Pierwszy egzamin pielęgniarek po obniżeniu progu zdawalności. Zobacz wyniki...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych


WYNIKI PIERWSZEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO PIELĘGNIAREK, PO OBNIŻENIU PROGU ZDAWALNOŚCI

Dnia 4 października 2018 roku został przeprowadzony egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, w ramach specjalizacji która odbył się w nowym trybie. Egzamin ten był pierwszym po ogłoszeniu przez ministra zdrowia komunkatu w sprawie obniżenia progu zdawalności.

Zobacz komunikat w sprawie zmiany regulaminu egzaminu państwowego

Do egzaminu zostało zakwalifikowanych 261 osób. Liczba osób, które nie przystąpiły: 17. Aby uzyskać pozytywny wynik z egzaminu nalażało zdobyć 84 punkty. Nie zdała 1 osoba.

 

Wyniki pozostałych specjalizacji - sesja jesienna 2018:

Egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Egzaminu państwowy w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

Egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

Egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Aktualności według działów: 

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.

Więcej informacji w sprawie specjalizacji pielęgniarek i położnych znajdziesz w bieżącym wydaniu miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych - wydanie wrzesień 2018 r., na stronie 9.