Pielęgniarek i położnych ponad 80 komentarzy w tej sprawie...

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.