Izby pielęgniarskie do pielęgniarek: jak mamy promować zawód pielęgniarki?

Pielęgniarki 2018.

Izby pielęgniarskie do pielęgniarek:

jak mamy promować zawód pielęgniarki? 

Szanowni Państwo

W związku z realizacją Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie propozycji działań samorządu mających na celu promocję naszych zawodów.

Przedstawione przez Państwa propozycje będą wykorzystane do wspólnych prac  z   Ministerstwem Zdrowia w ramach realizacji Strategii IV Obszar "Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarki i położnej". Ponadto informuję, że podczas posiedzenia NRPiP w dniach 5-6 grudnia 2018 roku powyższy temat będzie między innymi przedmiotem dyskusji.

Propozycje działań w powyższym zakresie proszę przesyłać do 15 listopada 2018 roku na adres e-mail [email protected]

Przewodnicząca ORPiP w Koninie

Wiesława Welke

źródło: strona internetowa izby pielęgniarek w Koninie


Czytaj całe listopadowe wydanie Gazety Pielęgniarek i Położnych
 

Dzień po. Tabletka? Nie! Pielęgniarki

"Dobra zmiana" zdecydowała, że w roku 2018 po raz pierwszy w historii Niepodległej Święto będzie nie tylko w święto, ale także dzień po, czyli 12 listopada. Pomijając absurdalność tego pomysłu, należy podkreślić, że "dzień po" ma nastąpić już za 5 dni, a formalnie święto nie jest uchwalone. Sejm i Senat postanowiły, że pielęgniarki i położne nie będą w tym dniu świętowały. Mają pracować! Minister zdrowia, rozumiejąc absurdalność takiego rozwiązania, wydał komunikat, że panie z kadr i płac w szpitalach nie muszą przychodzić do pracy w tym dniu, bo i po co? Pielęgniarki - tak.

Senat zdecydował, że pracownicy handlu nie powinni przychodzić do pracy w "dniu po", ponieważ:

Senat podzielił opinię partnerów społecznych, reprezentujących pracowników handlu (m.in. NSZZ "Solidarność"), że pracownicy handlu nie mogą być traktowani gorzej niż pracownicy innych działów gospodarki. Zdaniem Wysokiej Izby Parlament powinien być konsekwentny w swoich ocenach i preferencjach dotyczących ochrony pracownika i działania w interesie rodziny. Nie znaleziono merytorycznego uzasadnienia, aby w przypadku nowo stanowionego święta odstąpić od poglądów i idei przyświecających Parlamentowi w momencie uchwalania Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.

Jak widać, Senat jednak "znalazł merytoryczne uzasadnienie, aby w przypadku nowo stanowionego święta odstąpić od poglądów i idei" i nakazać pielęgniarkom i położnym pracę w tym dniu.

Może to początek nowej tradycji? "Dzień po" przypada jeszcze w tym roku 27 grudnia - dzień po świętach Bożego Narodzenia. I zaraz w 2019 roku dzień po Nowym Roku. Pielęgniarki i położne oczywiście w pracy.

Dzień po święcie, po imieninach, po urodzinach...

Mariusz Mielcarek

Zobacz więcej w sprawie: 12 listopada - święto nie dla pielęgniarek