W ogłoszeniach o pracy dla pielęgniarek często zamiast wysokości wynagrodzenia piszą... Zobacz ogłoszenie, w którym podano wysokość wynagrodzenia, w przypadku: umowy o pracę, umowy kontraktowej (50 zł/h).

Oferta pracy


 

Zobacz wrześniowy numer branżowej gazety dla pielęgniarek i położnych, który został wysłany do 600 szpitali w Polsce.

Wiodące tematy bieżącego wydania:

➡ 1 100zł do podstawy,
➡  specjalizacje pielęgniarek,
➡  pielęgniarki na zwolnieniach,
➡  nowe obowiązki pielęgniarek,
➡  głos pielęgniarek anestezjologicznych.

 

 


W ogłoszeniach o pracy dla pielęgniarek często zamiast wysokości wynagrodzenia piszą... Poniżej publikujemy przykładowe ogłoszenie, w którym podano wysokość wynagrodzenia, w przypadku: umowy o pracę, umowy kontraktowej.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu poszukuje pielęgniarek do pracy na oddziale:

- opiekuńczo-leczniczym w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej

Wymagania obowiązkowe:

- Wykształcenie min średnie medyczne kierunek pielęgniarstwo

- Aktualne prawo wykonywania zawodu
 

Mile widziane:

Kursy kwalifikacyjne/specjalizacje z zakresu pielęgniarstwa.
 

Oferujemy dowolny sposób zatrudnienia:

1. na podstawie umowy o pracę – warunki finansowe zatrudnienia:

- pielęgniarka bez specjalizacji 2 600,00 zł brutto

- pielęgniarka ze specjalizacją 2 800,00 zł brutto

- dodatek ministerialny do wynagrodzenia: 1 200,00 zł brutto, od 1 września 2018 roku 1 600,00 zł brutto

- dodatek za pracę w oddziale opiekuńczo-leczniczym 500,00 zł brutto

- premia uznaniowa miesięczna 5%

- dodatek stażowy

2. na podstawie umowy cywilno-prawnej - warunki finansowe zatrudnienia:

- 40 zł brutto za godzinę

- dodatek ministerialny do wynagrodzenia: 1 200,00 zł brutto, od 1 września 2018 roku 1 600,00 zł brutto

Kontakt telefoniczny w sprawie pracy: Grażyna Rutkowska 61/8738-706 Oferty można przysyłać mailowo: [email protected] z dopiskiem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

źródło: www.mogilenska.pl


UWAGA!!!

Bezpłatne ogłoszenia drobne w branżowej gazecie pielęgniarek i położnych!
(Miesięcznik jest kolportowany do 600 szpitali.)
Oferta dla szpitali poszukujących pielęgniarek do pracy w Polsce.
Zamieść swoje ogłoszenie już w
najlbiższym wydaniu gazety (10 października).

Zobacz oferty pracy dla pielęgniarek i położnych na Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Dodaj BEZPŁATNIE swoją ofertę pracy dla pielęgniarki i położnej na Portalu (nie dotyczy ofert pracy za granicą).


20 września 2018 r.

WYNIKI EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO

Dnia 17 września 2018 roku został przeprowadzony egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, który odbył się w nowym trybie. Do egzaminu przystąpiło 239 osób, natomiast nie zdało 108.

Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu...

W poprzednich dniach informowaliśmy także o poziomie zdawalności na specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących. W tym przypadku, na 30 osób, które przystąpiły do egzaminu, nie zdało 70%.

Zobacz także:

Wyniki pozostałych specjalizacji - sesja jesienna 2018:

Egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Egzaminu państwowy w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.