PIP - pielęgniarki ze specjalizacją z współczynnikiem pracy dla pielęgniarek posiadających specjalizację.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.


Realizacja Porozumienia MZ z OZZPIP


Informuję że w związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Posiedzeniem OZZPiP, na ich wniosek przedstawiłam sposób realizacji Porozumienia w naszym ZOZ oraz GZOZ należacych do naszej Organizacji Związkowej.

Zarząd zadecydował również że zgłosimy kontrolę NFZ w sprawie sposobu realizacji nowelizowanych Rozporządzeń i Ustawy dotyczących Zawodu Pielęgniarki i Położnej.

Zakończyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w ZOZ Dąbrowa Tarnowska.

Protokół zawiera m. inn zapis o wystąpieniu Inspektora z wnioskiem o dokonanie właściwej kwalifikacji do współczynnika pracy, osób posiadających specjalizację. Wymieniono 9 osób, w tym 8 ze specjalizacją i 1 ze specjalizację i tytułem magistra.

źródło informacji: http://ozzpip.dt.pl /zachowano oryginalne brzmienie informacji)