Szpitale już policzyły ile będą je kosztować nowe 6-dniowe urlopy szkoleniowe pielęgniarek.

Nowy urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych od 2019.

Pielęgniarki


 
Zobacz całe grudniowe wydanie Gazety Pielęgniarek i Położnych

Szpitale już policzyły ile będą je kosztować nowe 6-dniowe

urlopy szkoleniowe pielęgniarek. 

Związek Powiatów Polskich negatywnie zaopiniował niniejszy projekt ustawy z uwagi na całkowite pominiecie skutków finansowych wejścia w życie regulacji dla pracodawców. Na wstępie należy zaznaczyć, iż Ministerstwo Zdrowia nie pokusiło się o dokonanie własnych wyliczeń, pomimo że można było tego stosunkowo łatwo dokonać. Poniżej przedstawiamy własne wyliczenia skutków regulacji tylko dla podmiotów mających zawarte umowy z NFZ. 

Zgodnie z raportem Ministerstwa Zdrowia „Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Ocena skutków zmian do wykazu świadczeń gwarantowanych” z września 2017 roku, ogólna liczba pielęgniarek w Polsce wynosi 203,3 tys., w tym liczba pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń wynosi 117,4 tys. Natomiast ogólna liczba położnych w Polsce wynosi 36,4 tys., w tym liczba zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń wynosi 15,4 tys. W związku z powyższym ogólna liczba położnych i pielęgniarek, które obejmie proponowany projekt ustawy zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ wynosi 132,8 tys. Przyjmując, że średnie wynagrodzenie pielęgniarki w sektorze publicznym wynosi ok. 4 176,3 zł, według danych GUS z struktury wynagrodzeń wg. zawodów w październiku 2016 r., dodając do kwoty tej 20% narzut pracodawcy, otrzymujemy kwotę 5 011,56 zł, przyjąwszy, iż miesiąc ma 20 dni roboczych, dzienna kwota wynagrodzenia pielęgniarki wynosi 250,58 zł, co w przeliczeniu na średni dzienny wymiar pracy (8h) daje nam kwotę wynagrodzenia 31,3 zł na godzinę. Jeżeli chodzi natomiast o położne to kwota średniego wynagrodzenia położnej zatrudnionej w sektorze publicznym wynosi 4 139,49 zł (według tego samego raportu), dodając do tej kwoty 20% narzut pracodawcy, otrzymujemy kwotę 4 967,39 zł, zakładając, że miesiąc ma 20 dni roboczych otrzymujemy kwotę 248,37 zł. Przyjmując uprzednio wyliczoną kwotę średniego dziennego wynagrodzenia dla pielęgniarki- 250,58 zł i dla położnej 248,37 zł oraz liczbę pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ- 117,4 tys., i położnych- 36,4 tys. Zakładając, że każda z osób uprawnionych wykorzysta 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego. To koszty zastępstwa jakie podmioty realizujące umowę z NFZ, będą musiały ponieść w związku z wprowadzeniem regulacji wynoszą kolejno dla pielęgniarek 176 508 552 zł i położnych 22 949 388 zł, co daje nam w sumie kwotę 199 457 940 zł, wydatków jakie należy ponieść w związku z obowiązkiem zapewnienia zastępstwa za pielęgniarki/ położne korzystające z prawa do urlopu szkoleniowego w proponowanym przez projektodawcę wymiarze 6 dni roboczych.

Wątpliwości budzi także projektowany zapis „urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych” zamiast „urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych”, który jest nieprecyzyjny w związku z tym, że zapis w brzemieniu proponowanym przez projektodawcę, sugeruje, iż wymierzenie urlopu w takim wymiarze będzie obligatoryjne.

Zobacz więcej w aktualnościach: Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

źródło: Związek Powiatów Polskich Zapoznaj się z ofertą Sklepu Pielęgniarek i Położnych


Komentarze użytkowników

#1  2018.12.26 10:55:55 ~Student pi

Jak najdalej należy się trzymać od szpitali powiatowych, to współczesne obozy pracy - wyeksploatują człowieka a nic w zamian oprócz jałmużny nie zaproponują.

#2  2018.12.27 20:12:50 ~doo1

Wojewódzkie i kliniczne nie lepsze a może jeszcze gorsze. W szpitalach jest po prostu intensywne zapieprzanie bo jest jeden etat pielęgniarski a powinny być trzy.

#3  2018.12.28 19:00:49 ~pielęgniar

Obecnie w szpitalach są łamane wszelkie prawa Higieny Pracy, nie ma kiedy zjeść posiłku, wypić herbatę - katastrofa. My jako pielęgniarki mamy pacjentów edukować o właściwym odżywianiu itp. a samym nam "kiszki marsza grają". Pracujemy za trzy osoby, bo takie są realia w szpitalach. Dodatkowo ciągle nowe procedury, wytyczne, zarządzenia, no i oczywiście KONTROLE. Sprawdzają jak się wywiązujemy z powierzonych obowiązków. Jak długo damy radę? My już mamy dosyć! Pozdrawiam wszystkie pielęgniarki!

#4  2018.12.28 23:13:04 ~OBOZY PRAC

BHP ! KODEKS PRACY ! PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY !

#5  2019.01.03 15:45:44 ~Iwona C

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa i całkowicie dobrowolna. Zostanie ona użyta do celów naukowych. https://tinyurl.com/yc5fp9eh

#6  2019.01.04 23:42:10 ~Iwona C

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa i całkowicie dobrowolna. Zostanie ona użyta do celów naukowych.Link do skopiowania nizej https://docs.google.com/forms/d/1n27OAjhodZ9-GeVOjPRAiRgIRPDOYmHghFX45Q4lhsI/viewform? edit_requested=true

Dodaj komentarz