Pielęgniarce kontrolę ZUS, a policjantowi 1000 zł premii.

Pielęgniarki 2018.


Redakcja portalu i miesięcznika branżowego zwraca się z prośbą o podpisywanie  poniższej petycji.

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także więcej informacji w tej sprawie:

Komunikat mz w sprawie pracy pielęgniarek w święto 12 listopada.

12 listopada święto. "Ludzkie pany" zdecydowały, że nie dla pielęgniarek.

12 listopada święto nie dla pielęgniarek. Zobacz komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl.


Pielęgniarce kontrolę ZUS, a policjantowi 1000 zł premii

Dołącz do Portalu Pielęgniarek i Położnych na facebooku.

Jest Nas podnad 50 tysięcy!!! Dołącz tutaj...


NFZ - dodatek wyrównawczy dla pielęgniarek

może być co miesiąc w innej wysokości

1. "W związku z licznymi pytaniami świadczeniodawców dotyczącymi środków na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2018 poz. 1681) oraz Zarządzenia Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że kwoty określone w aneksach do umów w oparciu o w/w podstawy prawne mogą zostać przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego".

2. Uzupełnienie komunikatu dotyczącego środków na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

"Zgodnie z §4a Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca zapewnia wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę nie niższą, niż 1100 zł miesięcznie (od dnia 1 września 2018r.) oraz 1200 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019 roku) uwzględniając kwoty o których mowa w §4, czyli 1600 zł (brutto brutto) . W związku z tym dodatkowa kwota na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych może zostać wykorzystana tylko w przypadku, gdy po włączeniu do wynagrodzenia zasadniczego kwoty 1100 zł (brutto), kwota kosztów świadczeniodawcy (brutto brutto) będzie większa niż 1600 zł". Świadczeniodawca nie otrzyma zatem 2049 zł i 18 gr. na etat a tyle, aby zapewnić wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 1100 zł i wynikający z tego wzrost pochodnych - kwota ta będzie inna dla każdej pielęgniarki i inna w każdym miesiącu Oczywiście brutto brutto. Wynika z tego , że wynagrodzenie każdej pielęgniarki nie wzrośnie o co najmniej 1600 zł BRUTTO - będzie to wzrost o co najmniej 1600 zł brutto brutto ( ok. 1270 zł brutto ).
 

Zobacz także:
Dział w aktualnościach: 
Dodatek wyrównawczy dla pielęgniarek


Stypendia dla pielęgniarek na studia magisterskie

800 złotych miesięcznie na 2 i 3 roku, a także po 1000 złotych przez dwa lata po zakończeniu studiów. Na takie wsparcie mogą liczyć studenci pielęgniarstwa z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

 

Zobacz także:
Dział w aktualnościach: 
Stypendia dla pielęgniarek i położnych


BRAWO! Pielęgniarki pracowały za 12 zł na godzinę. 
Wszystkie złożyły wypowiedzenia 

Jak dowiedziało się Radio Łódź, wypowiedzenia z pracy złożyło 14 pielęgniarek, pracujących w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Zgierzu i Ozorkowie. Od roku prosiły dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Bogusława Tykę o podwyżki, ale bezskutecznie. Pielęgniarki nie chcą dłużej pracować za x złotych za godzinę. Postulują o podwyżki na takim poziomie, jaki obowiązuje w niektórych szpitalach, a tam stawki przekraczają nawet 40 złotych za godzinę.

Zobacz informację źródłową, gdzie podana jest stawka godzinowa

źródło: Radio Łódź

Zobacz także: 

4 listopada 2018roku - Pielęgniarko! W NFZ możesz się dowiedzieć konkretnie o TWOIM 1100 zł.


Petycja w sprawie pielęgniarek 
Prawie 1000 podpisów!

Zobacz komentarze.. 
Podpiszesz? 

 • Wszyscy jesteśmy równi. My też mamy rodziny.
   
 • Równość ludzi, zwłaszcza pracownikom wykonującym zawody medyczne!!!
   
 • Pielęgniarka również należy się dzień wiosny by mogły godnie uczcić 100 lecie niepodległości tak jak inni pracownicy tzw. sfery budżetowej.
   
 • Jeśli jest święto to dla wszystkich bez wyjątków.
   
 • Podpisuję bo jestem Polką. Źyję i pracuję w Polsce.
   
 • Podpisuję, ponieważ w naszym szpitalu uznano nawet, że nie należy się dodatkowy dzień wolny w grafiku.
   
 • Jestem pełnoprawnym obywatelem państwa polskiego i nie zgadzam się na pozbawienie mnie praw należnych innym obywatelom.
   
 • Jestem przeciwna podziałom społecznym i pokazaniem przez rządzących pracowników ochrony zdrowia.
   
 • Nie zgadzam się z takim traktowaniem obywateli Polski. Nie jestem gorszym obywatelem!!!
   
 • Nie zgadzam się na dzielenie ludzi, na wykorzystywanie pracowników Służby Zdrowia.
   
 • Pielęgniarki i położne są pełnoprawnym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, 12 listopada jeśli ma być dniem wolnym, również niech będzie wolnym dla pielęgniarek i położnych.
   
 • Wszyscy mają takie samo prawo do świętowania.
   
 • Podpisuję ponieważ sama pracuję jako położna i dla mnie jest to dzielenie społeczeństwa.
   
 • Podpisuję ponieważ czuję się dyskryminowana, dlaczego nie mam prawa mieć również dnia wolnego.
   
 • Pielęgniarki jako grupa zawodowa mają bardzo ciężką pracę i zasługują jak żadna inna grupa zawodowa na dzień wolny.
   
 • Jestem Polką,płacę podatki i chcę równego traktowania.
   
 • Podpisuje ponieważ czuję się zdyskryminowana jako obywatelka i matka 12latka.
   
 • Nierówne traktowanie pielęgniarek kłóci się z pracowniczą ,,solidarnością''.
   
 • Pracownicy każdego zawodu są równi.
   
 • Jako pracownik służby zdrowia czuje się dyskryminowana. Pragnę tak jak społeczeństwo świętować 100 lecie odzyskania niepodległości.

Czytaj dalej...

Podpisz petycję tutaj...


Pismo do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w sprawie 
realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018r.

Warszawa dnia 26-10-2018 r.

ZK/1039/VII/2018

Pan
Łukasz Szumowski
Miniser Zdrowia
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15


Szanowny Panie Ministrze,
dot.: realizacji Porozumienia z dnia 09 lipca 2018 r.

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie informuję, że w dniu 26-10-2018 r. Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ rozesłał do świadczeniodawców za pośrednictwem wewnętrznych portali teleinformatycznych dwa Komunikaty dotyczące sposobu wykorzystania środowiska na wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Komunikaty te (przesyłam w zał.) nie zawierają daty, ani podpisu osoby odpowiedzialnej za ich treść merytoryczną. Komunikaty pozostają w rażącej sprzeczności z informacjami jakie otrzymaliśmy od Pana Ministra i Pana Prezesa NFZ na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 22-10-2018 r.

Komunikaty sugerują, że środki jakie na podstawie Zarządzenia nr 99/DSOZ/2018 Prezesa NFZ z dnia 25-10-2018 r. przekazuje do świadczeniodawców Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ mogą być przeznaczone WYŁĄCZNIE NA SFINANSOWANIE POCHODNYCH od wzrostu wynagrodzeń zasadniczych. Z kolei chwilę potem rozesłane uzupełnienie komunikatu zawiera informację, że dodatkowa kwota na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych może zostać wykorzystana TYLKO W PRZYPADKU !!!, gdy po włączeniu do wynagrodzenia zasadniczego kwoty 1100 zł (brutto), kwota kosztów świadczeniodawcy (brutto brutto) będzie większa niż 1600 zł.

Te anonimowe Komunikaty łamią warunki Porozumienia z dnia 09-07-2018 r. Komunikaty te są sprzeczne z informacjami jakie na nasze pytania udzielił na spotkaniu w dniu 22-10-2018 r. Pan Prezes NFZ Andrzej Jacyna (przypominam po konsultacji telefonicznej z Księgowością NFZ).

Ten komunikat wywołał panikę na Podkarpaciu. Pracodawcy chcą zrywać dopiero co z trudem zawarte porozumienia, w których wynegocjowane zostały zasady rozdziału całości środków przekazywanych przez NFZ na wzrosty wynagrodzeń.

Jeszcze raz przypominam, że Strony porozumienia uzgodniły, że NFZ nie prowadzi żadnego monitoringu jakie są rzeczywiste koszty pochodnych od wynagrodzeń zasadniczych w danym podmiocie leczniczym, a środki na zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych i pochodnych przekazuje w wartościach ryczałtowych na jeden etat z prawem pełnego wykorzystania za wzrost wynagrodzeń naszej grupy zawodowej.

Czytaj ciąg dalszy...


Dlaczego szpitale oraz przychodnie wypłacą pielęgniarkom
dodatek wyrównawczy?

Jeżeli pielęgniarce lub położnej po dodaniu 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenie wzrośnie z pochodnymi poniżej 1600 zł brutto to pracodawca zobowiązany jest wypłacić "dodatek wyrównawczy". W przypadku kiedy od 1100 zł nie ma pochodnych, np. wysługi lat, dodatku za prace w niedzielę i święta oraz w porze nocnej to pracodawca zobowiązany jest wypłacić dodatek wyrównawczy w kwocie 418 zł i 18 gr. 

O sprawi piszemy szerzej w październikowym wydaniu miesięcznika branżowego, który czytają pielęgniarki i położnei w 600 szpitalach w całej Polsce. 

O tym dodatku w kontekście pielęgniarek kontraktowych pisaliśmy tutaj - Pielęgniarka na kontrakcie powinna dostać nie 1600 zł, tylko 2041 złotych i 18 groszy.

"Panie w czepkach" sporządziły w dniu 13 lipca 2018 r. wyjaśnienia do podpisanego w dniu 9 lipca o godz. 22.47 (NIE)porozumienia z ministrem zdrowia; podkreśliły, że "Porozumienie ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce".

W przedmiotowych wyjaśnieniach napisały o dodatku wyrównawczym:
"W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za pracę w porze nocnej), otrzyma: Pracodawca ma dla niej mieć od 01.09.2018 r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1600 zł brutto brutto.

Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01.09.2018 r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1100 zł miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi 1100 zł powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku, tzw. brutto brutto, to ok. 1330 zł, a powinno być 1600 zł brutto brutto).

Czytaj dalej...

Mariusz Mielcarek


Informatory dla pielęgniarek i położnych w zakresie wynagrodzeń 

1. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o dodatku kompensacyjnym.

2. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o 1100 do podstawy.

3. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o nowych normach zatrudnienia.

4. Pielęgniarko! Wszystko co powinnaś wiedzieć o dodatku wyrównawczym.

Komentarze użytkowników

#1  2018.11.07 10:11:43 ~Piel

Prawda jest taka, że policjanci mają świetnie działające związki zawodowe, silne wsparcie przełożonych, a przede wszystkim stuprocentową solidarność między sobą. A my co? Mamy związki zawodowe troszczące się tylko o własną d.ę, siedzące niejednokrotnie w kieszeniach dyrektorów. Mamy nasze zapyziałe pańcie w izbach, siedzące od lat za biurkiem w przyciasnawych garsonkach, dywagujące jedynie nad tym, jak ściągać z nas większy haracz. Mamy wreszczie zupełny brak solidarności i zawiść między nami. Jedna drugą utopiłaby w łyżce wody za złotówkę. Mamy niewyobrażalną bezczelność, głupotę i krótkowzroczność tępych zleceniówek i kontraktowych, które potrafią nie wychodzić z roboty przez kilka dni, które śmierdzą, zasypiają na stojąco i nie reagują na dzwonki pacjentów. Mamy wreszcie zupełny brak wsparcia większości oddziałowych, przyklejonych do stołka od kilkudziesięciu lat, hołubiących jedynie zleceniówki, którym zawdzięczają spokój przy układaniu grafików, włażącym w cztery litery naczelnym, dyrektorom itp, itd. Przepraszam te panie oddziałowe, które są fair wobec swoich podwładnych, które są dobrymi pielęgniarkami i chętnie służą pomocą, które są przede wszystkim dobrymi ludźmi, a przez to dobrymi kierownikami. Pielęgniarki to najgłupsza grupa zawodowa pod słońcem, więc mamy to co mamy. W którym zawodzie godzą się na trzykrotne podwyżki z tych samych pieniędzy? W którym zawodzie biegną na pomoc zleceniówki za judaszowe srebniki w momencie, kiedy ktoś usiłuje coś wywalczyć? Mamy to co mamy, czyli wielkie gó.o i totalny brak szacunku. Brawa dla policji za solidarność i mądrość. Mam nadzieję, że wywalczą to, czego chcą.

#2  2018.11.07 12:37:50 ~Do #1

Brawo za komentarz! Jesteś wielka! Żeby całe środowisko pielęgniarskie miało taki tok myślenia jak Ty, może by coś z tego było, a tak jest dno i wodorosty

#3  2018.11.07 12:48:34 ~Piel

Do pani #2. Dziękuję, ale to nic wielkiego, tylko gorzkie fakty, z którymi nie mam już siły walczyć. Wszystko to znam z autopsji i jestem już kompletnie wypalona. Jeszcze trochę lat pracy przede mną, dlatego właśnie złożyłam wypowiedzenie. Szkoda zdrowia i życia.

#4  2018.11.07 13:09:52 ~Do 3#

Życzę pani wszystkiego najlepszego od 2 #

#5  2018.11.07 13:49:22 ~Do #4

Dziękuję i wzajemnie:-)

#6  2018.11.07 14:57:57 ~piel.

"Komu jak komu ale policjantom się należy i nikt nie powinien im zazdrościć wcześniejszej emerytury bo to nietypowa praca z dużym obciążeniem psychicznym". W sytuacji walki od lat o godne warunki płacy i pracy ( nie " za trzech") , braku jakichkolwiek przywilejów z perspektywą pracy do 65-67 r. życia TO PORAŻAJĄCA GŁUPOTĄ WYPOWIEDŹ. Widzę ,że nieodosobniona. Jednak wiele pielęgniarek jest nie tylko niesolidarnych ale nieinteligentnych , nieroztropnych, naiwnych po prostu. Takimi postawami potwierdzamy tylko przekonania kolejnych decydentów że inni np mundurowi zasługują na więcej niż pielęgniarki bo mają cięższą pracę. A "tak krawiec kraje jak matrii staje" . Wypowiedź o przysługującej policjantom wcześniejszej emeryturze z racji dużego obciążenia psychicznego w ich pracy , przy obowiązku pracy pielęgniarki przez 40 i więcej lat i braku możliwości wcześniejszej emerytury nawet dla pracujących w systemie zmianowym w szpitalu, jest nie do obrony.

#7  2018.11.07 15:37:52 ~Piel.

Wlepianie mandatów i uczenie przypadku nauczycieli to zajęcia bardziej obciążające psychofizycznie niż opieka i pielęgnacja chorujących, cierpiących i umierających. Tak uważa też część pielęgniarek. To również dlatego policjanci i nauczyciele mają przywileje a pielęgniarki nie mają.

#8  2018.11.07 16:18:06 ~a_

Nasze koleżanki "martwią się" tym , kto będzie się opiekował pacjentami. W kontekście wypowiedzi szefa związków zawodowych policjantów, który powiedział , że " minister spraw wewnętrznych i komendant główny policji odpowiedzialni są za bezpieczeństwo". Zmartwienia naszych koleżanek są zabawne. Za to kto będzie opiekował się pacjentem w naszym przypadku, odpowiada minister zdrowia.Koniec kropka.

#9  2018.11.07 16:45:03 ~piel-ka

Podwyżki dla policjantów tak ale NIE zniesienia wieku emerytalnego i przede wszystkim 100 % płatnych zwolnień lekarskich ! . Ten ostatni przywilej przysługiwał wiele lat i z tego powodu dochodziło do ogromnych nadużyć i strat finansowych za które płacili wszyscy. To dlatego PO odebrała go mundurowym. Przywrócenie przywileju 30 dniowych pełnopłatnych L4 to zgoda państwa na powrót nadużyć i rażąca niesprawiedliwość społeczna.

#10  2018.11.07 16:59:17 ~piel

" są przede wszystkim dobrymi ludźmi, a przez to dobrymi kierownikami"

#11  2018.11.07 17:16:04 ~Plg

Do Pani 6.Jestem pielęgniarką pracującą na ciężkim oddziale ponad 30 lat.Zgadzam się z początkiem komentarza.Dalsza część świadczy o tym,że Pani nigdy nie pracowała w zmianowości i nie miała do czynienia ze szpitalem.

#12  2018.11.07 17:41:39 ~do 11

Proszę zacytowac która część komentarza świadczy o tym że jego autorka " nigdy nie pracowała w zmianowości i nie miała do czynienia ze szpitalem". Chyba się coś pani pomieszało.

#13  2018.11.07 17:45:48 ~Piel

Czy policjanci , czy pielegniarki, czy strażacy itd itd. - CAŁA SŁUŻBA POWINNA MIEĆ TE SAME PRZYWILEJE. No cóż ponieważ jesteśmy najgorszą grupą zawodawą za złotówkę oczy sobie wydrapujemy - to też tak mamy. Same pracujemy na to co mamy. I będzie jeszcze gorzej. Nic dodać nic ująć chociaż policjanci się rozumieją i jeden za drugim staną murem. A u nas jak to u nas - oddziałowa da dyżur zlecony i lecimy nawet po trupach aby zarobić. Przestańmy się wkońcu porównywać z innymi zawodami ,tylko weźmy w garść i działajmy. Czy policjanci, górnicy itd mają po trzy etaty ? Może co po niektórzy, a nie większości.

#14  2018.11.07 17:51:21 ~PIEL

Widać MZ nie ma kasy by nas obłaskawić i widać kto ma kasę. Silniejszy zawsze wygrywa. A komu potrzebni są chorzy ? Większość tylko generuje koszty, szczególnie ci , którym my jesteśmy potrzebne. Prawa przyrody zawsze wygrywają. Liczy się silny, ładny, zdrowy,umiejący zarobić. I takich chroni policja utrzymując ład. Tylko myślałam, że jesteśmy ludźmi i u nas to trochę jest zmodyfikowane.

#15  2018.11.07 18:13:52 ~do 13

Wszystkie służby mają jakieś przywileje nawet niesłużby mają . Pielęgniarki nie mają żadnych przywilejów bo to w istocie nie służby tylko służące .

#16  2018.11.07 18:59:13 ~Plg

Do 12 .Przepraszam faktycznie mi się pomieszało.Miałam na myśli 1.Koleżanki przychodzące na dodatkowe dyżury nie śmierdzą.Nikt nie ustawia grafików pod etatówki.Nie jest też tak ,że związki nic nie robią.Nie można wszyskich mierzyć jedną miarą.To jedno idealnie nam wychodzi.Panią jeszcze raz przepraszam.Pozdrawiam.

#17  2018.11.07 19:05:20 ~piel

W jedności siła. Policjant potrafi. Pielęgniarka Nie. Wstyd pielęgniarko.

#18  2018.11.07 19:57:05 ~Iwa

Moim zdaniem 1100 zł do podstawy to dużona. Bez urazy ale jojczymy a to jest całkiem sporo.niesprawiedliwy jest fakt dania policjantom 1100 za 1 dzień pracy

#19  2018.11.07 19:59:57 ~ech

Policjant walczacy o podwyzke i rozszerzenie przywilejow nie powie publicznie ze praca pielęgniarki jest ciężka psychicznie i komu jak komu ale pielegniarkom to należą się wcześniejsze emerytury .Bo policjant jest rozsądny i rozważny i nie plecie co mu ślina na jezyk przyniesie i nie kopie dołków pod sobą .

#20  2018.11.07 20:31:04 ~ad 18

W obliczu tak obciazajacej pracy ,wielu zagrożeń zawodowych,braku przywilejów i galopujacych podwyzek to zadna łaska -nie rekompensuje w/w. Innym tez podwyzszyli.A punktem odniesienia pensji pielęgniarek jest nie średnia krajowa ale placa minimalna . Slowackie pielęgniarki zarabiają nieco ponad stednią krajową a polskie nieco ponad płacę minimalną. Kolejna, "mądra inaczej "brakiem rozsądku pogrąża pielęgniarki.

#21  2018.11.07 21:55:22 ~piel. dypl

Czy policjant ma obowiązek zareagowania, gdy ktoś nie realizuje zapisów art 84-87 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z lipca 2011 r?

#22  2018.11.07 22:13:37 ~DO 21

O, wreszcie lotna powiedziała co wie o zapisach ustaw. Szkoda ,że znowu bez związku z kontekstem.

#23  2018.11.07 23:11:23 ~Obserwator

Zastanawiam się kiedy będzie Wam dosyć (generalizuję)? 1200 do zasadniczego - to za mało. Pochodne od wynagrodzeń - to za mało. Kiedy ratownicy dostali pieniądze - dlaczego nie pielęgniarki? Inne zawody medyczne - oni nic nie robią, jakie pieniądze? Inne pracownicy - oni są niepotrzebni. Święto 12. - pielęgniarki to gorszy sort, bo muszą pracować w święto, a handel NIE. Policjanci dostają pieniądze, jednorazowo - dlaczego nie my? Może jeszcze becikowe i dodatki dla niepełnosprawnych zabierzmy? Po co im?

#24  2018.11.08 17:00:01 ~Nikt do

Brawo.wszystkie panie pielęgniarki powinny to przeczytać.tylko ze zrozumieniem?

#25  2018.11.08 17:57:22 ~Yxuz9''

Pierdzielisz jak mały Kaziu po kwaśnym mleku jakie 1200. 1100 podobno bo jeszcze nie dostałam i niewiadomo o ile pracodawcy okroją

#26  2018.11.08 20:24:13 ~Do#6

Masz rację, jak zwykle sranie we własne gniazdo.Dobrze nie będzie.Jestem pielęgniarką ale nie lubię naszego środowiska , zawiść , głupota ,brak solidarności to niestety dotyczy większości!

#27  2018.11.09 00:07:31 ~do 18,

Skutki "psiej grypy" : styczeń 2019-665 zł ; styczeń 2020- nie mniej niż500 zł;PRAWO DO EMERYTURY PO 25 latach bez wymaganego wieku 55 LAT ! .100 % płatne nadgodziny, duży dodatek dla tych którzy zdecydują się na pracę po 25 latach "służby" co dla niektórych będzie oznaczało duży dodatek po pracę po 44 roku życia. &&& Więc nie pieprz ,że pielęgniarka ma dużo .

#28  2018.11.09 06:58:56 ~Do#27

W państwie, w którym władza jest przeciw obywatelom przywileje dla policji są konieczne - ktoś musi nieudolnie rządzących bronić. Patrz Polska.

#29  2018.11.09 07:51:50 ~anna

Brawo (kom 1) , też tak myślę. Cała prawda o pielęgniarkach.

#30  2018.11.09 17:28:59 ~Pielo3

Czytam komentarze od 1#do ostatniego i co? I nawet na forum się obrzucacie się obelgami. Zapraszam wszystkie te osoby które, tak wiele się rozpisują i rozprawiają o naszym zawodzie teraz do działania w naszych sprawach. Pani z komentarza 1# napisała że te same oddziałowe te same w izbach i tak dalej. Problem jest taki, że nie ma zmiany na tych stanowiskach bo gdy się prosi o wsparcie , oferuje miejsce w zarządzie lub zaprasza się ( a może wręcz namawia) do współpracy choćby w związkach zawodowych takich prostych zakładowych, to nie ma chętnych. Najczęściej się słyszy " nie nadaje się ", "nie mam czasu" , " po co mi to". A potem jak się jest nie zadowolonym z zaistniałej sytuacji, gdzie często jest się podpuszcznym przez media to wystawia się tak bezsensowne komentarze za zasłoną komputera czy telefonu. Pozdrawiam wszystkich użytkowników. I zapraszam do działania tych odważnych co poruszyli temat.

#31  2018.11.09 19:49:27 ~Pielegniar

Zgadzam się z autorką 1 komentarza. Wszystko co napisałaś jest prawdą. Jak pokazuje przykład policji, żeby coś wywalczyć trzeba się porostu postawić i być przede wszystkim solidarni!

#32  2018.11.09 21:22:49 ~Święta B.

Krzywdzone pielęgniarki na umowach o pracę,pracują święta ,a te co mają kilka prac mają wolne święta

#33  2018.11.10 11:24:17 ~ann

Więc najwyższa pora się zjednoczyć i walczyć jak policjanci a nie biadolić weźmy przykład z policjantów też masowo zachorować i może w końcu zaczną nas należycie traktować!

#34  2018.11.10 20:41:16 ~!!anka*

Pracuję w zawodzie ponad 30-lat i na dzień dzisiejszy NIE WIERZĘ w zjednoczenie i solidarność pielęgniarek! Może za 10,15 lat będzie to możliwe.Młode pielęgniarki już nie są tak głupie,jak my stare. NIKT NAS NIE SZANUJE! -bo same zapracowałyśmy sobie na to! (i nadal pozwalamy sobą pomiatać! ). Dużo gadki na portalach.ale jak przyjdzie co do czego,każda podwija ogonek i karnie robi,co każą.Czasem wstyd mi,że jestem pielęgniarką.Ja też miałam ciężko w życiu,sama wychowywałam dzieci,ale nigdy nie dawałam się wykorzystywać,nie pracowałam za psie pieniądze w różnych prywatnych,lub nie prywatnych gabinetach,itp,nie szłam pracować za protestujące koleżanki,i jakoś żyję! I DAŁAM RADĘ! a moje dzieci też wyszły na ludzi!

#35  2018.11.10 20:56:03 ~!!anka*

SAME SIĘ NIE SZANUJEMY! OD DAWNA! Więc przestańmy narzekać i biadolić! Każda jest ,mądra, na portalu.a poza nim NIC NIE ROBI!

#36  2018.11.12 05:00:56 ~Do#35

W naszym zawodzie obowiązuje hasło - WEŹMY SIĘ I ZRÓBCIE .

Dodaj komentarz