.

#4  2018.08.17 22:27:41 ~piel. dypl

Praktykę pielęgniarską podobnie jak lekarską w Polsce nikt nie może wykonywać w żadnym miejscu pobytu pacjenta, bez względu na jego stan medyczny,czy biologiczny (odpowiednio art.84-87 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r, art. 58 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.). Art. 11[3]Kodeksu Pracy nakazuje równe traktowanie pracowników. Jak pracodawcy realizują wskazane normy regulujące zawód pielęgniarki a jak lekarza ? Jak uczelnie kształcące pielęgniarki przygotowują do realizacji norm zapisanych w Ustawie regulującej zawód a jak w przypadku lekarzy?

#5  2018.08.18 02:25:28 ~Do#44

Zapomniałaś tym razem wspomnieć o Ustawie z dnia 21 lutego 1935 r.o pielęgniarstwie (Dz.U. z 1935 r. Nr 027, poz. 199 ) oraz o Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej (Dz. U. z 1932 r. Nr 81, poz.712 ) a przecież to one właśnie wyjaśniają wiele nurtujących Cię problemów.

#6  2018.09.10 14:17:20 ~Student pi

Ukrainki już studiują, od pierwszego roku maja wypłacane stypendia, ok 1 tyś/m-c, do tego dochodzi stypendium naukowe po pierwszym roku studiów, ok 600 zł i już się robi najniższa krajowa za samo studiowanie plus zapłacone ubezpieczenie zdrowotne. Polski student jeśli studiuje na prywatnej uczelni, musi zapłacić za nią 2,5 tyś za semestr plus opłata wakacyjna 500 zł. Połowa mojego rocznika uczy się Norweskiego. Życie tam drogie ale po ok 10 latach pracy ma się prawo do najniższej emerytury, na polskie warunki to ok 4 tyś. Ci decydenci "inteligentni inaczej" zapominają o jednym, prawo wykonywania zawodu otrzymane w Polsce daje możliwość pracy w całej UE, a w związku z tym w Szwajcarii, Norwegii, Kanadzie, USA, Australii, czy w państwach Półwyspu Arabskiego. "Inteligentni inaczej" decydenci uważają, że rosyjskie czy ukraińskie pielęgniarki po otrzymaniu polskiego prawa wykonywania zawodu będą tu pracować za 600 euro, dla nich to jest jałmużna.

Dodaj komentarz