Premier mówi, że "siostry" to... A realia? Zobacz sytuację w Sejmie.

Pielęgniarki 2018.


Dowiedz się więcej w temacie...

 


Posiedzenie plenarne Sejmu w dniu 2 października 2018 r.

Poseł Mieczysław Kasprzak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na podstawie art. 184 ust. 3 regulaminu Sejmu w imieniu klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Europejskich Demokratów chcę złożyć wniosek o odroczenie posiedzenia Sejmu o 1 godzinę po to, aby pan marszałek mógł wezwać ministra zdrowia, który przedstawiłby nam informację, co dalej będzie ze szpitalem wojewódzkim w Przemyślu. Otóż od miesiąca trwa tam strajk głodowy pielęgniarek.

(Poseł Zbigniew Babalski: 8 lat miałeś.)

Nie ma żadnej zdecydowanej reakcji ze strony Zarządu Województwa Podkarpackiego. Pielęgniarki nie odstąpiły od łóżek, za co im trzeba podziękować, ale są zdesperowane z tego powodu, że ich postulaty nie mogą być zrealizowane. Jest to ogromne zagrożenie (Dzwonek) dla systemu służby zdrowia funkcjonującego w tamtym rejonie.

Panie Marszałku! Pan pochodzi z tamtego regionu. Ja byłem we czwartek…
(Marszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)


Marszałek:
Dziękuję panu. Dziękuję panu posłowi.


Poseł Mieczysław Kasprzak:
Byłem w sobotę w tym szpitalu. Pielęgniarki oczekują na… (Oklaski)


Marszałek:
Dziękuję panu posłowi.

źródło: stenogram posiedzenia plenarnego Sejmu


LICZBA PIELĘGNIAREK SPECJALISTEK

A ZAPOWIADANE NORMY ZARUDNIENIA 

Ministerstwo Zdrowia opracowało raport „Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Ocena skutków zmian do wykazu świadczeń gwarantowanych, wrzesień 2017 r.”

W powyższym raporcie ministerstwo podaje, między innymi, następujące dane:

"Liczba pielęgniarek z prawem wykonywania zawodu wynosi 283,7 tys. Z czego aktywnie zawód wykonuje 203,3 tys. Zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń jest 117,4 tys. pielęgniarek".

(redakcja portalu - "w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń" - są to podmioty lecznicze, w których mają obowiązywać normy zatrudnienia).

W raporcie podano następujące dane

Pielęgniarki:

- liczba zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (CWPM) CSIOZ posiadających specjalizację - 31,5 tys.

- liczba wykonująca zawód posiadających specjalizację - 28,4 tys.

Położne: 

- liczba zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (CWPM) CSIOZ - 36,4 tys.

- liczba zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (CWPM) CSIOZ posiadających specjalizację - 3,5 tys.

- liczba wykonujących zawód - 25,7 tys.

- liczba wykonująca zawód posiadających specjalizację - 3,1 tys.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz inne dane z raportu:

Pielęgniarka rekordzistka w siedmiu! Pielęgniarki - fakty i mity - zobacz ile pielęgniarek wykonuje zawód w co najmniej dwóch podmiotach leczniczych.

Ministerstwo zdrowia prezentuje dane, z których wynika, że w szpitalach, które mają kontrakt z NFZ jest o 20 tysięcy etatów pielęgniarek i położnych... za dużo! W przypadku wprowadzenie nowych norm zatrudnienia.

Ministerstwo zdrowia: pielęgniarek nie brakuje! Zobacz w jakich województwach w szpitalach jest za dużo pielęgniarek i położnych! Np. w województwie mazowieckim ponad 5 tysięcy...


Komunikat izby pielęgniarek 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi opiniowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681) informujemy, iż wydanie opinii przez OIPiP może nastąpić po spełnieniu warunków poniższej procedury.

Procedura jest następująca:

1) W terminie od 1.09 do 14.09.2018 – przesyłanie przez świadczeniodawców do oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych objętych regulacjami OWU (zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia)

2) W terminie do 28.09.2018 – przygotowanie i przesłanie aneksów do umów przez oddział wojewódzki NFZ do świadczeniodawców – (zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia – w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od świadczeniodawcy)

Czytaj dalej...


PIELĘGNIARKA A INNE ZAWODY W OCHRONIE ZDROWIA

Sejm uchwalił w dniu 13 września 2018 roku, nową siatkę płac z poprawkami związku "Solidarność", na których zyskały niektóre grupy zawodowe... Senat nie wniósł poprawek. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Poniżej nowa siatka płac. Dlaczego zyskały niektóre grupy zawodowe? O tym w artykule pod siatką płac...


WSPÓŁCZYNNIKI PRACY PIELĘGNIAREK A KWOTA BAZOWA 3900 ZŁ.

SKĄD TA KWOTA I DO KIEDY NIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ?

Wyjaśnień w tej sprawie udzielała w sejmie i senacie pani Józefa Szczurek-Żelazko:

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku

Poseł Jerzy Kozłowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie sądzę, aby dzisiaj wieczorem, przy głosowaniu nad tym projektem, znalazł się na tej sali ktoś, kto naciśnie inny guzik niż zielony. Podwyżki w całym systemie ochrony zdrowia są niezbędne, pracownicy zarabiają za mało, chyba dla każdego pacjenta jest to oczywiste. To jest mały krok, nawet można powiedzieć: mniej, kroczek, we  właściwym kierunku, ale przyznam, że nie rozumiem, na jakiej podstawie wyliczono kwotę bazową 3900 zł jako odniesienie do wszystkich przeliczeń przy współczynnikach.

(...)

Bardzo rozsądna wydaje mi się propozycja pana posła z Platformy Obywatelskiej, która idzie w tym kierunku, aby tak jak w przypadku dyrektorów szpitali, było odniesienie się do innej wartości wynagrodzenia, czyli do tego, co pan poseł Pawłowicz ma w swojej poprawce, gdyż to po prostu będzie sprawiedliwe i czytelne. Kwota 3900 zł jest, tak powiem kolokwialnie, jakby z kapelusza.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

(...)

Kolejne pytanie dotyczyło kwoty bazowej 3900 zł. Chciałabym państwu przypomnieć, że projekt ustawy powstał w 2016 r., przygotowywaliśmy ten projekt w oparciu o bazę danych z 2015 r. i wtedy ta kwota 3900 zł była kwotą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. I to ta kwota była przyjęta do oceny skutków regulacji. Natomiast podkreślam, że ta kwota zostaje uwolniona już w 2019 r., czyli za rok po raz ostatni to ta wartość będzie kwotą bazową. Natomiast od 2020 r. dyrektorzy szpitali będą się posługiwali już inną kwotą bazową wynikającą z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

źródło: stenogramy posiedzeń sejmu oraz senackiej komisji zdrowia

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Czytaj ciąg dalszy...


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.10.05 14:03:23 ~motyl

Ja się pytam kiedy w końcu zakończy się TA HAŃBA ? Czy te tam z góry co mają WAS GODNIE REPREZENTOWAĆ to ,są takie ciemne / czy raczej to drugie ŻE RŻNĄ GŁUPA i CAŁY CZAS SIĘ OŚMIESZAJĄ . +Bo mtaki konował na stażu ma mieć wskaźnik 0,73 kiedy przychodzi do pracy zielony i dopiero się uczy a PANIE Z MGR. I DŁUGIM STAŻEM TEŻ taki sam wskaźnik .To jest NIE TYLKO HANIEBNE ALE I ZMUSZAJĄCE DO WYJAZDU Z TEGO KRAJU CORAZ WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB .Bo w tym kraju NIE DA SIĘ NORMALNIE ŻYĆ , taka jest prawda niezależnie od tego kto rządzi . Bo NAUCZYLI SIĘ Z DAWIEN ,DAWNA ŻE PANIE MAJĄ ROBIĆ ZA MISKĘ RYŻU A NAWET SŁYSZAŁEM ŻE ZA ŁYŻKĘ RYŻU ! Te czasy minęły bezpowrotnie a jak chcą ZNALEŹĆ TAKICH GŁUPICH TO NIECH JADĄ NA BANGLADESZ ! Dosyć już PASIENIA BRZUCHÓW NA NAIWNYCH ROBOLACH ! Przyszedł czas na to że za kwalifikacje i staż oraz pracę TRZEBA PŁACIĆ !

#2  2018.10.05 14:19:47 ~motyl

Chyba tylko NAIWNIAK PODEJMIE PRACĘ W TYM ZAWODZIE . Bo po 1) nie warto się SZARPAĆ CAŁE ŻYCIE I WALCZYĆ O GODNE WARUNKI PRACY I GODNE PŁACE . A po 2) NABIJAĆ TYM SAMYM KIESZENIE TYM CO WAS ZATRUDNIAJĄ .

#3  2018.10.05 20:44:20 ~a_

To ja mogę mówić Żelek? :d

#4  2018.10.05 20:45:04 ~a_

To ja mogę mówić Żelek? :d

Dodaj komentarz