Ministerstwo żartuje? "Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych wpłynie na podniesienie atrakcyjności tych zawodów". Ale nie w takiej formie!

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

123


Widzimisię dyrektora będzie decydowało

o przyznaniu pielęgniarce urlopu szkoleniowego. 

O urlopie szkoleniowym na bieżąco piszemy w aktualnościach w dziale - Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Okazuje się, że urlop nie będzie przysługiwał na wszystkie szkolenia:

Na jakie szkolenia pielęgniarce nie będzie przysługiwał urlop szkoleniowy?

Tylko na nieliczne:

Urlop szkoleniowy pielęgniarek nie na: kursy i specjalizacje! No to na co? Ministerstwo wyjaśnia...

Kto będzie decydował o przyznaniu urlopu?

Kto będzie decydował, że szkolenie pielęgniarki w ramach urlopu szkoleniowego jest zgodne "z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy".

Teraz czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o urlopie szkoleniowym dla pielęgniarek, że:

Szkolenia muszą być "zgodne z zakresem obowiązków wykonywanych przez pielęgniarkę i położną na danym stanowisku pracy".

Natomiast ustawa przyznaje "Uprawnienie kierownika podmiotu leczniczego do udzielenia urlopu szkoleniowego pielęgniarkom lub położnym zgodnie z potrzebami, przy uwzględnieniu obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy".

Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu dodaje, że:

Wejście w życie przedmiotowej ustawy będzie miało korzystny wpływ na poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych i podniesienia atrakcyjności zawodu pielęgniarki i położnej. 

źródło: uzasadnienie do suatwy o urlopie szkoleniowym pielęgniarek

Mariusz Mielcarek  

Zobacz więcej w aktualnościach: Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych


 


Zapoznaj się z ofertą Sklepu Pielęgniarek i Położnych


Komentarze użytkowników

#1  2018.12.21 17:09:37 ~piel

Urlop szkoleniowy jako nakazany obowiązek pracodawcy.----uwaga---U mnie jest urlop szkoleniowy ale szpital nie przyznał mi go ponieważ /zaczynam specjalizację która jest zgodna z moim stanowiskiem pracy-/na moim oddziale w ostatnich miesiącach były nadgodziny /argument/więc nie dostanę urlopu szkoleniowego.Dlatego jestem za tym by minister nasz kochany by zapobiec takim sytuacjom zarządził urlop szkoleniowy na podnoszenie kwalifikacji.Broń boże by zależał on od pracodawcy.Takie urlopy to my mamy w regulaminie.

Dodaj komentarz