Pielęgniarka: "To już jest przegięcie pały". Czyli kilka słów o 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego...

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018


Zobacz wszystkie wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych...


Pielęgniarka: "To już jest przegięcie pały...".

Czyli kilka słów o 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego...

Liczne zgłoszenia do redakcji pielegniarki.info.pl dotyczą sprawy 1100 złotych do wynagrodzenia zasadniczego, w kontekście postępowania pracodawców wobec pielęgniarek przebywających na zwolnieniach lekarskich z powodu ciąży lub urlopach macierzyńskich. 

Część pracodawców odmawia włączenia 1100 złotych do wynagrodzenia zasadniczego. Często argumentacja za takim stanowiskiem pracodawcy sprowadza się do stwierdzenia: "konsultowaliśmy to, i dlatego się nie należy"! 

Mamy także sygnały od części pielęgniarek, że w powyższej sytuacji mają właczone 1100 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego(?!)

Wobec powyższego prosimy o podzielenie się swoimi doświadczeniami w przedmiotowej sprawie przez pielęgniarki, które doświadczyły powyżej opisanej, oczywistej niesprawiedliwości. 

Prosimy o zamieszczanie komentarzy pod artykułem oraz przesyłanie na adres mailowy [email protected] ewentualnej dokumentacji w zakresie korespondencji z pracodawcą w omawianej kwestii oraz pisemnych stanowisk np. pracodawców, związków lub izby pielęgniarek w odniesieniu do konkretnych sytuacji. 

Część tej dokumentacji za zagodą ich właścicieli opublikujemy na portalu.  

Oczywiście dane osobowe (pielęgniarek i pracodawców) pozostaną do wiadomości redakcji pielegniarki.info.pl 

Mariusz Mielcarek 


Pielęgniarz jedynką na Pomorzu! Na liście PiS.

Jest na zdjęciu z porozumienia 1100 zł. 

Każdy może startować z jakiej listy chce. Jednak wiceprezes Naczelnej izby pip jest osobą publiczną. Brał udział w negocjacjach z rządem w sprawach dotyczących pielęgniarek i położnych. Ich pokłosiem jest porozumienie w sprawie 1100 zł do podstawy. Porozumienie, które spotkało się z totalną krytyką naszego środowiska zawodowego. Teraz ta osoba, swoim postępowaniem, firmuje władzę, która przyczynia się do totalnej deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej. 

Mariusz Mielcarek 

Zobacz konferencję prasową kandydata

Zobacz jak kandydata przedstawia na konferencji prasowej posłanka Jolanta Szczypińska 


List otwarty pielęgniarek ze Związku Zawodowego

Pielęgniarek i Położnych w Kluczborku

Działając w imieniu OZZPiP, zwracamy się z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie szpitala w Kluczborku - Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.

Sytuacja jest tragiczna: puste konto, zadłużenie na około 2 miliony, niezapłacone rachunki i kontrakty przy jednoczesnym podnoszeniu pensji wybranym lekarzom i kontraktowcom, np. firmie przewozowej pacjentów.

Niewyrobione kontrakty z NFZ w poradniach i co niektórych oddziałach, np. oddziale dziecięcym. Płacimy karę za zamknięcie oddziału wewnętrznego, pisma przedsądowe podwykonawców, którym nie płaci się za projekty marszałkowskie, sprawa sądowa z lekarzem ginekologiem zwolnionym z pracy.

Polityka kadrowa Zarządu jest fatalna - w ciągu 5 lat odeszło od nas około 40 pielęgniarek i położnych. Natomiast za tego Zarządu działającego od lipca 2018 roku już 4. Nie ma żadnych podań o pracę, gdyż za 2 tysiące zł nikt nie chce pracować (w Oleśnie najmniejsza pensja zasadnicza to około 2.5 tys. zł, a w Opolu ponad 3 tys. zł).

Jeżeli chodzi o normy zatrudnienia, które maja wejść w życie od stycznia 2019 r., to nasza spółka nie spełnia ich w żadnym oddziale, np. na internie przy obecnym stanie łóżkowym powinno pracować 21 pielęgniarek, a jest obecnie zatrudnionych 7.

Taka fatalna sytuacja jest na wszystkich oddziałach oraz w ZOL-u w Wołczynie, gdzie trzeba było zmniejszyć ilość przyjmowanych pacjentów.

Gdyby nie to, że od 2 lat personel pracuje w nadgodzinach, posiłkując się personelem pracującym w innych placówkach, a u nas zatrudnionym na umowę zlecenie, to połowę oddziałów już dzisiaj trzeba by zamknąć.

Z końcem roku odchodzi na emeryturę Naczelna Pielęgniarka, zastępstwa nie ma. Zarząd odwołany w czerwcu 2018 r. nadal pobiera pensję bez świadczenia pracy, jednocześnie usiłuje się nam zabrać należną nam podwyżkę (1100 zł z tytułu porozumienie zawartego z Ministrem Zdrowia). Rada Nadzorcza nie reaguje na nasze monity, gdyż ma w tym swój prywatny interes (członkowie rodzin Rady Nadzorczej pracują w naszym szpitalu).

Czytaj dalej tutaj...

Źródło: oraz więcej informacji w sprawie 


WYNAGRODZENIE PIELĘGNIARKI A WYNAGRODZENIE SEKRETARKI 

Posiedzenie plenarne senatu w dniu 26 września 2018 roku: 

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Chciałbym jeszcze dopytać, co to jest ta działalność podstawowa i inne te działalności. Kiedy sekretarka działa w ramach działalności podstawowej, a kiedy ta sama sekretarka być może działa nie w ramach działalności podstawowej? Czy to jest jasno określone?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Oczywiście. Tak jak już odpowiedziałam przy poprzednim pytaniu, katalog zawodów zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia w 2011 r. wymienia te zawody enumeratywnie. Sekretarka zatrudniona w działalności podstawowej to jest sekretarka, która pracuje w poradni, w przychodni, na oddziale, która bierze udział przy czynnościach administracyjnych związanych z udzielaniem świadczeń. Ale sekretarką działalności podstawowej nie będzie sekretarka, która pracuje w gabinecie dyrektora.

źródło: stenogram posiedzenia

Więcej informacji w temacie wnosi wypowiedź pani Józefy Szczurek-Żelazko w sejmie oraz publikacja nowej siatki płac...

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku. Poniżej fragment dyskusji w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek, w kontekście podziału pielęgniarek na nowe grupy...

Poseł Alicja Chybicka:

Wątpliwości jednak budzi wysokość tego najniższego finansowania. My cierpimy w tej chwili w ochronie zdrowia na dramatyczny brak pracowników, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, również umieszczonych w tym punkcie innych pracowników, w tym sekretarek medycznych. W zapisie tej ustawy, jeżeli chodzi o wysokość, od której będzie naliczana w podwyższonej już wysokości do 58% podstawa, wychodzi jednak suma tak niska, że obawiam się, że żadna sekretarka medyczna nie zechce się za takie pieniądze zatrudnić.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Pozwolę sobie odnieść się do konkretnych pytań. Pani prof. Chybicka wskazywała na niskie wynagrodzenia sekretarek medycznych zatrudnionych w ochronie zdrowia. Tak, rzeczywiście. Przez wiele lat doprowadzono do tego, że najsłabsi pracownicy zarabiali najsłabiej. Na nich się oszczędzało: zwalniano sekretarki medyczne, zwalniano pielęgniarki, salowe, bo oszczędzano na pracownikach ochrony zdrowia.

Ta ustawa gwarantuje minimalne wynagrodzenie.

Wskazuje, że nie będzie można oszczędzać na najsłabszych. I chcę państwu zagwarantować, że sekretarka medyczna, która ma średnie wykształcenie medyczne, w wyniku tej regulacji w roku 2021 będzie miała zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 3217 zł. Oczywiście do tego doliczamy pochodne związane z warunkami pracy. Jeżeli ta sama sekretarka, a mamy w kraju wiele takich sekretarek, ma wyższe wykształcenie, to jej wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło 3670 zł. Jest to ewidentny wzrost wynagrodzeń. W tej chwili ci pracownicy mają uposażenia zasadnicze często poniżej 2000 zł i jest to uzupełniane dodatkiem wyrównawczym do minimalnej krajowej.

źródło: stenogram posiedzenia sejmu

Zobacz także...


EGZAMIN SPECJALIZACYJNY PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

15 września 2018 r.

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, który odbył się 11 września 2018 roku.

Jeden egzamin odbył się według starego trybu, poniżej wyniki:

Drugi egzamin, do którego przystpiło ponad 817 pielęgniarek, odbył się według nowego trybu, poniżej wyniki:

Zobacz wyniki specjalizacji według nowego trybu 

Zobacz także:

Aktualności według działów: 

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.


12 września 2018 r.

Posłuchaj co wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, dnia 11 września 2018 roku w sejmie, mówi o nowej siatce płac w ochronie zdrowia, w tym o nowym podziale pielęgniarek i położnych na grupy, podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia. 


12 września 2018 r.

"epoznan.pl"

Problem jest jednak szerszy, a władze szpitala przyznają, że brakuje rąk do pracy. W kolejce do pracy czeka czterdzieści pielęgniarek z Ukrainy, które przeszły już szkolenia - Czekają tylko na prawo do wykonywania zawodu, a w tej chwili służą nam pomocą jako opiekunki medyczne. Natomiast w przyszłości jest do jakiś sposób rozwiązania problemu - komentuje Bierła.

Zobacz cały artykuł oraz reportaż na epoznan.pl

Zobacz także: Idzie nowe? Pielęgniarki skarżyły się na wysokość wynagrodzeń. Złożyły wypowiedzenia. Po negocjacjach z dyrekcją część wycofała zwolnienia. Brakujące etaty obsadziły pielęgniarki z Ukrainy!

Czytaj więcej w aktualnościach w dziale: Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi


10 września 2018 r.

W ministerstwie zdrowia departament analiz i strategii opracował dokument pt.: "Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych ocena skutków zmian do wykazu świadczeń gwarantowanych" wrzesień 2017 r.

W dokumencie powyższym na podstawie tablic trwania życia GUS, przedstawiono "prognozowaną śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych".

I tak:

  • prognozowaną dla lat 2018-2022 śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych w tym czasie - określono na poziomie 1600 osób,
  • prognozowaną dla lat 2018-2022 śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych w tym czasie, a obecnie zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń - określono na poziomie 1000 osób.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz inne dane z powyższego dokumentu: 

2 września - Ministerstwo zdrowia prezentuje dane, z których wynika, że w szpitalach, które mają kontrakt z NFZ jest o 20 tysięcy etatów pielęgniarek i położnych... za dużo! W przypadku wprowadzenie nowych norm zatrudnienia.

3 września - Ministerstwo zdrowia: pielęgniarek nie brakuje! Zobacz w jakich województwach w szpitalach jest za dużo pielęgniarek i położnych! Np. w województwie mazowieckim ponad 5 tysięcy...


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.10.08 21:14:13 ~justyna

Ja jestem na urlopie rodzicielskim i zembalowe zostało mi zabrane, a 1100 nie dostałam. Co mogę zrobić?

#2  2018.10.09 06:27:18 ~Ka

Ja jestem na zwolnieniu ciążowym i powiedziano mi ze jak wrócę do pracy to włącza mi zebalowe do podstawy

#3  2018.10.09 07:50:52 ~Do#1

Na dzisiaj nic. Poczekać do zakończenia urlopu.

#4  2018.10.09 08:11:47 ~Basia

JAK DŁUGO JESZCZE ZAMIERZACIE TOCZYĆ SPÓR NA FORUM CAŁEGO ŚWIATA ILE ZARABIA PIELĘGNIARKA .DLACZEGO NIE PISZECIE ILE ZARABIA SPAWACZ , ŚLUSARZ ? .TYLKO NON STOP PISZECIE O ZAROBKACH PIELĘGNIAREK DO ZRZYGANIA!

#5  2018.10.09 08:25:57 ~Karina

Od maja jestem na zwolnieniu ciążowym.Do września miałam wypłacany dodatek zembalowy.Od października dowiedziałam się, że dodatek już mi nie przysługuje bo zostanie włączony do pensji zasadniczej+ aneks do umowy jest już przygotowany. Z tego co wiem ze związków zawodowych ministerstwo przekazuje środki na jedną pielęgniarkę na pokrycie podwyżki dokładnie o 2200zl- gdzie są te pieniądze, skoro pielęgniarkom na zwolnieniach ciażowych nie przysługuje ten dodatek? Idzie na pokrycie bieżących wydatków szpitala?

#6  2018.10.09 09:01:32 ~Aneta

Obecnie przebywam na zwolnieniu ciążowym.Co z tego,że właczą mi 1100 zł do podstawy skoro zabrali dodatek zembalowy i podwyżkę odczuje dopiero po powrocie do pracy bo mi się nie należy będąc na L4. Na tą chwilę jestem stratna 1200 zł brutto,brutto.

#7  2018.10.09 09:32:03 ~Justyna

Ja uważam, że powinnyśmy napisać wspólną skargę do ministerstwa i rzecznika praw obywatelskich, bo to jest złodziejstwo.

#8  2018.10.09 09:34:07 ~Katarzyna

Jestem na zwolnieniu chorobowym z powodu ciąży od 2 miesięcy. 1100 zł do podstawy dostałam bo właśnie podpisałam nową umowę ( akurat mi się skończyła) już z wyższym wynagrodzeniem. I co z tego ? Te pieniądze są tylko na papierku bo w praktyce płaci mi ZUS który wypłaca mi średnią z ostatnich 12 miesięcy. Do tej średniej nie liczy się wcześniej wypłacany mi dodatek zembalowy. W efekcie wróciłam do wypłaty z przed 4 lat! Nie dostaję ani zambalowego bo już nie istnieje a wynagrodzenia wyższego też nie mam. Byłam u pracodawcy, w ZUSie i Izbach Pielęgniarskich, wszyscy rozkładają ręce. Usłyszałam " no ma Pani pecha". Czy na prawdę nie istnieje żaden sposób żeby nam pomóc?

#9  2018.10.09 09:38:03 ~JNka

Basia racja święta może o lekarskich zarobkach podpisaliby albo o zarobkach pracowników enei. Jednym słowem nagonka

#10  2018.10.09 09:55:33 ~Anna

Czy jest jakaś opinia Ministerstwa bądź ZZPiP w sprawie zabrania dodatku zembalowego i włączenia go do podstawy w przypadku kobiet przebywających na zwolnieniach ciażowych i urlopach macierzyńskich? Osobybywające na w/w zwolnieniach są stratne.

#11  2018.10.09 10:54:05 ~Do #4

A niby dlaczego mamy pisać o innych zawodach, skoro to jest portal PiP, jak Ci się nie podoba to żegnaj!

#12  2018.10.09 10:54:51 ~Justyna

Do Anna koleżanka dzwoniła do Ministerstwa tam pani powiedziała, że się nic nam nie należy, a wczesniejsze zembalowe dostawalysmy bezprawnie.

#13  2018.10.09 11:19:17 ~Gosia

Czyli wszędzie tak samo , przebywam na urlopie macierzyńskim, usłyszałam dziś w kadrach że dodatek zabrany, ciekawi mnie to co z pulą tych pieniędzy skoro zakład pracy wykazuje mnie jako zatrudnionego pracownika. Zatem środki pewnie są przekazywane.

#14  2018.10.09 11:43:04 ~Katarzyna

Pracodawcy próbują nam wmówić że pieniędze, które szpital dostaje za pielęgniarki na zwolnieniach/urlopach macierzyńskich są przekazywane dla pielęgniarek zatrudnionych na zastępstwo.Za mnie nikt nie został zatrudniony.Pytanie-gdzie są te pieniądze?

#15  2018.10.09 16:25:46 ~Do4#

Może dlatego ,że to forum dla pielęgniarek i położnych?

#16  2018.10.09 16:43:03 ~Aneta

Jestem na zwolnieniu ciążowy i zabrano mi dodatek :/ To jakaś kpina skoro zasiłek ciążowy wynosi 100% a średnia liczona jest z ostatnich 12 mówiący pracy! Więc nagle tak ooo mogą wsiąść 1000 zł!

#17  2018.10.09 16:48:36 ~gość

Podpisałam 1100 ale tylko na rok jeżeli nie będzie dofinansowania zabierają dodatek

#18  2018.10.09 19:19:36 ~Ala

Do 17 nie wchodź na ten portal trollu i nie siej zamętu

#19  2018.10.09 20:46:58 ~Anna

Ja jestem na zwolnieniu ciążowym i również przeraził mnie pasek z dzisiejszej wypłaty. Jak to jest że ma być średnia z ostatnich miesięcy a nagle przychodzi tak pomniejszona wypłata. Ktoś orientowal się jak to wygląda prawnie? Mogą tak robi ?

#20  2018.10.09 21:07:27 ~Beata

U nas w kadrach Panie powiedziały najpierw mi jak zadzwoniłam że się nam należy podwyżka. Za 3h zadzwoniłam i powiedziała, że się "konsultowala" i jednak się nam nic nie należy! Zaprasza do kadr żeby podpisać podwyżkę która i tak dostanę dopiero po powrocie do pracy! Bez wyrównania. Co za absurd. Ehh. 80% wypłaty bez zembalowego to jakaś tragedia. Nawet nie mam za co dziecka zaszczepi.

#21  2018.10.09 22:07:00 ~Aneta

Tez jestem ciekawe jak ta sytuacja wygląda prawnie .

#22  2018.10.09 22:42:36 ~Jan

Sami sobie szkodzicie pracując na kilku etatach. W ten sposób nic się nie osiągnie. Kiedy wreszcie pielegniarki pójdą po rozum do głowy? Oby nie na Powązkach z przepracowania

#23  2018.10.09 23:28:43 ~Jasia

Jak sprawa podwyżek wygląda w prywatnych przychodniach NZOZ bo nadal księgowość twierdzi że brak środków

#24  2018.10.10 08:23:49 ~Aga

Ja w NZOZ dostałam 800zł do podstawy pracodawca twierdzi że wszystkie podwyżki od 2015 się wlicza a pielęgniarki środowizkowe mają płacone dodatkowo za środowisko

#25  2018.10.10 08:23:50 ~Aga

Ja w NZOZ dostałam 800zł do podstawy pracodawca twierdzi że wszystkie podwyżki od 2015 się wlicza a pielęgniarki środowizkowe mają płacone dodatkowo za środowisko

#26  2018.10.10 08:30:10 ~Onawciazy

U mnie to samo wczorajszy wplyw wyplaty to sama podstawa powiedziałabym nawet ze nie jest to ta sama srednia co w zeszlym miesiacu nie rozumiem dlaczego. Moj pracodawca zobowiazal sie do wyplacania dodatków nawet jesli przebywa sie na zwolnieniu od dodatkow byly przeciez odprowadzane pochodne ZUS wywalczone przez Zwiqzek Zawodowy wiec powinno to byc liczone do średniej z ostatnich 12stu miesiecy. Walczmy tak nie moze być że zostaniemy bez środków! I to w tak ważnym okresie życia jak ciąża i pojawienie sie dziecka.

#27  2018.10.10 10:48:38 ~Admin

# Ona w ciąży # ale jak mamy walczyć? Widocznie nikogo nie obchodzą kobiety w ciąży .

#28  2018.10.10 10:53:09 ~Katarzyna

Tych poważnie chorych np na nowotwór też to dotyczy.Wszystkich którzy są na zwolnieniu lub w najbliższym czasie zachorują poważnie i na długo.Miałysmy zwiększaną wypłatę od 4 lat i te pieniądze nagle zniknęły!

#29  2018.10.10 11:28:19 ~Admin

Może trzeba napisać jakaś petycję do Ministra w tej sprawie?

#30  2018.10.10 14:50:56 ~Onawciazy

Musimy stworzyc wspolne pismo do wszystkich możliwych jednostek. Petycje! Skargi zapytania.Nikt kto jest chory czy w ciazy czy w jakiejkolwiek innej sytuacji nie zasluguje by po 4 latach zostac pozbawionym prawie 1/3 pensji. Potrzebujemy pomocy. Redakcjo! Wszelskie stowarzyszenia pielegniarek gdzie jesteście? Inne sposobu na zrzeszenie nas nie ma. Musi stanac za namii w naszym imieniu jakies "ugrupowanie". Pojedynczo nic nie zadziałamy. Nawet prasa i media sie nie zainteresuja tematem mysla ze to pusty krzyk bo przeciez tyle dostalysmy.

#31  2018.10.10 14:54:51 ~Onawciazy

Https://www.facebook.com/groups/225706327996975/ DOŁĄCZAJCIE DO GRUPY NA FACEBOOKU!

#32  2018.10.10 18:03:03 ~Justa

To ja mam pytanie! Skoro dodatek się nie należy kobiecie przebywającej na L4 w ciąży a dopiero dostanie po powrocie pieniążki to czy można wrócić do pracy na 2-3 dni podpisać aneks dostać do podstawy i znowu pójść na L4? Bo to co z nami robią jest żałosne!

#33  2018.10.11 08:09:58 ~Milena

Przebywam na urlopie macierzyńskim , aneks do umowy podpisałam , ale co z tego jak mnie nie obowiązuje , ponieważ ZUS wg stawki zasadniczej wypłaca mi średnia pensje z 12 m-cy więc się pytam co z naszym dodatkiem , tutaj go nie ma , tam go zabrali ! To niesprawiedliwe , teraz muszę czym prędzej wracać do pracy bo za taką pensje to się nic nie zdziala, bezprawie !

#34  2018.10.11 08:12:39 ~Do Justa

To nic nie da, że podpiszesz aneks bo wypłacają Ci średnia z 12 m-cy wstecz , kiedy nie było dodatku włączonego

#35  2018.10.11 12:11:51 ~czytam prz

Drogie Panie na L4: zgodnie z przepisami wynagrodzenie za zwolnienie pielęgniarkom jest liczone z 12 miesięcy. jeśli zembalowe było płacone dla kogoś w 100 % pomimo że przebywał na zwolnieniu, to nie jest on brany do średniej do wyliczenia wynagrodzenia za czas choroby. jeśli natomiast macie przyjęte w swoich zakładach, że dodatek zembalowy jest płacony w 80 % (ale tez 70 % za pobyt w szpitalu, albo 100% np. wypadek w pracy), czyli jest pomniejszany za czas choroby, to będzie brany do wyliczenia wynagrodzenia za czas choroby. takie są przepisy. zgodnie z przepisami pracodawcy mają włączyć 1100 zł do zasadniczego i ani grosza mniej. tyle że te 1100 zł może obejmować wcześniejsze podwyżki zasadniczego, jeśli takie były od kiedy wprowadzono zembalowe i w dokumentach szpitala albo w angażach jest zapisane, że to z zembalowego jest ta podwyżka realizowana. a co do środków, jakie szpitale/przychodnie dostają na podwyżki dla Was: w pierwszej kolejności pracodawcy MUSZĄ wam fizycznie wypłacić te środki (zus i podatek będą odprowadzone później) i na tej podstawie fakturują o refundacje do NFZ. jeśli z uwagi na zwolnienia te środki nie zostaną wykorzystane, to szpital nie ma prawa o nie się ubiegać w NFZ. jeśli robi inaczej, to łamie prawo i podlega karze grzywny w wysokości 5% środków przyznanych na podwyżki z NFZ. kto i kiedy będzie to kontrolował - nie wie nikt.

#36  2018.10.12 04:56:08 ~Do#35

Uwag kilka do , przyznam, bardzo rzetelnego komentarza. Jednak „diabeł tkwi w szczegółach” - Zgodnie z interpretacja ZUS Lublin, dnia 30 września 2016 r. WPI/200000/43/969/2016 – „Czasowe dodatki do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wypłacane na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podlegający: opodatkowaniu oraz oskładkowaniu&rdquo. Zgodnie z powyższym za okres zwolnienia lekarskiego pracownika pracodawca nie wypłaca dodatku – jest on wliczony do podstawy, z której wylicza się wynagrodzenie za czas choroby. Pracodawca nie wypłaca, zatem nie otrzymuje tych środków z NFZ i w składanym co miesiąc z fakturą dot. refundacji oświadczeniu powinien wykazać kwotę pomniejszoną o wartość dodatku, którego nie wypłaca. W wielu podmiotach od dodatku nie nalicza się jednak składek ZUS ( niezgodnie z powyższą interpretacją ) i wtedy występuje opisany w Twoim komentarzu problem. Odnośnie terminów wypłat to mimo, że od początku wystawiam faktury z refundacją do NFZ dopiero po przeczytaniu Twojego komentarza zwróciłam uwagę na to, że w oświadczeniu załączanym do faktury jest zapis „przekazał” a nie „przekaże” co oznacza, że najpierw zapłacił pracownikowi a potem fakturuje refundacją. W moim przypadku nie ma to znaczenia – dziękuję jednak za tą uwagę, teraz wiem co podpisuję w każdym miesiącu. U części pracodawców wystąpi jednak problem braku środków – najpierw zapłać ( choć nie masz z czego ) i czekaj 14 dni na refundację. Pozostała część Twojej wypowiedzi nie wymaga komentarza.

#37  2018.11.05 00:51:26 ~Benia

Jestem na zassilku rehabilitacyjnym 1 rok z powoddu nowotworu Do wrzesnia mialam zembalowy dodatek wyplacany oddzielbie Teraz od pazdziernika zabrano jedynie wysluge naliczono od niego Czy mi maja prawo wyplllacic zembalowe skoro go mialam

#38  2018.11.15 00:57:54 ~Iza

A ja nie chcę być magistrem ani licencjatką jak przyjdzie pora już dotrwam i nie chce słyszeć już słowo pielęgniarka tak mam już dość i chcę być Emerytką. I nigdy nie wrócę do tego zawodu hurrrra

#39  2018.11.16 21:19:57 ~Sfrustrowa

Czy ktoś wie jaką kwotę na jeden etat pielęgniarki otrzymał pracodawca od NFZ ?

#40  2018.12.20 08:46:36 ~40

1600

#41  2019.01.06 13:41:54 ~Aga

Mam poważne pytanie do pielęgniarki.info albo do kogoś kto będzie umiał na nie odpowiedzieć :) Zaczyna umowę o pracę w lutym (oczywiście najpierw umowę na okres próbny), lista pielęgniarek była zgłaszana do końca roku (grudnia 2018 r.), zostałam poinformowana, że dopiero od kwietnia będę miała wyższą pensję (o 1150 zł), czy za przepracowany luty i marzec powinnam dostać wyrównanie? Czy NFZ ma obowiązek wyrównać? Czy są wyznaczone jakieś konkretne terminy dla pracodawców do wysyłania liczby etatów do NFZ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz