Pogrom na specjalizacjach pielęgniarek. Zobacz wyniki egzaminów...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarski mem (14) -  à propos polskiego pielęgniarskiego piekła...

Pielęgniarski mem (16) -   à propos (NIE)porozumienia pań w czepkach z ministrem zdrowia.

Pielęgniarski mem (15) - à propos stwierdzenia przez wiceminister zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko, podczas wizyty Rzeszowie, gdzie pojechała wyleczyć ponad 500 pielęgniarek ze zwolnień lekarskich, że problem jest fakt, iż

"nasze informacje (z dobrymi informacjami także

dla pielęgniarek i położnych) nie zawsze są

"komunikowane pracownikom".

Pielęgniarski mem (14) -  à propos polskiego pielęgniarskiego piekła...

Pielęgniarski mem (13) -  à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


WYNIKI EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO PIELĘGNIAREK

20 września 2018 r.

Dnia 17 września 2018 roku został przeprowadzony egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, który odbył się w nowym trybie. Do egzaminu przystąpiło 239 osób, z czego nie zdało 108.

Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu...

W poprzednich dniach informowaliśmy także o poziomie zdawalności na specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących. W tym przypadku, na 30 osób, które przystąpiły do egzaminu, nie zdało 70%.

Zobacz także:

Wyniki pozostałych specjalizacji - sesja jesienna 2018:

Egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Egzaminu państwowy w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

Aktualności według działów: 

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.

Więcej informacji w sprawie specjalizacji pielęgniarek i położnych znajdziesz w najnowszym wydaniu miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych - wydanie wrzesień 2018 r., na stronie 9.


18 września 2018 r.

Sytuacja finansowa i perspektywa zagrożeń dla szpitali powiatowych województwa śląskiego po pierwszym półroczu funkcjonowania w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia – to temat konferencji, która odbyła się 20 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Jej efektem jest 12 propozycji zmian koniecznych dla poprawy sytuacji szpitali powiatowych, które przesłane zostały do parlamentarzystów z naszego terenu.

Wypracowane zostały propozycje zmian, jakie w ocenie uczestników konferencji trzeba wprowadzić, by szpitale powiatowe miały perspektywy normalnego funkcjonowania.

Lista propozycji zmian koniecznych dla poprawy sytuacji szpitali powiatowych liczy 12 punktów.
Oto ich pełna treść:

1. Jak najszybsze wprowadzenie uporządkowanego systemu wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych jednostek ochrony zdrowia poprzez:

- wyeliminowanie dysproporcji stawki płacy zasadniczej pomiędzy rezydentami, a  lekarzami specjalistami;

- wyeliminowanie dysproporcji stawki płacy zasadniczej pomiędzy latami rezydentur, na chwilę obecną lekarz rezydent na pierwszym roku rezydentury specjalizacji deficytowej ma wyższe wynagrodzenie od rezydenta tej samej specjalizacji na trzecim roku rezydentury (który jest już bardziej doświadczony) - sytuacja taka powoduje oczekiwania po stronie starszych rezydentów, iż powstałą różnicę mają pokrywać zakłady pracy na co je na dzień dzisiejszy nie stać;

- pełne sfinansowanie ze środków NFZ podwyżek dla personelu, którego wynagrodzenie określone zostało przepisami odgórnymi, przyjęcie podobnej zasady jaka obowiązuje w chwili obecnej w przypadku wypłaty dodatku tzw. Zembalowego dla środowiska pielęgniarskiego, czyli pieniędzy wskazanych na ten cel;

- zmiana przepisów w zakresie ograniczenia pracy lekarzy specjalistów w ramach ich deklaracji otrzymywanego wynagrodzenia, z uwagi na spowodowanie tym olbrzymich braków kadrowych w wielu szpitalach, ujednolicenie i dostosowanie tych przepisów do warunków jakie panują w ochronie zdrowia, żeby wykluczyć sytuacje absurdalne i kryzysowe dla wielu placówek;

- weryfikacja obecnie obowiązujących norm zatrudnienia, które w przypadku ich kolejnych zwiększeń nawarstwią i tak już mocno odczuwalne braki kadrowe oraz powodują wzrost kosztów.

2. Weryfikacja obecnie obowiązujących wymogów NFZ w zakresie konieczności posiadania sprzętu i aparatury medycznej (zdarzają się przypadki, iż zakup danego urządzenia jest niezbędny tylko do spełnienia kryteriów formalnych przy procedurze konkursowej, a w praktyce wykorzystywany jest on sporadycznie i generuje tylko koszty związane z jego serwisowaniem i utrzymaniem).

3. Ujednolicenie wyceny świadczeń medycznych na terenie całego kraju np. wyeliminowanie dysproporcji pomiędzy wyceną świadczeń w nocnej i świątecznej opiece medycznej.

Czytaj dalej...


17 września 2018 r.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku. Poniżej fragment wypowiedzi wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko w kontekście uchwalonej w dniu 13 września ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych pracowników ochrony zdrowia...

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Pan poseł Pudłowski pytał, konkretnie ile więcej będzie zarabiała pielęgniarka. Odpowiem panu: różnie. Może być tak, że będzie zarabiała 100% więcej, a może być tak, że nie dostanie podwyżki, w zależności od tego, na jakim poziomie były obecnie wynagrodzenia, bo mamy też miejsca w kraju… Przygotowując bowiem materiał, analizę do tego projektu, zebraliśmy dane z całego kraju i okazało się, że są naprawdę duże dysproporcje. Pielęgniarki mają wynagrodzenia zasadnicze od naprawdę bardzo niskich, wynoszących nawet 1600 zł, po wynagrodzenia zasadnicze sięgające obecnie 4 czy nawet 5 tys., więc w zależności od tego, o której pielęgniarce rozmawiamy, odpowiedź może być różna.

źródło: stenogram posiedzenia sejmu


16 września 2018 r.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku. Poniżej wypowiedź wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko w kontekście uchwalonej w dniu 13 września ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych pracowników ochrony zdrowia...

Zobacz 7 minutowe wystąpienie z sejmowej mównicy pani Józefy Szczurek-Żelazko. Powiedziała między innymi: "Pan poseł Pudłowski pytał, konkretnie ile więcej będzie zarabiała pielęgniarka. Odpowiem panu: różnie. Może być tak, że będzie zarabiała 100% więcej, a może być tak, że nie dostanie podwyżki...".


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...