BRAWO! Pielęgniarki pracowały za 12 zł na godzinę. Wszystkie złożyły wypowiedzenia.

Płace pielęgniarek.


BRAWO! Pielęgniarki pracowały za 12 zł na godzinę.

Wszystkie złożyły wypowiedzenia 

Jak dowiedziało się Radio Łódź, wypowiedzenia z pracy złożyło 14 pielęgniarek, pracujących w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Zgierzu i Ozorkowie. Od roku prosiły dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Bogusława Tykę o podwyżki, ale bezskutecznie. Pielęgniarki nie chcą dłużej pracować za x złotych za godzinę. Postulują o podwyżki na takim poziomie, jaki obowiązuje w niektórych szpitalach, a tam stawki przekraczają nawet 40 złotych za godzinę.

Zobacz informację źródłową, gdzie podana jest stawka godzinowa

źródło: Radio Łódź

Zobacz także: 

4 listopada 2018roku - Pielęgniarko! W NFZ możesz się dowiedzieć konkretnie o TWOIM 1100 zł.


Informatory dla pielęgniarek i położnych w zakresie wynagrodzeń 

1. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o dodatku kompensacyjnym.

2. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o 1100 do podstawy.

3. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o nowych normach zatrudnienia.

4. Pielęgniarko! Wszystko co powinnaś wiedzieć o dodatku wyrównawczym.


Petycja w sprawie pielęgniarek 

Prawie 1000 podpisów!

Zobacz komentarze.. 

Podpiszesz? 

 • Wszyscy jesteśmy równi. My też mamy rodziny.
   
 • Równość ludzi, zwłaszcza pracownikom wykonującym zawody medyczne!!!
   
 • Pielęgniarka również należy się dzień wiosny by mogły godnie uczcić 100 lecie niepodległości tak jak inni pracownicy tzw. sfery budżetowej.
   
 • Jeśli jest święto to dla wszystkich bez wyjątków.
   
 • Podpisuję bo jestem Polką. Źyję i pracuję w Polsce.
   
 • Podpisuję, ponieważ w naszym szpitalu uznano nawet, że nie należy się dodatkowy dzień wolny w grafiku.
   
 • Jestem pełnoprawnym obywatelem państwa polskiego i nie zgadzam się na pozbawienie mnie praw należnych innym obywatelom.
   
 • Jestem przeciwna podziałom społecznym i pokazaniem przez rządzących pracowników ochrony zdrowia.
   
 • Nie zgadzam się z takim traktowaniem obywateli Polski. Nie jestem gorszym obywatelem!!!
   
 • Nie zgadzam się na dzielenie ludzi, na wykorzystywanie pracowników Służby Zdrowia.
   
 • Pielęgniarki i położne są pełnoprawnym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, 12 listopada jeśli ma być dniem wolnym, również niech będzie wolnym dla pielęgniarek i położnych.
   
 • Wszyscy mają takie samo prawo do świętowania.
   
 • Podpisuję ponieważ sama pracuję jako położna i dla mnie jest to dzielenie społeczeństwa.
   
 • Podpisuję ponieważ czuję się dyskryminowana, dlaczego nie mam prawa mieć również dnia wolnego.
   
 • Pielęgniarki jako grupa zawodowa mają bardzo ciężką pracę i zasługują jak żadna inna grupa zawodowa na dzień wolny.
   
 • Jestem Polką,płacę podatki i chcę równego traktowania.
   
 • Podpisuje ponieważ czuję się zdyskryminowana jako obywatelka i matka 12latka.
   
 • Nierówne traktowanie pielęgniarek kłóci się z pracowniczą ,,solidarnością''.
   
 • Pracownicy każdego zawodu są równi.
   
 • Jako pracownik służby zdrowia czuje się dyskryminowana. Pragnę tak jak społeczeństwo świętować 100 lecie odzyskania niepodległości.
   
 • Podpisuję, ponieważ nie zgadzam się z ustawą z dnia 24pazdziernika 2018 roku która wyklucza środowisko medyczne do dnia wolnego które będzie przysługiwało wszystkim innym środowiskom zawodowym.
   
 • Jawna dyskryminacja która nadaje się do Komitetu w Sztrasburgu!Należy nam się równe traktowanie!
   
 • Uważam, że albo wszyscy, albo nikt...
   
 • Ustawa ta, pisana na "kolanach", podzieliła społeczeństwo na lepszy i gorszy sort. Kolejna ustawa, która staje tylko w obronie osób pracujących w handlu.
   
 • Nie chcę być już tego najgorszego sortu i ludzi nie można dzielić.
   
 • Nie można dyskryminowac nikogo. Albo coś robimy mądrze i w odpowiednim czasie dla wszystkicj albo dla nikogo
   
 • Ponieważ jeśli jeden Polak ma mieć wolny dzień, a drugi nie to jest to dyskryminacja! Jeśli pielęgniarka pójdzie do pracy powinna mieć podwójnie płacone. Polsko obudź się.

Podpisz petycję tutaj...


Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek,
w tym zakresie,
obowiązywać będą już 1 stycznia 2019 roku!

W rozprządzeniu wprowadzającym nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zapisano:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej świadczeniodawca zapewnia w zakresie kwalifikacji personelu:
1) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz posiadający specjalizację I lub II 
stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej;

2) obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.” 

Najważniejsz teraz pytanie! Od kiedy powyższe regulacje wchodzą w życie.

To dokładnie określono w zapisie:

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1:
1) lit. a w zakresie § 4 ust. 4 pkt 1,
2) lit. b
– które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z powyższego wynika, że regulacja:

 2) obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów...

wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. 

Inf. wł. 

Mariusz Mielcarek  

Zobacz treść rozprządzenia ministra zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 19 października 2018 roku. 

Zobacz także dział w aktualnościach - Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 


„Nie lubię poniedziałku” a wolne 12 listopada dla pielęgniarek

Posiedzenie senatu w dniu 26 października 2018 roku

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przypuśćmy, że w tym roku Święto Niepodległości przypadłoby w środę. Mielibyśmy 1 dzień na świętowanie 11 listopada. Szczęśliwie się składa, że ono wypadło w niedzielę, więc mamy 2 dni na świętowanie, bo jest jeszcze wolna sobota. Rozumiem, że Sejm w swojej łaskawości zechciał przyznać trzeci dzień na świętowanie, chociaż, jak żartują internauci, to chyba dlatego, że 12 listopada 1962 r. miała miejsce premiera filmu „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. To jest oczywiście żart internetowy, ale zrozumienie założeń wnioskodawców jest trudne, być może dla nich nieco wstydliwe, bo się nie pokazują nigdzie, ani na posiedzeniach komisji, ani na obradach plenarnych.

Nie widać jednak w tej ustawie dbałości o pacjentów. Nie widać w tej ustawie dbałości o lekarzy. Nie widać w tej ustawie dbałości o tych, którzy mają tego dnia rozprawy sądowe. To nie jest tak – chyba w tej Wysokiej Izbie nie muszę tego tłumaczyć – że operacje, które nie odbędą się w poniedziałek, zostaną przeprowadzone we wtorek, bo na wtorek jest już pełna lista, dawno rozpisana, a niektórzy pacjenci na tę poniedziałkową operację czekają kilka miesięcy lub dłużej. A czekają np. na wymianę protezy dużego stawu. I jak wypadną z listy, to już nie wiadomo, kiedy będą zoperowani. Dyrekcje szpitali bardzo się martwią, bo związki zawodowe, te same, które wnoszą o wolny handel, już pytają, czy ludzie będą mieli zapłacone podwójne stawki, jak w dzień świąteczny. A w szpitalu zatrudniającym 1 tysiąc 500 osób musiałyby być podwójne stawki dla wszystkich, bo jeżeli szpital ma pracować, to nie wystarczy, że przyjdą chirurdzy, anestezjolodzy czy pielęgniarki anestezjologiczne, muszą też być instrumentariuszki na oddziale, kuchnia, itd., itd. Jeżeli szpital ma pracować tak jak normalnie, to danie podwójnych stawek dla 1500 osób oznacza obciążenie dla budżetu szpitala. A jak państwo wiecie, zadłużenie szpitali już...

Czytaj całą wypowiedź senatora tutaj... 

Zobacz także:

Komunikat mz w sprawie pracy pielęgniarek w święto 12 listopada.

12 listopada święto. "Ludzkie pany" zdecydowały, że nie dla pielęgniarek.

12 listopada święto nie dla pielęgniarek. Zobacz komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl.


Związek pielęgniarek napisał do pielęgniarek, 
które straciły na (NIE)porozumieniu 1100 zł

źródło: strona internetowa związku pip - 25 paździenika 2018 roku 

Wiecej informacji w sprawie znajdziesz poniższych artykułach:

Pielęgniarka: "To już jest przegięcie pały". Czyli kilka słów o 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego...

Tysiące pielęgniarek straciło 700 zł na 1100.

Bałagan w pełni! O 1100 zł wypowiadają się: ZUS, MZ, związek i izby pielęgniarek.

Pielęgniarka: Tak mnie potraktowano przy "podwyżce" wynagrodzenia.


Informacja dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która została przekazana do prac Senatu RP wymaga, by w dniu 12 listopada 2018 r.:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.

W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego...

Czytaj cały komunikat

Zobacz także:

12 listopada święto. "Ludzkie pany" zdecydowały, że nie dla pielęgniarek.

12 listopada święto nie dla pielęgniarek. Zobacz komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl.


Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia
w dniu 12 października 2018 r.

Dyskusja na temat projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych była przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 9 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wziął Radosław Sierpiński – Pełnomocnik Ministra Zdrowia.

Projektowana ustawa przewiduje utworzenie Agencji Badań Medycznych. Jej powołanie ma na celu rozwój nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz ma przyczyniać się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Rolą Agencji będzie zapewnienie właściwego źródła finansowania dla badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną w oparciu o dowody naukowe. Kluczowym zadaniem Agencji będzie działalność analityczna w zakresie oceny podejmowanych decyzji zarządczych na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Strona społeczna zwróciła uwagę, że Agencja Badań Medycznych będzie powielała działalność innych instytucji, już istniejących i wykonujących tożsame zadania, Wskazano m.in. na brak informacji o celu powołania i zakresie działalności Agencji oraz braku powiązania zapisów dotyczących konkursów z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Ponadto zwrócono uwagę, aby dokonać zmiany projektowanych źródeł finansowania na inne niż pochodzące z składki zdrowotnej pacjenta.

W dalszej części spotkania uzgodniono, że stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorski w sprawie zmiany form zatrudniania w placówkach ochrony zdrowia zostanie przekazane do omówienia na forum Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia (przedmiotowe stanowisko publikujemy poniżej).

źródło: dialog.gov.pl


Dlaczego szpitale oraz przychodnie wypłacą pielęgniarkom
dodatek wyrównawczy?

Jeżeli pielęgniarce lub położnej po dodaniu 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenie wzrośnie z pochodnymi poniżej 1600 zł brutto to pracodawca zobowiązany jest wypłacić "dodatek wyrównawczy". W przypadku kiedy od 1100 zł nie ma pochodnych, np. wysługi lat, dodatku za prace w niedzielę i święta oraz w porze nocnej to pracodawca zobowiązany jest wypłacić dodatek wyrównawczy w kwocie 418 zł i 18 gr. 

O sprawi piszemy szerzej w październikowym wydaniu miesięcznika branżowego, który czytają pielęgniarki i położnei w 600 szpitalach w całej Polsce. 

O tym dodatku w kontekście pielęgniarek kontraktowych pisaliśmy tutaj - Pielęgniarka na kontrakcie powinna dostać nie 1600 zł, tylko 2041 złotych i 18 groszy.

"Panie w czepkach" sporządziły w dniu 13 lipca 2018 r. wyjaśnienia do podpisanego w dniu 9 lipca o godz. 22.47 (NIE)porozumienia z ministrem zdrowia; podkreśliły, że "Porozumienie ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce".

W przedmiotowych wyjaśnieniach napisały o dodatku wyrównawczym:
"W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za pracę w porze nocnej), otrzyma: Pracodawca ma dla niej mieć od 01.09.2018 r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1600 zł brutto brutto.

Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01.09.2018 r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1100 zł miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi 1100 zł powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku, tzw. brutto brutto, to ok. 1330 zł, a powinno być 1600 zł brutto brutto).

Czytaj dalej...

Mariusz Mielcarek


Czytaj artykuły z miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.11.05 07:05:03 ~Ja

Sprzątaczka za miotłę by nie złapała za 12 zł/godz. Pielęgniarki same się nie szanują. No ale pewnie było jak zawsze " W domu 12 zł nie wysiedzę ".

#2  2018.11.05 09:16:44 ~mm

Znajdą się następczynią, znam emerytki z rentę rodzinną po meczu co za 5/H by poszły

#3  2018.11.05 11:00:05 ~#3

Lepiej późno niż wcale! Stanowczo za długo dały się gnoić, ale ważne że w końcu się postawiły. I to WSZYSTKIE! Wreszcie jakiś przebłysk solidarności!

#4  2018.11.05 15:10:46 ~Do#2

Z uwagi na brak umiejętności pisania nie powinnaś umieszczać komentarzy na Portalu. Tyle błędów w jednym zdaniu to ewenement a zarazem kompromitacja środowiska.

#5  2018.11.05 16:30:25 ~Pielęgniar

Znam położną ze Zlotowa która pracuje za 10 zl za godzinę bo wiecznie jej mało a poziom jej pracy wola o pomstę do nieba

#6  2018.11.05 16:34:39 ~pielęgniar

Niestety nocną opiekę często prowadzą spółki lekarskie i stąd te kwoty, też pracowałam w takiej i na 10 dziewczyn 7 się zwolniło, a reszcie jest dobrze.

#7  2018.11.05 17:27:29 ~pielęgniar

Pomyłka 3 się zwolniły -reszta zadowolona.

#8  2018.11.05 18:46:51 ~Ania

No i tak jak nam płacą tak nas traktują,a my przez lata nauczone posłuszeństwa ciągniemy te wózki z chorymi jak tytułowy Łysek z pokładu Idy. Smutne życie Łyska i pielęgniarki

#9  2018.11.05 21:48:58 ~Do

Od emerytek aż się roji będą te wózki pchać a my potem je heh

#10  2018.11.05 21:51:35 ~Xd

A wydajność pracy została pominięta aby na grafiku był stan

#11  2018.11.05 22:00:49 ~Do

Zmniejszyli Im wiek emerytalny (bo ciężko )a tu takie rzeczy cwanie oj nie ładnie drogie emerytki

#12  2018.11.05 22:20:20 ~Gość

W De.jest to nie do pomyślenia i wiele innych rzeczy system pracy 8 godzinny i nie ma mowy inaczej a za głowę się łapią i nie dowierzają jak się mówi że z pracy do pracy idą no tam to jest niedopuszczalne my jesteśmy daleko za murzynami

#13  2018.11.05 22:22:18 ~H

O wydajności nie ma mowy zmęczenie psychiczne i fizyczne o czym tu wgl. Mowa i kto do tego dopuszcza

#14  2018.11.05 23:28:36 ~Trew

Do9 obyś nie pchała swojego wózka ze swoim mężem bo mlodzi też chorują i pewnie tak się stanie albo ciebie będą pchać na wózku.W sumie jesteś taką świnią że nie będzie mi cię żal

#15  2018.11.05 23:33:15 ~Re

Do10 jesteśm pod każdym względem lepsze lenie cholerne!

#16  2018.11.05 23:35:44 ~I was

Lepiej się zamknij nieuki jeden

#17  2018.11.05 23:37:48 ~I was

To jest do 11 żeby zamknęła gębę

#18  2018.11.05 23:42:49 ~Tara

Do 9 będziesz pchała wozeczek niedługo i będziesz żałowała swoich słów.Zawsze się to sprawdza.

#19  2018.11.05 23:51:03 ~Tu

Do 11 nie wiem ile masz lat ale pewnie nie i tak nie doczekasz emerytury bo los jest sprawiedliwy!

#20  2018.11.06 11:14:29 ~do 19

Ludzki los nie jest raczej w twoich rękach.

#21  2018.11.06 11:50:27 ~piel

W wypowiedziach emerytek widac jak zostaly przed laty wyksztalcone i wyuczone w tych cudownych LM i SM zawisc, zlosliwosc zyczenie drugiemu tylko i wylacznie zle. Takie osoby sa pielegniarkami dobrze zostaly przygotowane do zawodu. Ludzie mowia i pisza o pielegniarkach zle ale to nie jest o pielegniarkach mlodych bo tych jest niewiele. Wnioski nasuwaja sie same.

#22  2018.11.06 14:30:27 ~Piel

Zgadzam się z panią #21. Poziom intelektualny wypowiadających się tutaj "emerytek" jest żenujący. Włos się jeży na głowie. Szkoda, że macie tyle lat. Zero kultury, zero klasy. Zawistne, stare klempy, do których nic nie dociera. Żal mi was.

#23  2018.11.06 16:24:12 ~Nie!

Jeśli tak to ma wyglądać, to zamknijcie się! Wszystkie! Jesteście po tych samych pieniądzach, stare i młode. Nie szczędzicie sobie nawzajem "czułości" typu, stare na wózku, klempy, ścierwa, nieuki itp itd. Może dość już tych pyskówek, wylewania pomyj na siebie, bo tracimy resztki szacunku przez takie jak wy. W jakiej grupie zawodowej jest taka zawiść i niesolidarność wśród kobiet? Chyba jednak tylko w naszej, niestety. Zaczynam się wstydzić, że jesteście moimi koleżankami po fachu. Może by tak ignorować agresywne , obelżywe komentarze?

#24  2018.11.06 16:42:37 ~pielęgniar

Zdumiewające jest to, że żadna autorka postu nie wypowiedziała się z dumą o koleżankach, które powiedziały dość dyskryminacji. Jak to u nas, umiemy się tylko obrażać nawzajem i wypominać błędy w pisowni, a one nierzadko są spowodowane emocjami i szybkim pisanie.

Dodaj komentarz