Dyrektor: 1 100 zł wypłacę pielęgniarkom po 28 października. Może...

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018


Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu nie przestrzega porozumienia pielęgniarek z ministrem Zembalą i nie wypłaca pieniędzy. To kwota niemalże 250 tys. złotych miesięcznie. Pieniądze gwarantowane przez Ministerstwo Zdrowia nie trafiają do wałbrzyskich pielęgniarek. Gdzie się więc one podziewają?