Pielęgniarka asystentem medycznym z przymusu.

Pielęgniarka asystentem medycznym

 

Pielęgniarski mem (5) - à propos ustawowego zmuszenia pielęgniarek i położnych do wypisywania druków L4. Cel? Optymalne wykorzystani czasu lekarza.

Zobacz inne pielęgniarskie memy...


Korespondencja do redakcji Portalu pielegniarki.info.pl:

Szanowna redakcjo!
Zwracam się z prośbą o bliższe przyjrzenie się kwestii pielęgniarki jako asystenta medycznego.

W myśl ustawy z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wystawiając zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-zla) lekarz może upoważnić do wystawiania takowego zaświadczenia osobę wykonującą zawód medyczny, a więc także pielęgniarkę.

Ustawodawca nie przewidział jednak, że takowa pielęgniarka może nie wyrazić zgody na pełnienie funkcji asystenta medycznego. Takie podejście wywołuje nadużycia i zmuszanie pielęgniarki do czynności nie będących w zakresie jej obowiązków. Presja lekarzy, połączona z zachowaniami noszącymi znamiona mobbingu, jest tak ogromna, że zastraszone pielęgniarki przymuszone zostają do wykonywania wyżej wymienionych czynnosci. Wiąże się to dodatkowo z udostępnieniem ich danych w Rejestrze Asystentów Medycznych oraz ZUS. Otwiera to furtkę do dorzucenia pielegniarce planowanych do wprowadzenia w niedalekiej przyszłości e-recept, e-skierowań oraz całej e- rewolucji w Ochronie Zdrowia.

Zaznaczyć należy jednak, że przymuszone do wystawiania e-zla pielęgniarki mogą zapomnieć o jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej za nowo powierzoną funkcję, mimo iż Ministerstwo przeznaczyło na ten cel kilkadziesiąt milionów złotych. Osoby próbujące wyłamać się, są zastraszane utratą pracy, a przełożone umywają ręce.
Bardzo proszę o bliższe przyjrzenie się poruszonej przeze mnie kwesti.

dane autorki do wiadomości redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych


Czytaj także: Pielęgniarka (po studiach) wypisze receptę nie po kursie a po "przeszkoleniu przez lekarza"?


Zobacz INFORMATORY: