Związek pielęgniarek napisał do pielęgniarek, które straciły na (NIE)porozumieniu 1100 zł.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018Związek pielęgniarek napisał do pielęgniarek, które straciły na (NIE)porozumieniu 1100 zł

źródło: strona internetowa związku pip - 25 paździenika 2018 roku