Komunikat izby pielęgniarek w sprawie "nieprawidłowości szkoleń prowadzonych przez jednego z organizatorów kształcenia".

Działalność izby pip.


Komunikat izby pip w sprawie "nieprawidłowości szkoleń prowadzonych przez jednego z  organizatorów  kształcenia".

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE DZIAŁAŃ NRPIP DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANYCH PROBLEMÓW W ZAKRESIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM

Szanowni Państwo,

W związku z napływającymi informacjami i prośbami o interwencje od członków samorządu, w sprawie nieprawidłowości szkoleń prowadzonych przez jednego z  organizatorów  kształcenia, uprzejmie informujemy, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 5 grudnia 2018r. podjęła decyzję o zwróceniu się z prośbą o pomoc i interwencję: do Ministra Zdrowia, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  i Położnych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów.

Z inicjatywy samorządu  odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami NRPiP, CKPPiP  oraz z Przewodniczącymi Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych które dokonały wpisu do rejestru w/w organizatora.

Z uwagi na powagę sprawy będziemy Państwa na bieżąco informować o podjętych  działaniach.

źródło: strona izby pip - 12 grudnia 2018 roku