Sorry, takie mamy porozumienie pielęgniarek w czepkach z ministrem.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018


Sorry, takie mamy porozumienie

pielęgniarek w czepkach z ministrem

Zobacz także: Co na to Kodeks Pracy? Czy dwie pielęgniarki (jedna magister, druga LM) mające ten sam zakres obowiązków i odpowiedzialności(!), mogą mieć różnicę w wynagrodzeniu zasadniczym ponad 2 tys.?

W związku z docierającymi do nas sygnałami o rozbieżnościach w realizacji porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dnia 14.11.2018 r. zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego.

Przed posiedzeniem przeprowadzono analizę w naszych organizacjach na terenie całego kraju, na podstawie której prowadzono na Zarządzie rozmowy z Ministrem Zdrowia i skierowano pismo z uwagami.

W treści zgłoszone zostały cztery główne problemy:

  • Podnoszenie wynagrodzeń tylko na czas określony i tylko o minimalną kwotę tj. do wysokości 1100 zł.
  • Zaniechanie procedury uzgadniania trybu podziału środków przekazanych przez NFZ na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych
  • Brak jednolitej interpretacji ze strony Ministerstwa Zdrowia na temat pokrycia kosztów pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.
  • Niezrozumiałe zasady podziału środków finansowych z NFZ przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w zakresie różnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji prosimy o zgłaszanie się do Przewodniczących swoich macierzystych organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Zobacz także: Co na to Kodeks Pracy? Czy dwie pielęgniarki (jedna magister, druga LM) mające ten sam zakres obowiązków i odpowiedzialności(!), mogą mieć różnicę w wynagrodzeniu zasadniczym ponad 2 tys.?

źródło: strona związku pielęgniarek

Zobacz także aktualności według działów:

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek

Pielęgniarkom źle wypłacają 1100

Pielęgniarki straciły na porozumieniu 1100

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Dodatek wyrównawczy dla pielęgniarek


Dołącz do naszej grupy, która liczy już ponad 5 tys. osób!
Niech powrócą wspomnienia...
Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy prosimy o kliknięcie tutaj...


Zobacz INFORMATORY: