Aktualne wydanie pielegniarki.info.pl - Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Reakcja na porozumienie


UWAGA!!! Nowa grupa na Facebooku:

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Grupa utworzona w celu integracji pielęgniarek absolwentów: Liceum Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Może odżyją dawne znajomości? Grupa  ma także na celu przeciwdziałanie deprecjacji absolwentów ww. szkół w regulacjach prawnych dotyczących wynagradzania oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek.

Zapraszamy do członkowstwa w grupie: Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

 

 

 


Prorządowy związek "Solidarność" tłumaczy: "Z całą mocą, wbrew licznym pomówieniom, po raz kolejny informujemy, iż NSZZ "Solidarność" nie jest przeciwny podwyżkom dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych", ponieważ (cytując słowa Papieża!) "solidarność /.../ to jeden i drugi, a nigdy jeden przeciw drugiemu".

Komunikat Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” w sprawie nierównego traktowania pracowników ochrony zdrowia

Porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń zawarte przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ z przedstawicielkami Związku Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych wzbudza uzasadnione protesty partnerów społecznych.

Z całą mocą, wbrew licznym pomówieniom, po raz kolejny informujemy, iż NSZZ „Solidarność” nie jest przeciwny podwyżkom dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, których tak wiele jest członkami naszego Związku.

Protest budzi sposób negocjacji i uzurpowanie sobie prawa podejmowania porozumień wbrew zasadom dialogu społecznego.

Jednak wzrost wynagrodzeń nie jest przywilejem zastrzeżonym dla wybranych grup zawodowych - podwyżki powinny dotyczyć WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH w szpitalach, przychodniach, domach pomocy społecznych, centrach krwiodawstwa i stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

I o to będziemy się upominać do skutku, bo uniwersalizm NSZZ „Solidarność” polega na pomocniczości i wzajemnym poszanowaniu.

"Solidarność bowiem to jeden i drugi, a nigdy jeden przeciw drugiemu, a skoro brzemię, to niesione razem, we wspólnocie /.../”.

Te słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 1987 roku w Gdańsku do polskiego świata pracy przekazujemy tym, którzy ulegają łatwej pokusie dzielenia pracowników. Ministrom, prezesom i dyrektorom.

Ale także wszystkim pracownikom służby zdrowia, bo bez wzajemnego wsparcia nie możemy skutecznie pracować dla dobra pacjentów - i dla nas samych.

"Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich".

Pamiętajmy o tym, walcząc o przysługujące WSZYSTKIM prawo do godnej pracy i wynagrodzenia.

Źródło: strona internetowa NSZZ "Solidarność"

28 lipca 2018 roku

 

Czytaj więcej z bieżącego numeru gazety:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Komentarze użytkowników

#1  2018.08.28 19:52:27 gabra1973

Skoro "związek" nie jest przeciwny porozumieniu, to o co to skamlenie, tym bardziej, że póki co, tylko na porozumieniu się skończyło, z samego porozumienia jeszcze nie wynika, że tę kłującą wszystkich w oczy podwyżkę dostaniemy (tak na marginesie, to byłyby przecież po raz trzeci rozdane te same pieniądze- czysta magia), może niech "związek", słowo: solidarność nie przejdzie mi tu przez gardło, popracuje nad skutecznością w negocjacjach, bo potraci członków, jeśli nie potrafi- to niech innych do swojego grajdoła solidarnie nie ściąga. Mam niejasne przeczucie, że najlepiej dla "związku" byłoby, gdybyśmy wszyscy zakonserwowali się solidarnie w tej wszechogarniającej nędzy i tam pozostali, mielibyśmy wtedy po równo, czyli g.o. I każdy byłby, jako partner w społecznym dialogu spokojny- sytuacja stabilna. Jednak okazało się, że ktoś spróbował coś osiągnąć, zawalczyć, więc stała się tragedia, bo może podniósł sfrustrowanym partnerom ze "związku" poprzeczkę ? Jeszcze jedno- te cytaty z JP 2, po prostu żałosne.

#2  2018.08.28 20:16:04 gabra1973

"Związek", czy raczej związkowi "guru" powinni wiedzieć, że żadna władza nie gra według reguł, bo taki jest przywilej wynikający z posiadania władzy, zadbajcie sobie o resztę pracowników, skoro ich dobro tak bardzo leży wam na sercu, a od pielęgniarek się odp.e.

#3  2018.08.28 20:39:10 gabra1973

Jeszcze muszę jedną kwestę poruszyć. Jeśli chodzi o podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia, to większe zasługi na tym polu mają pielęgniarki, niż jakiekolwiek organizacje związkowe, poszperajcie "wielcy działacze" w zakamarkach własnej pamięci. Najwyższa pora przeciąć pępowinę.

#4  2018.08.28 23:21:45 ~Plg

Tak Solidarności walczyłaś o pielęgniarki ,źe po dzień dzisiejszy mają najniźszą średnią.Natomiast zasuwają za wszystkich.Za taką solidarność dziękujemy.Gdyby widział to J.P.IIprzewróciłby się w grobie.

#5  2018.11.29 07:56:30 ~apel do Za

Święta-błagamy o wprowadzenie kadencyjności dla pielęgniarek oddziałowych ,nie pozwólcie aby oddziałowe miały możliwość niszczenia grafikowo czyli harmonogramem pracy pielęgniarek.O godne życie grafikowe alelujemy.

#6  2019.01.04 21:11:43 ~Wuj

Obiboki z przerosniete ego . To obraz pielęgniarki. Zacząć podwyzki od najniżej zarabiających np salowych na końcu dużo mniej pielegniarkom

Dodaj komentarz