Pielęgniarki sprawdziły w NFZ. Szpital nie wypłaca zambalowego.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki sprawdziły w NFZ. Szpital nie wypłaca zambalowego...

Z redakcyjnej poczty:

A taka sytuacja dzieje się w naszym szpitalu:

Jestem, wraz z kilkoma innymi osobami, zatrudniony na umowę - zlecenie. Szpital zgłosił każde z nas do NFZ celem pobierania Zembalowego, brzmi fajnie? Każde z nas wypracowuje 48-120 h w miesiącu. Szpital zgłosił, że wypracowujemy etat i otrzymuje 100% Zembalowego na głowę. A nam nie wypłaca ani złotówki... Co dyrektor to inne pomysły, jak okraść pielęgniarki...

Pozdrawiam

Dane osobowe do wiadomości redakcji portalu pielegniarki.info.pl